หมวดหมู่:

verbs in French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbs in French

 • การออกเสียง : abaisser abaisser [fr]
 • การออกเสียง : abattre abattre [fr]
 • การออกเสียง : affiner affiner [fr]
 • การออกเสียง : aimerais aimerais [fr]
 • การออกเสียง : aimerions aimerions [fr]
 • การออกเสียง : alerter alerter [fr]
 • การออกเสียง : allai allai [fr]
 • การออกเสียง : aller aller [fr]
 • การออกเสียง : allez-y allez-y [fr]
 • การออกเสียง : allonger allonger [fr]
 • การออกเสียง : appeler appeler [fr]
 • การออกเสียง : apporter apporter [fr]
 • การออกเสียง : apprécier apprécier [fr]
 • การออกเสียง : apprendre apprendre [fr]
 • การออกเสียง : Arriver Arriver [fr]
 • การออกเสียง : asseyez asseyez [fr]
 • การออกเสียง : attendre attendre [fr]
 • การออกเสียง : avertir avertir [fr]
 • การออกเสียง : Avez-vous compris ? Avez-vous compris ? [fr]
 • การออกเสียง : avoir avoir [fr]
 • การออกเสียง : avons besoin avons besoin [fr]
 • การออกเสียง : baiser baiser [fr]
 • การออกเสียง : bâtir bâtir [fr]
 • การออกเสียง : besoin besoin [fr]
 • การออกเสียง : boire boire [fr]
 • การออกเสียง : bouillir bouillir [fr]
 • การออกเสียง : bricoler bricoler [fr]
 • การออกเสียง : brûler brûler [fr]
 • การออกเสียง : c'est c'est [fr]
 • การออกเสียง : célébrer célébrer [fr]
 • การออกเสียง : chanter chanter [fr]
 • การออกเสียง : chercher chercher [fr]
 • การออกเสียง : chier chier [fr]
 • การออกเสียง : choisir choisir [fr]
 • การออกเสียง : commençant commençant [fr]
 • การออกเสียง : Commencer Commencer [fr]
 • การออกเสียง : compter compter [fr]
 • การออกเสียง : conduire conduire [fr]
 • การออกเสียง : congédier congédier [fr]
 • การออกเสียง : connais connais [fr]
 • การออกเสียง : côtoyer côtoyer [fr]
 • การออกเสียง : courir courir [fr]
 • การออกเสียง : craindre craindre [fr]
 • การออกเสียง : croire croire [fr]
 • การออกเสียง : danser danser [fr]
 • การออกเสียง : débrouillera débrouillera [fr]
 • การออกเสียง : découper découper [fr]
 • การออกเสียง : degouliner degouliner [fr]
 • การออกเสียง : déjeuner déjeuner [fr]
 • การออกเสียง : demander demander [fr]
 • การออกเสียง : déplacer déplacer [fr]
 • การออกเสียง : Désirer Désirer [fr]
 • การออกเสียง : désobéir désobéir [fr]
 • การออกเสียง : détruire détruire [fr]
 • การออกเสียง : devenir devenir [fr]
 • การออกเสียง : deviennent deviennent [fr]
 • การออกเสียง : deviens deviens [fr]
 • การออกเสียง : devoir devoir [fr]
 • การออกเสียง : distinguer distinguer [fr]
 • การออกเสียง : doit doit [fr]
 • การออกเสียง : dormir dormir [es]
 • การออกเสียง : ébouillanter ébouillanter [fr]
 • การออกเสียง : Écouter Écouter [fr]
 • การออกเสียง : écrivent écrivent [fr]
 • การออกเสียง : elle a besoin elle a besoin [fr]
 • การออกเสียง : elle a parlé elle a parlé [fr]
 • การออกเสียง : elle abaisse elle abaisse [fr]
 • การออกเสียง : elle aboutit elle aboutit [fr]
 • การออกเสียง : elle achète elle achète [fr]
 • การออกเสียง : elle aime elle aime [fr]
 • การออกเสียง : elle arrête elle arrête [fr]
 • การออกเสียง : elle arrive elle arrive [fr]
 • การออกเสียง : elle avait elle avait [fr]
 • การออกเสียง : elle boit elle boit [fr]
 • การออกเสียง : elle commence elle commence [fr]
 • การออกเสียง : elle conduit elle conduit [fr]
 • การออกเสียง : elle déplace elle déplace [fr]
 • การออกเสียง : elle dit elle dit [fr]
 • การออกเสียง : elle est elle est [fr]
 • การออกเสียง : elle est allée elle est allée [fr]
 • การออกเสียง : elle était elle était [fr]
 • การออกเสียง : elle étend elle étend [fr]
 • การออกเสียง : elle fait elle fait [fr]
 • การออกเสียง : elle invite elle invite [fr]
 • การออกเสียง : elle jouit elle jouit [fr]
 • การออกเสียง : elle parle elle parle [fr]
 • การออกเสียง : elle peut elle peut [fr]
 • การออกเสียง : elle prend elle prend [fr]
 • การออกเสียง : elle recommande elle recommande [fr]
 • การออกเสียง : elle s'appelle elle s'appelle [fr]
 • การออกเสียง : elle sait elle sait [fr]
 • การออกเสียง : elle sera elle sera [fr]
 • การออกเสียง : elle va elle va [fr]
 • การออกเสียง : elle veut elle veut [fr]
 • การออกเสียง : elle voit elle voit [fr]
 • การออกเสียง : elles abaissent elles abaissent [fr]
 • การออกเสียง : elles aboutissent elles aboutissent [fr]
 • การออกเสียง : elles achètent elles achètent [fr]
 • การออกเสียง : elles aiment elles aiment [fr]
 • การออกเสียง : elles arrêtent elles arrêtent [fr]