หมวดหมู่:

verbs in French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbs in French

 • การออกเสียง : prévoir prévoir [fr]
 • การออกเสียง : découper découper [fr]
 • การออกเสียง : engloutir engloutir [fr]
 • การออกเสียง : fricasser fricasser [fr]
 • การออกเสียง : j'habite j'habite [fr]
 • การออกเสียง : compter compter [fr]
 • การออกเสียง : remercier remercier [fr]
 • การออกเสียง : travailler travailler [fr]
 • การออกเสียง : j'aime j'aime [fr]
 • การออกเสียง : allonger allonger [fr]
 • การออกเสียง : aller aller [fr]
 • การออกเสียง : j'arrête j'arrête [fr]
 • การออกเสียง : chier chier [fr]
 • การออกเสียง : jaillir jaillir [fr]
 • การออกเสียง : rejaillir rejaillir [fr]
 • การออกเสียง : rendre rendre [fr]
 • การออกเสียง : obéir obéir [fr]
 • การออกเสียง : avertir avertir [fr]
 • การออกเสียง : désobéir désobéir [fr]
 • การออกเสียง : bâtir bâtir [fr]
 • การออกเสียง : menacer menacer [fr]
 • การออกเสียง : hésiter hésiter [fr]
 • การออกเสียง : j'ai téléphoné j'ai téléphoné [fr]
 • การออกเสียง : vous téléphonez vous téléphonez [fr]
 • การออกเสียง : téléphoner téléphoner [fr]
 • การออกเสียง : écrivent écrivent [fr]
 • การออกเสียง : j'ai dormi j'ai dormi [fr]
 • การออกเสียง : vous dormez vous dormez [fr]
 • การออกเสียง : nous dormons nous dormons [fr]
 • การออกเสียง : je dors je dors [fr]
 • การออกเสียง : allai allai [fr]
 • การออกเสียง : Est-ce Est-ce [fr]
 • การออกเสียง : je trouve je trouve [fr]
 • การออกเสียง : recherchez recherchez [fr]
 • การออกเสียง : j'ai détruit j'ai détruit [fr]
 • การออกเสียง : Je détruis Je détruis [fr]
 • การออกเสียง : détruire détruire [fr]
 • การออกเสียง : réserver réserver [fr]
 • การออกเสียง : je sois je sois [fr]
 • การออกเสียง : vous êtes allés vous êtes allés [fr]
 • การออกเสียง : elles sont allées elles sont allées [fr]
 • การออกเสียง : elle est allée elle est allée [fr]
 • การออกเสียง : c'est c'est [fr]
 • การออกเสียง : utilisez utilisez [fr]
 • การออกเสียง : Escroquer Escroquer [fr]
 • การออกเสียง : essayer essayer [fr]
 • การออกเสียง : réessayez plus tard réessayez plus tard [fr]
 • การออกเสียง : connais connais [fr]
 • การออกเสียง : réussirai réussirai [fr]
 • การออกเสียง : jouions jouions [fr]
 • การออกเสียง : je reconnus je reconnus [fr]
 • การออกเสียง : je reconnais je reconnais [fr]
 • การออกเสียง : reconnaître reconnaître [fr]
 • การออกเสียง : engueuler engueuler [fr]
 • การออกเสียง : laisser un message laisser un message [fr]
 • การออกเสียง : Il fait trop froid Il fait trop froid [fr]
 • การออกเสียง : nous devenons nous devenons [fr]
 • การออกเสียง : deviens deviens [fr]
 • การออกเสียง : devenir devenir [fr]
 • การออกเสียง : deviennent deviennent [fr]
 • การออกเสียง : J'veux J'veux [fr]
 • การออกเสียง : j'ai joui j'ai joui [fr]
 • การออกเสียง : regretter regretter [fr]
 • การออกเสียง : tripoter tripoter [fr]
 • การออกเสียง : prier prier [fr]
 • การออกเสียง : je vous prie je vous prie [fr]
 • การออกเสียง : Vous désirez ? Vous désirez ? [fr]
 • การออกเสียง : Désirer Désirer [fr]
 • การออกเสียง : je désire je désire [fr]
 • การออกเสียง : étonner étonner [fr]
 • การออกเสียง : je t'étonne je t'étonne [fr]
 • การออกเสียง : nous avons joui nous avons joui [fr]
 • การออกเสียง : elles jouissent elles jouissent [fr]
 • การออกเสียง : vous jouissez vous jouissez [fr]
 • การออกเสียง : nous jouissons nous jouissons [fr]
 • การออกเสียง : elle jouit elle jouit [fr]
 • การออกเสียง : tu jouis tu jouis [fr]
 • การออกเสียง : je jouis je jouis [fr]
 • การออกเสียง : jouir jouir [fr]
 • การออกเสียง : humer humer [fr]
 • การออกเสียง : affiner affiner [fr]
 • การออกเสียง : je patiente je patiente [fr]
 • การออกเสียง : je t'aime beaucoup je t'aime beaucoup [fr]
 • การออกเสียง : travaillons travaillons [fr]
 • การออกเสียง : j'ai eu j'ai eu [fr]
 • การออกเสียง : brûler brûler [fr]
 • การออกเสียง : elles achètent elles achètent [fr]
 • การออกเสียง : vous achetez vous achetez [fr]
 • การออกเสียง : nous achetons nous achetons [fr]
 • การออกเสียง : elle achète elle achète [fr]
 • การออกเสียง : tu achètes tu achètes [fr]
 • การออกเสียง : ébouillanter ébouillanter [fr]
 • การออกเสียง : j'avais j'avais [fr]
 • การออกเสียง : vous aviez vous aviez [fr]
 • การออกเสียง : nous avions nous avions [fr]
 • การออกเสียง : elle avait elle avait [fr]
 • การออกเสียง : tu avais tu avais [fr]
 • การออกเสียง : songer songer [fr]
 • การออกเสียง : enseigner enseigner [fr]
 • การออกเสียง : répondez répondez [fr]