หมวดหมู่:

verbs in French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbs in French

 • การออกเสียง : nous allions nous allions [fr]
 • การออกเสียง : j' ai j' ai [fr]
 • การออกเสียง : je mange je mange [fr]
 • การออกเสียง : nous sommes nous sommes [fr]
 • การออกเสียง : Je peux Je peux [fr]
 • การออกเสียง : venir ici venir ici [fr]
 • การออกเสียง : puissions puissions [fr]
 • การออกเสียง : Je veux Je veux [fr]
 • การออกเสียง : vouloir vouloir [fr]
 • การออกเสียง : vous acceptez vous acceptez [fr]
 • การออกเสียง : veulent veulent [fr]
 • การออกเสียง : louer louer [fr]
 • การออกเสียง : elles veulent elles veulent [fr]
 • การออกเสียง : vous voulez vous voulez [fr]
 • การออกเสียง : nous voulons nous voulons [fr]
 • การออกเสียง : elle veut elle veut [fr]
 • การออกเสียง : vous avez besoin vous avez besoin [fr]
 • การออกเสียง : nous avons besoin nous avons besoin [fr]
 • การออกเสียง : tu as besoin tu as besoin [fr]
 • การออกเสียง : J'ai besoin J'ai besoin [fr]
 • การออกเสียง : besoin besoin [fr]
 • การออกเสียง : Ramasser Ramasser [fr]
 • การออกเสียง : apprendre apprendre [fr]
 • การออกเสียง : demander demander [fr]
 • การออกเสียง : apprécier apprécier [fr]
 • การออกเสียง : prendre prendre [fr]
 • การออกเสียง : nous marchions nous marchions [fr]
 • การออกเสียง : vous marchez vous marchez [fr]
 • การออกเสียง : nous marchons nous marchons [fr]
 • การออกเสียง : tu marches tu marches [fr]
 • การออกเสียง : je marche je marche [fr]