หมวดหมู่:

verbs (tr)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbs (tr)

 • การออกเสียง : dermansızlaşmak dermansızlaşmak [tr]
 • การออกเสียง : sürçmek sürçmek [tr]
 • การออกเสียง : ciyaklamak ciyaklamak [tr]
 • การออกเสียง : esnetmek esnetmek [tr]
 • การออกเสียง : hareketlendirmek hareketlendirmek [tr]
 • การออกเสียง : ayarlatmak ayarlatmak [tr]
 • การออกเสียง : katetmek katetmek [tr]
 • การออกเสียง : selâmlamak selâmlamak [tr]
 • การออกเสียง : itişmek itişmek [tr]
 • การออกเสียง : işletmek işletmek [tr]
 • การออกเสียง : seçtirmek seçtirmek [tr]
 • การออกเสียง : uyarmak uyarmak [tr]
 • การออกเสียง : vazifelendirmek vazifelendirmek [tr]
 • การออกเสียง : bozuşmak bozuşmak [tr]
 • การออกเสียง : kopmak kopmak [tr]
 • การออกเสียง : ortalamak ortalamak [tr]
 • การออกเสียง : işlemek işlemek [tr]
 • การออกเสียง : çölleştirmek çölleştirmek [tr]
 • การออกเสียง : işkillenmek işkillenmek [tr]
 • การออกเสียง : fokurdamak fokurdamak [tr]
 • การออกเสียง : kaynaklanmak kaynaklanmak [tr]
 • การออกเสียง : boşlamak boşlamak [tr]
 • การออกเสียง : gözetlemek gözetlemek [tr]
 • การออกเสียง : hafifletmek hafifletmek [tr]
 • การออกเสียง : seyrelmek seyrelmek [tr]
 • การออกเสียง : kahrolmak kahrolmak [tr]
 • การออกเสียง : tıkılmak tıkılmak [tr]
 • การออกเสียง : aptallaştırmak aptallaştırmak [tr]
 • การออกเสียง : geçiştirmek geçiştirmek [tr]
 • การออกเสียง : kabarmak kabarmak [tr]
 • การออกเสียง : fakslamak fakslamak [tr]
 • การออกเสียง : fotoğraflamak fotoğraflamak [tr]
 • การออกเสียง : semirmek semirmek [tr]
 • การออกเสียง : emeklemek emeklemek [tr]
 • การออกเสียง : hapsetmek hapsetmek [tr]
 • การออกเสียง : fethetmek fethetmek [tr]
 • การออกเสียง : lekelemek lekelemek [tr]
 • การออกเสียง : dedirtmek dedirtmek [tr]
 • การออกเสียง : mahvetmek mahvetmek [tr]
 • การออกเสียง : şereflendirmek şereflendirmek [tr]
 • การออกเสียง : tırnaklamak tırnaklamak [tr]
 • การออกเสียง : zevklenmek zevklenmek [tr]
 • การออกเสียง : yedirmek yedirmek [tr]
 • การออกเสียง : yırtmak yırtmak [tr]
 • การออกเสียง : kurutmak kurutmak [tr]
 • การออกเสียง : yerleştirmek yerleştirmek [tr]
 • การออกเสียง : genleşmek genleşmek [tr]
 • การออกเสียง : kopartmak kopartmak [tr]
 • การออกเสียง : dillendirmek dillendirmek [tr]
 • การออกเสียง : nemlenmek nemlenmek [tr]
 • การออกเสียง : bayatlamak bayatlamak [tr]
 • การออกเสียง : düşürmek düşürmek [tr]
 • การออกเสียง : tatmak tatmak [tr]
 • การออกเสียง : garantilemek garantilemek [tr]
 • การออกเสียง : donakalmak donakalmak [tr]
 • การออกเสียง : yanmak yanmak [tr]
 • การออกเสียง : emekli emekli [tr]
 • การออกเสียง : erişmek erişmek [tr]
 • การออกเสียง : incelemek incelemek [tr]
 • การออกเสียง : köleleştirmek köleleştirmek [tr]
 • การออกเสียง : ustalaşmak ustalaşmak [tr]
 • การออกเสียง : güzelleşmek güzelleşmek [tr]
 • การออกเสียง : sosyalleşmek sosyalleşmek [tr]
 • การออกเสียง : sürmek sürmek [tr]
 • การออกเสียง : sıkıştırmak sıkıştırmak [tr]
 • การออกเสียง : ıkınmak ıkınmak [tr]
 • การออกเสียง : yetinmek yetinmek [tr]
 • การออกเสียง : hırslandırmak hırslandırmak [tr]
 • การออกเสียง : getirtmek getirtmek [tr]
 • การออกเสียง : bollaşmak bollaşmak [tr]
 • การออกเสียง : gevşemek gevşemek [tr]
 • การออกเสียง : yapışmak yapışmak [tr]
 • การออกเสียง : taksitlendirmek taksitlendirmek [tr]
 • การออกเสียง : pekiştirmek pekiştirmek [tr]
 • การออกเสียง : kanamak kanamak [tr]
 • การออกเสียง : çatlamak çatlamak [tr]
 • การออกเสียง : serpmek serpmek [tr]
 • การออกเสียง : aksileşmek aksileşmek [tr]
 • การออกเสียง : iğnelemek iğnelemek [tr]
 • การออกเสียง : ümitlendirmek ümitlendirmek [tr]
 • การออกเสียง : sararmak sararmak [tr]
 • การออกเสียง : noktalamak noktalamak [tr]
 • การออกเสียง : yuvarlanmak yuvarlanmak [tr]
 • การออกเสียง : saçmak saçmak [tr]
 • การออกเสียง : çarpılmak çarpılmak [tr]
 • การออกเสียง : ellemek ellemek [tr]
 • การออกเสียง : vuruşmak vuruşmak [tr]
 • การออกเสียง : kurcalamak kurcalamak [tr]
 • การออกเสียง : soyulmak soyulmak [tr]
 • การออกเสียง : hissettirmek hissettirmek [tr]
 • การออกเสียง : zehirlemek zehirlemek [tr]
 • การออกเสียง : patlatmak patlatmak [tr]
 • การออกเสียง : otlamak otlamak [tr]
 • การออกเสียง : ıskalamak ıskalamak [tr]
 • การออกเสียง : uçuşmak uçuşmak [tr]
 • การออกเสียง : tüymek tüymek [tr]
 • การออกเสียง : buzağılamak buzağılamak [tr]
 • การออกเสียง : somutlaşmak somutlaşmak [tr]
 • การออกเสียง : ertelemek ertelemek [tr]
 • การออกเสียง : seslemek seslemek [tr]