• การออกเสียงคำว่า j' arriverai j' arriverai [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous arrivions nous arrivions [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j' arrivais j' arrivais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elles arrivent elles arrivent [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous arrivez vous arrivez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous arrivons nous arrivons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle arrive elle arrive [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tu arrives tu arrives [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j' arrive j' arrive [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Arriver Arriver [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous invitiez vous invitiez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous invitions nous invitions [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j' invitais j' invitais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elles invitent elles invitent [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous invitez vous invitez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous invitons nous invitons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle invite elle invite [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tu invites tu invites [fr]
 • การออกเสียงคำว่า j'invite j'invite [fr]
 • การออกเสียงคำว่า inviter inviter [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je recommandais je recommandais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elles recommandent elles recommandent [fr]
 • การออกเสียงคำว่า vous recommandez vous recommandez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า nous recommandons nous recommandons [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle recommande elle recommande [fr]
 • การออกเสียงคำว่า tu recommandes tu recommandes [fr]
 • การออกเสียงคำว่า recommander recommander [fr]
 • การออกเสียงคำว่า je recommande je recommande [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elles peuvent elles peuvent [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle peut elle peut [fr]