หมวดหมู่:

verbs in French

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbs in French

 • การออกเสียง : je suis
  je suis [fr]
 • การออกเสียง : je parle
  je parle [fr]
 • การออกเสียง : j'ai
  j'ai [fr]
 • การออกเสียง : c'est
  c'est [fr]
 • การออกเสียง : dormir
  dormir [fr]
 • การออกเสียง : Je m'appelle
  Je m'appelle [fr]
 • การออกเสียง : être
  être [fr]
 • การออกเสียง : besoin
  besoin [fr]
 • การออกเสียง : avoir
  avoir [fr]
 • การออกเสียง : baiser
  baiser [fr]
 • การออกเสียง : prendre
  prendre [fr]
 • การออกเสียง : parler
  parler [fr]
 • การออกเสียง : regarder
  regarder [fr]
 • การออกเสียง : Je peux
  Je peux [fr]
 • การออกเสียง : nous faisons
  nous faisons [fr]
 • การออกเสียง : tu es
  tu es [fr]
 • การออกเสียง : j'aime
  j'aime [fr]
 • การออกเสียง : il y a
  il y a [fr]
 • การออกเสียง : il est
  il est [fr]
 • การออกเสียง : vous êtes
  vous êtes [fr]
 • การออกเสียง : je vais
  je vais [fr]
 • การออกเสียง : nous sommes
  nous sommes [fr]
 • การออกเสียง : jouer
  jouer [fr]
 • การออกเสียง : chanter
  chanter [fr]
 • การออกเสียง : aller
  aller [fr]
 • การออกเสียง : Je veux
  Je veux [fr]
 • การออกเสียง : j'ai eu
  j'ai eu [fr]
 • การออกเสียง : rencontrer
  rencontrer [fr]
 • การออกเสียง : elle est
  elle est [fr]
 • การออกเสียง : travailler
  travailler [fr]
 • การออกเสียง : j'habite
  j'habite [fr]
 • การออกเสียง : déjeuner
  déjeuner [fr]
 • การออกเสียง : je t'aime beaucoup
  je t'aime beaucoup [fr]
 • การออกเสียง : partir
  partir [fr]
 • การออกเสียง : Voir
  Voir [fr]
 • การออกเสียง : vivre
  vivre [fr]
 • การออกเสียง : veulent
  veulent [fr]
 • การออกเสียง : apprendre
  apprendre [fr]
 • การออกเสียง : je voudrais
  je voudrais [fr]
 • การออกเสียง : je me présente
  je me présente [fr]
 • การออกเสียง : nous avons
  nous avons [fr]
 • การออกเสียง : sortir
  sortir [fr]
 • การออกเสียง : Écouter
  Écouter [fr]
 • การออกเสียง : était
  était [fr]
 • การออกเสียง : tu t'appelles
  tu t'appelles [fr]
 • การออกเสียง : Est-ce
  Est-ce [fr]
 • การออกเสียง : elles sont
  elles sont [fr]
 • การออกเสียง : boire
  boire [fr]
 • การออกเสียง : lire
  lire [fr]
 • การออกเสียง : vouloir
  vouloir [fr]
 • การออกเสียง : j'étudie
  j'étudie [fr]
 • การออกเสียง : gagner
  gagner [fr]
 • การออกเสียง : appeler
  appeler [fr]
 • การออกเสียง : nous nous appelons
  nous nous appelons [fr]
 • การออกเสียง : chercher
  chercher [fr]
 • การออกเสียง : vous allez
  vous allez [fr]
 • การออกเสียง : Je veux aller
  Je veux aller [fr]
 • การออกเสียง : choisir
  choisir [fr]
 • การออกเสียง : essayer
  essayer [fr]
 • การออกเสียง : craindre
  craindre [fr]
 • การออกเสียง : penser
  penser [fr]
 • การออกเสียง : je prends
  je prends [fr]
 • การออกเสียง : Je vais t'aimer
  Je vais t'aimer [fr]
 • การออกเสียง : Commencer
  Commencer [fr]
 • การออกเสียง : je souhaite
  je souhaite [fr]
 • การออกเสียง : attendre
  attendre [fr]
 • การออกเสียง : je fais
  je fais [fr]
 • การออกเสียง : j'aimerais
  j'aimerais [fr]
 • การออกเสียง : Étudier
  Étudier [fr]
 • การออกเสียง : nous aimons
  nous aimons [fr]
 • การออกเสียง : compter
  compter [fr]
 • การออกเสียง : J'ai besoin
  J'ai besoin [fr]
 • การออกเสียง : tu parles
  tu parles [fr]
 • การออกเสียง : je faisais
  je faisais [fr]
 • การออกเสียง : vous faites
  vous faites [fr]
 • การออกเสียง : Je voudrais chercher
  Je voudrais chercher [fr]
 • การออกเสียง : enseigner
  enseigner [fr]
 • การออกเสียง : danser
  danser [fr]
 • การออกเสียง : vous vous appelez
  vous vous appelez [fr]
 • การออกเสียง : tu aimes
  tu aimes [fr]
 • การออกเสียง : Nager
  Nager [fr]
 • การออกเสียง : Arriver
  Arriver [fr]
 • การออกเสียง : je mange
  je mange [fr]
 • การออกเสียง : tu vas
  tu vas [fr]
 • การออกเสียง : j' aime
  j' aime [fr]
 • การออกเสียง : je regarde
  je regarde [fr]
 • การออกเสียง : croire
  croire [fr]
 • การออกเสียง : conduire
  conduire [fr]
 • การออกเสียง : vous aimez
  vous aimez [fr]
 • การออกเสียง : nous allons
  nous allons [fr]
 • การออกเสียง : je maintiendrai
  je maintiendrai [fr]
 • การออกเสียง : elles s'appellent
  elles s'appellent [fr]
 • การออกเสียง : pense
  pense [fr]
 • การออกเสียง : vous voulez
  vous voulez [fr]
 • การออกเสียง : elles ont
  elles ont [fr]
 • การออกเสียง : il s'appelle
  il s'appelle [fr]
 • การออกเสียง : souhaiter
  souhaiter [fr]
 • การออกเสียง : demander
  demander [fr]
 • การออกเสียง : préparer
  préparer [fr]
 • การออกเสียง : vous parlez
  vous parlez [fr]