หมวดหมู่:

verbs in French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbs in French

 • การออกเสียง : conduire conduire [fr]
 • การออกเสียง : il est il est [fr]
 • การออกเสียง : s'évanouir s'évanouir [fr]
 • การออกเสียง : tu veux tu veux [fr]
 • การออกเสียง : tordre tordre [fr]
 • การออกเสียง : choisir choisir [fr]
 • การออกเสียง : partir partir [fr]
 • การออกเสียง : dormir dormir [es]
 • การออกเสียง : vous buvez vous buvez [fr]
 • การออกเสียง : laver laver [fr]
 • การออกเสียง : lire lire [fr]
 • การออกเสียง : Je m'appelle Je m'appelle [fr]
 • การออกเสียง : marcher marcher [fr]
 • การออกเสียง : avoir avoir [fr]
 • การออกเสียง : je suis je suis [fr]
 • การออกเสียง : hanter hanter [fr]
 • การออกเสียง : j'abaisse j'abaisse [fr]
 • การออกเสียง : tombèrent tombèrent [fr]
 • การออกเสียง : le goûter le goûter [fr]
 • การออกเสียง : je danse je danse [fr]
 • การออกเสียง : j'apprécierai j'apprécierai [fr]
 • การออกเสียง : j'emprunte j'emprunte [fr]
 • การออกเสียง : je regarde je regarde [fr]
 • การออกเสียง : souhaiter souhaiter [fr]
 • การออกเสียง : je me présente je me présente [fr]
 • การออกเสียง : je planifie je planifie [fr]
 • การออกเสียง : elles écrivent elles écrivent [fr]
 • การออกเสียง : devoir devoir [fr]
 • การออกเสียง : vous êtes vous êtes [fr]
 • การออกเสียง : passé-composé passé-composé [fr]
 • การออกเสียง : vous allez vous allez [fr]
 • การออกเสียง : parler parler [fr]
 • การออกเสียง : rester rester [fr]
 • การออกเสียง : apporter apporter [fr]
 • การออกเสียง : laisser laisser [fr]
 • การออกเสียง : nous aimerons nous aimerons [fr]
 • การออกเสียง : aimerions aimerions [fr]
 • การออกเสียง : J'essaie ! J'essaie ! [fr]
 • การออกเสียง : tu es allé tu es allé [fr]
 • การออกเสียง : tu es tu es [fr]
 • การออกเสียง : nous sommes venus nous sommes venus [fr]
 • การออกเสียง : je maintiendrai je maintiendrai [fr]
 • การออกเสียง : Enlever Enlever [fr]
 • การออกเสียง : réserve réserve [fr]
 • การออกเสียง : Je reste Je reste [fr]
 • การออกเสียง : nous pouvons nous pouvons [fr]
 • การออกเสียง : vivre vivre [fr]
 • การออกเสียง : meurtrir meurtrir [fr]
 • การออกเสียง : surfer surfer [en]
 • การออกเสียง : rechercher rechercher [fr]
 • การออกเสียง : Je voudrais chercher Je voudrais chercher [fr]
 • การออกเสียง : je donne je donne [fr]
 • การออกเสียง : Je vais t'aimer Je vais t'aimer [fr]
 • การออกเสียง : Je m'en câlisse Je m'en câlisse [fr]
 • การออกเสียง : croire croire [fr]
 • การออกเสียง : abaisser abaisser [fr]
 • การออกเสียง : nous allons nous allons [fr]
 • การออกเสียง : j'ai j'ai [fr]
 • การออกเสียง : tourné tourné [fr]
 • การออกเสียง : tourner tourner [fr]
 • การออกเสียง : nous n'avons pas nous n'avons pas [fr]
 • การออกเสียง : tuer tuer [fr]
 • การออกเสียง : Fumer tue Fumer tue [fr]
 • การออกเสียง : Je t'aimerai pour toujours Je t'aimerai pour toujours [fr]
 • การออกเสียง : nous avons nous avons [fr]
 • การออกเสียง : débrouillera débrouillera [fr]
 • การออกเสียง : préférerai préférerai [fr]
 • การออกเสียง : passer passer [fr]
 • การออกเสียง : tu dois tu dois [fr]
 • การออกเสียง : vous devez vous devez [fr]
 • การออกเสียง : nous devons nous devons [fr]
 • การออกเสียง : doit doit [fr]
 • การออกเสียง : asseyez asseyez [fr]
 • การออกเสียง : je faisais je faisais [fr]
 • การออกเสียง : attendre attendre [fr]
 • การออกเสียง : j'attends j'attends [fr]
 • การออกเสียง : nous étudions nous étudions [fr]
 • การออกเสียง : j'étudie j'étudie [fr]
 • การออกเสียง : montrer montrer [fr]
 • การออกเสียง : répéter répéter [fr]
 • การออกเสียง : regarder regarder [fr]
 • การออกเสียง : préparer préparer [fr]
 • การออกเสียง : préférer préférer [fr]
 • การออกเสียง : Nager Nager [fr]
 • การออกเสียง : fermer fermer [fr]
 • การออกเสียง : Étudier Étudier [fr]
 • การออกเสียง : Écouter Écouter [fr]
 • การออกเสียง : j'écris j'écris [fr]
 • การออกเสียง : rentrer rentrer [fr]
 • การออกเสียง : danser danser [fr]
 • การออกเสียง : chanter chanter [fr]
 • การออกเสียง : bricoler bricoler [fr]
 • การออกเสียง : je prends je prends [fr]
 • การออกเสียง : déjeuner déjeuner [fr]
 • การออกเสียง : jouer jouer [fr]
 • การออกเสียง : gagner gagner [fr]
 • การออกเสียง : sortir sortir [fr]
 • การออกเสียง : nous avons voyagé nous avons voyagé [fr]
 • การออกเสียง : je manque je manque [fr]
 • การออกเสียง : manquer manquer [fr]