หมวดหมู่:

verbs in Faroese

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbs in Faroese

 • การออกเสียง : anda anda [tt]
 • การออกเสียง : bera bera [fo]
 • การออกเสียง : benda benda [it]
 • การออกเสียง : Batna Batna [fo]
 • การออกเสียง : baða baða [fo]
 • การออกเสียง : beina beina [fo]
 • การออกเสียง : berja berja [fo]
 • การออกเสียง : brúka brúka [fo]
 • การออกเสียง : bresta bresta [fo]
 • การออกเสียง : binda binda [fo]
 • การออกเสียง : bíta bíta [fo]
 • การออกเสียง : byrja byrja [fo]
 • การออกเสียง : Brenna Brenna [fo]
 • การออกเสียง : bjóða bjóða [fo]
 • การออกเสียง : biðja biðja [fo]
 • การออกเสียง : byggja byggja [fo]
 • การออกเสียง : bjarga bjarga [fo]
 • การออกเสียง : blása blása [fo]
 • การออกเสียง : boða boða [fo]
 • การออกเสียง : broyta broyta [fo]
 • การออกเสียง : bíða bíða [fo]
 • การออกเสียง : boðsenda boðsenda [fo]
 • การออกเสียง : búseta búseta [fo]
 • การออกเสียง : búgva búgva [fo]
 • การออกเสียง : blíva blíva [fo]
 • การออกเสียง : býta býta [fo]
 • การออกเสียง : bólgna bólgna [fo]
 • การออกเสียง : boyggja boyggja [fo]
 • การออกเสียง : avdúka avdúka [fo]
 • การออกเสียง : bína bína [fo]
 • การออกเสียง : arbeiða arbeiða [fo]
 • การออกเสียง : boppa boppa [fo]
 • การออกเสียง : borin í heim borin í heim [fo]
 • การออกเสียง : beina fyri beina fyri [fo]
 • การออกเสียง : blóma blóma [fo]
 • การออกเสียง : andast andast [fo]
 • การออกเสียง : avreiða avreiða [fo]
 • การออกเสียง : bróta bróta [fo]