หมวดหมู่:

verbs in French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbs in French

 • การออกเสียง : répondre répondre [fr]
 • การออกเสียง : j'irai j'irai [fr]
 • การออกเสียง : nous irons nous irons [fr]
 • การออกเสียง : elles vont elles vont [fr]
 • การออกเสียง : elle va elle va [fr]
 • การออกเสียง : il va il va [fr]
 • การออกเสียง : tu vas tu vas [fr]
 • การออกเสียง : je vais je vais [fr]
 • การออกเสียง : allez-y allez-y [fr]
 • การออกเสียง : j'avais jeté j'avais jeté [fr]
 • การออกเสียง : j'ai jeté j'ai jeté [fr]
 • การออกเสียง : degouliner degouliner [fr]
 • การออกเสียง : elles ont parlé elles ont parlé [fr]
 • การออกเสียง : vous avez parlé vous avez parlé [fr]
 • การออกเสียง : nous avons parlé nous avons parlé [fr]
 • การออกเสียง : je parlerai je parlerai [fr]
 • การออกเสียง : elle a parlé elle a parlé [fr]
 • การออกเสียง : tu as parlé tu as parlé [fr]
 • การออกเสียง : j'ai parlé j'ai parlé [fr]
 • การออกเสียง : elles parlent elles parlent [fr]
 • การออกเสียง : nous parlons nous parlons [fr]
 • การออกเสียง : elle parle elle parle [fr]
 • การออกเสียง : surpasser surpasser [fr]
 • การออกเสียง : je souhaite je souhaite [fr]
 • การออกเสียง : tu parles tu parles [fr]
 • การออกเสียง : parlais parlais [fr]
 • การออกเสียง : regnez regnez [fr]
 • การออกเสียง : faites faites [fr]
 • การออกเสียง : alerter alerter [fr]
 • การออกเสียง : roupillon roupillon [fr]
 • การออกเสียง : baiser baiser [fr]
 • การออกเสียง : j' apporterai j' apporterai [fr]
 • การออกเสียง : j' apportais j' apportais [fr]
 • การออกเสียง : vous eûtes promis vous eûtes promis [fr]
 • การออกเสียง : j'étreins j'étreins [fr]
 • การออกเสียง : bouillir bouillir [fr]
 • การออกเสียง : nous étreignons nous étreignons [fr]
 • การออกเสียง : Étreinte Étreinte [fr]
 • การออกเสียง : présenter présenter [fr]
 • การออกเสียง : distinguer distinguer [fr]
 • การออกเสียง : craindre craindre [fr]
 • การออกเสียง : je promets je promets [fr]
 • การออกเสียง : je parle je parle [fr]
 • การออกเสียง : s'asseoir s'asseoir [fr]
 • การออกเสียง : je m'assieds je m'assieds [fr]
 • การออกเสียง : vous rencontrez vous rencontrez [fr]
 • การออกเสียง : vous rencontriez vous rencontriez [fr]
 • การออกเสียง : je rencontrais je rencontrais [fr]
 • การออกเสียง : rencontrer rencontrer [fr]
 • การออกเสียง : réunit réunit [fr]
 • การออกเสียง : vous enregistrerez vous enregistrerez [fr]
 • การออกเสียง : j'énregistre j'énregistre [fr]
 • การออกเสียง : nous vendons nous vendons [fr]
 • การออกเสียง : je retourne je retourne [fr]
 • การออกเสียง : retourner retourner [fr]
 • การออกเสียง : retrouver retrouver [fr]
 • การออกเสียง : jouent jouent [fr]
 • การออกเสียง : maîtriser maîtriser [fr]
 • การออกเสียง : J'ai trop bu J'ai trop bu [fr]
 • การออกเสียง : tu es très belle tu es très belle [fr]
 • การออกเสียง : vous aimerez vous aimerez [fr]
 • การออกเสียง : aimerais aimerais [fr]
 • การออกเสียง : épuiser épuiser [fr]
 • การออกเสียง : vous vendez vous vendez [fr]
 • การออกเสียง : promouvoir promouvoir [fr]
 • การออกเสียง : ravoir ravoir [fr]
 • การออกเสียง : pourvoir pourvoir [fr]
 • การออกเสียง : nous mouvrons nous mouvrons [fr]
 • การออกเสียง : je mouvrai je mouvrai [fr]
 • การออกเสียง : nous mouvions nous mouvions [fr]
 • การออกเสียง : je mouvais je mouvais [fr]
 • การออกเสียง : je meus je meus [fr]
 • การออกเสียง : mouvoir mouvoir [fr]
 • การออกเสียง : promener promener [fr]
 • การออกเสียง : je côtoie je côtoie [fr]
 • การออกเสียง : côtoyer côtoyer [fr]
 • การออกเสียง : happer happer [fr]
 • การออกเสียง : je vends je vends [fr]
 • การออกเสียง : vendu vendu [fr]
 • การออกเสียง : vous vous souvenez vous vous souvenez [fr]
 • การออกเสียง : nous nous souvenons nous nous souvenons [fr]
 • การออกเสียง : tu te souviens tu te souviens [fr]
 • การออกเสียง : je me souviens je me souviens [fr]
 • การออกเสียง : souvient souvient [fr]
 • การออกเสียง : j'aimerais j'aimerais [fr]
 • การออกเสียง : résonnez résonnez [fr]
 • การออกเสียง : nous aurons besoin nous aurons besoin [fr]
 • การออกเสียง : haïr haïr [fr]
 • การออกเสียง : nous pleurons nous pleurons [fr]
 • การออกเสียง : tu pleures tu pleures [fr]
 • การออกเสียง : je pleure je pleure [fr]
 • การออกเสียง : pleure pleure [fr]
 • การออกเสียง : célébrer célébrer [fr]
 • การออกเสียง : spécialiser spécialiser [fr]
 • การออกเสียง : j'aurai besoin j'aurai besoin [fr]
 • การออกเสียง : vous aurez besoin vous aurez besoin [fr]
 • การออกเสียง : elle a besoin elle a besoin [fr]
 • การออกเสียง : avons besoin avons besoin [fr]
 • การออกเสียง : je peins je peins [fr]
 • การออกเสียง : vous parlez vous parlez [fr]