หมวดหมู่:

verbs in French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbs in French

 • การออกเสียงคำว่า remercier remercier [fr]
 • การออกเสียงคำว่า travailler travailler [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'aime j'aime [fr]
 • การออกเสียงคำว่า allonger allonger [fr]
 • การออกเสียงคำว่า aller aller [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'arrête j'arrête [fr]
 • การออกเสียงคำว่า chier chier [fr]
 • การออกเสียงคำว่า jaillir jaillir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า rejaillir rejaillir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า rendre rendre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า obéir obéir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า avertir avertir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า désobéir désobéir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bâtir bâtir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า menacer menacer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า hésiter hésiter [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'ai téléphoné j'ai téléphoné [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous téléphonez vous téléphonez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า téléphoner téléphoner [fr]
 • การออกเสียงคำว่า écrivent écrivent [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'ai dormi j'ai dormi [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous dormez vous dormez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous dormons nous dormons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je dors je dors [fr]
 • การออกเสียงคำว่า allai allai [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Est-ce Est-ce [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je trouve je trouve [fr]
 • การออกเสียงคำว่า recherchez recherchez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'ai détruit j'ai détruit [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Je détruis Je détruis [fr]
 • การออกเสียงคำว่า détruire détruire [fr]
 • การออกเสียงคำว่า réserver réserver [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je sois je sois [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous êtes allés vous êtes allés [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elles sont allées elles sont allées [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle est allée elle est allée [fr]
 • การออกเสียงคำว่า c'est c'est [fr]
 • การออกเสียงคำว่า utilisez utilisez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Escroquer Escroquer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า essayer essayer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า réessayez plus tard réessayez plus tard [fr]
 • การออกเสียงคำว่า connais connais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า s'évanouir s'évanouir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า réussirai réussirai [fr]
 • การออกเสียงคำว่า jouions jouions [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je reconnus je reconnus [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je reconnais je reconnais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า reconnaître reconnaître [fr]
 • การออกเสียงคำว่า engueuler engueuler [fr]
 • การออกเสียงคำว่า laisser un message laisser un message [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Il fait trop froid Il fait trop froid [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous devenons nous devenons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า deviens deviens [fr]
 • การออกเสียงคำว่า devenir devenir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า deviennent deviennent [fr]
 • การออกเสียงคำว่า J'veux J'veux [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'ai joui j'ai joui [fr]
 • การออกเสียงคำว่า regretter regretter [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tripoter tripoter [fr]
 • การออกเสียงคำว่า prier prier [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je vous prie je vous prie [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Vous désirez ? Vous désirez ? [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Désirer Désirer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je désire je désire [fr]
 • การออกเสียงคำว่า étonner étonner [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je t'étonne je t'étonne [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous avons joui nous avons joui [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elles jouissent elles jouissent [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous jouissez vous jouissez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous jouissons nous jouissons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle jouit elle jouit [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tu jouis tu jouis [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je jouis je jouis [fr]
 • การออกเสียงคำว่า jouir jouir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า humer humer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า affiner affiner [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je patiente je patiente [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je t'aime beaucoup je t'aime beaucoup [fr]
 • การออกเสียงคำว่า travaillons travaillons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'ai eu j'ai eu [fr]
 • การออกเสียงคำว่า brûler brûler [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elles achètent elles achètent [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous achetez vous achetez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous achetons nous achetons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle achète elle achète [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tu achètes tu achètes [fr]
 • การออกเสียงคำว่า ébouillanter ébouillanter [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'avais j'avais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous aviez vous aviez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous avions nous avions [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle avait elle avait [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tu avais tu avais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า songer songer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า enseigner enseigner [fr]
 • การออกเสียงคำว่า répondez répondez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า répondre répondre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'irai j'irai [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous irons nous irons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elles vont elles vont [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle va elle va [fr]