• การออกเสียงคำว่า aimerions aimerions [fr]
 • การออกเสียงคำว่า J'essaie ! J'essaie ! [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tu es allé tu es allé [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tu es tu es [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous sommes venus nous sommes venus [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je maintiendrai je maintiendrai [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Enlever Enlever [fr]
 • การออกเสียงคำว่า réserve réserve [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Je reste Je reste [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous pouvons nous pouvons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vivre vivre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า meurtrir meurtrir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า surfer surfer [en]
 • การออกเสียงคำว่า rechercher rechercher [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Je voudrais chercher Je voudrais chercher [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je donne je donne [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Je vais t'aimer Je vais t'aimer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Je m'en câlisse Je m'en câlisse [fr]
 • การออกเสียงคำว่า croire croire [fr]
 • การออกเสียงคำว่า abaisser abaisser [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous allons nous allons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'ai j'ai [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tourné tourné [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tourner tourner [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous n'avons pas nous n'avons pas [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tuer tuer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Fumer tue Fumer tue [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Je t'aimerai pour toujours Je t'aimerai pour toujours [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous avons nous avons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า débrouillera débrouillera [fr]