• การออกเสียงคำว่า parleront parleront [fr]
  • การออกเสียงคำว่า vous accueillez vous accueillez [fr]
  • การออกเสียงคำว่า vous accueilliez vous accueilliez [fr]
  • การออกเสียงคำว่า j'accueille j'accueille [fr]
  • การออกเสียงคำว่า essaies essaies [fr]