หมวดหมู่:

verbs (fr)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbs (fr)

  • การออกเสียง : j'accueille j'accueille [fr]
  • การออกเสียง : parleront parleront [fr]
  • การออกเสียง : vous accueillez vous accueillez [fr]
  • การออกเสียง : essaies essaies [fr]
  • การออกเสียง : vous accueilliez vous accueilliez [fr]