• การออกเสียงคำว่า j'ai dormi j'ai dormi [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous dormez vous dormez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous dormons nous dormons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je dors je dors [fr]
 • การออกเสียงคำว่า allai allai [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Est-ce Est-ce [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je trouve je trouve [fr]
 • การออกเสียงคำว่า recherchez recherchez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'ai détruit j'ai détruit [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Je détruis Je détruis [fr]
 • การออกเสียงคำว่า détruire détruire [fr]
 • การออกเสียงคำว่า réserver réserver [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je sois je sois [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous êtes allés vous êtes allés [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elles sont allées elles sont allées [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle est allée elle est allée [fr]
 • การออกเสียงคำว่า c'est c'est [fr]
 • การออกเสียงคำว่า utilisez utilisez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Escroquer Escroquer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า essayer essayer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า réessayez plus tard réessayez plus tard [fr]
 • การออกเสียงคำว่า connais connais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า s'évanouir s'évanouir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า réussirai réussirai [fr]
 • การออกเสียงคำว่า jouions jouions [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je reconnus je reconnus [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je reconnais je reconnais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า reconnaître reconnaître [fr]
 • การออกเสียงคำว่า engueuler engueuler [fr]
 • การออกเสียงคำว่า laisser un message laisser un message [fr]