หมวดหมู่:

verbs in French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbs in French

 • การออกเสียงคำว่า abaisser abaisser [fr]
 • การออกเสียงคำว่า abattre abattre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า affiner affiner [fr]
 • การออกเสียงคำว่า aimerais aimerais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า aimerions aimerions [fr]
 • การออกเสียงคำว่า alerter alerter [fr]
 • การออกเสียงคำว่า allai allai [fr]
 • การออกเสียงคำว่า aller aller [fr]
 • การออกเสียงคำว่า allez-y allez-y [fr]
 • การออกเสียงคำว่า allonger allonger [fr]
 • การออกเสียงคำว่า appeler appeler [fr]
 • การออกเสียงคำว่า apporter apporter [fr]
 • การออกเสียงคำว่า apprécier apprécier [fr]
 • การออกเสียงคำว่า apprendre apprendre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Arriver Arriver [fr]
 • การออกเสียงคำว่า asseyez asseyez [fr]
 • การออกเสียงคำว่า attendre attendre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า avertir avertir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Avez-vous compris ? Avez-vous compris ? [fr]
 • การออกเสียงคำว่า avoir avoir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า avons besoin avons besoin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า baiser baiser [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bâtir bâtir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า besoin besoin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า boire boire [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bouillir bouillir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า bricoler bricoler [fr]
 • การออกเสียงคำว่า brûler brûler [fr]
 • การออกเสียงคำว่า c'est c'est [fr]
 • การออกเสียงคำว่า célébrer célébrer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า chanter chanter [fr]
 • การออกเสียงคำว่า chercher chercher [fr]
 • การออกเสียงคำว่า chier chier [fr]
 • การออกเสียงคำว่า choisir choisir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า commençant commençant [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Commencer Commencer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า compter compter [fr]
 • การออกเสียงคำว่า conduire conduire [fr]
 • การออกเสียงคำว่า congédier congédier [fr]
 • การออกเสียงคำว่า connais connais [fr]
 • การออกเสียงคำว่า côtoyer côtoyer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า courir courir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า craindre craindre [fr]
 • การออกเสียงคำว่า croire croire [fr]
 • การออกเสียงคำว่า danser danser [fr]
 • การออกเสียงคำว่า débrouillera débrouillera [fr]
 • การออกเสียงคำว่า découper découper [fr]
 • การออกเสียงคำว่า degouliner degouliner [fr]
 • การออกเสียงคำว่า déjeuner déjeuner [fr]
 • การออกเสียงคำว่า demander demander [fr]
 • การออกเสียงคำว่า déplacer déplacer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Désirer Désirer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า désobéir désobéir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า détruire détruire [fr]
 • การออกเสียงคำว่า devenir devenir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า deviennent deviennent [fr]
 • การออกเสียงคำว่า deviens deviens [fr]
 • การออกเสียงคำว่า devoir devoir [fr]
 • การออกเสียงคำว่า distinguer distinguer [fr]
 • การออกเสียงคำว่า doit doit [fr]
 • การออกเสียงคำว่า dormir dormir [es]
 • การออกเสียงคำว่า ébouillanter ébouillanter [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Écouter Écouter [fr]
 • การออกเสียงคำว่า écrivent écrivent [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle a besoin elle a besoin [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle a parlé elle a parlé [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle abaisse elle abaisse [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle aboutit elle aboutit [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle achète elle achète [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle aime elle aime [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle arrête elle arrête [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle arrive elle arrive [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle avait elle avait [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle boit elle boit [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle commence elle commence [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle conduit elle conduit [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle déplace elle déplace [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle dit elle dit [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle est elle est [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle est allée elle est allée [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle était elle était [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle étend elle étend [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle fait elle fait [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle invite elle invite [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle jouit elle jouit [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle parle elle parle [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle peut elle peut [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle prend elle prend [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle recommande elle recommande [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle s'appelle elle s'appelle [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle sait elle sait [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle sera elle sera [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle va elle va [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle veut elle veut [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elle voit elle voit [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elles abaissent elles abaissent [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elles aboutissent elles aboutissent [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elles achètent elles achètent [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elles aiment elles aiment [fr]
 • การออกเสียงคำว่า elles arrêtent elles arrêtent [fr]