หมวดหมู่:

verbo

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbo

 • การออกเสียง : convertirse convertirse [es]
 • การออกเสียง : convincere convincere [it]
 • การออกเสียง : convogliare convogliare [it]
 • การออกเสียง : convoy convoy [en]
 • การออกเสียง : coonestar coonestar [pt]
 • การออกเสียง : copar(se) copar(se) [vec]
 • การออกเสียง : copiar copiar [es]
 • การออกเสียง : coquetear coquetear [es]
 • การออกเสียง : corear corear [es]
 • การออกเสียง : corona corona [es]
 • การออกเสียง : correger correger [pt]
 • การออกเสียง : correr correr [es]
 • การออกเสียง : correrá correrá [es]
 • การออกเสียง : corrispondere corrispondere [it]
 • การออกเสียง : corrompere corrompere [it]
 • การออกเสียง : corrugare corrugare [it]
 • การออกเสียง : cortar cortar [es]
 • การออกเสียง : cortarse cortarse [es]
 • การออกเสียง : coser coser [es]
 • การออกเสียง : cospargere cospargere [it]
 • การออกเสียง : cospirare cospirare [it]
 • การออกเสียง : cossero cossero [it]
 • การออกเสียง : cossi cossi [it]
 • การออกเสียง : costar costar [es]
 • การออกเสียง : costringersi costringersi [it]
 • การออกเสียง : costumbre costumbre [es]
 • การออกเสียง : cotillear cotillear [es]
 • การออกเสียง : covèrzar(se) covèrzar(se) [vec]
 • การออกเสียง : crápula crápula [pt]
 • การออกเสียง : crear crear [es]
 • การออกเสียง : crebar crebar [an]
 • การออกเสียง : crece crece [es]
 • การออกเสียง : creced creced [es]
 • การออกเสียง : crecéis crecéis [es]
 • การออกเสียง : crecemos crecemos [es]
 • การออกเสียง : crecen crecen [es]
 • การออกเสียง : crecerá crecerá [es]
 • การออกเสียง : crecerán crecerán [es]
 • การออกเสียง : crecería crecería [es]
 • การออกเสียง : crecerse crecerse [es]
 • การออกเสียง : creces creces [es]
 • การออกเสียง : crecí crecí [es]
 • การออกเสียง : crecía crecía [es]
 • การออกเสียง : crecíais crecíais [es]
 • การออกเสียง : crecíamos crecíamos [es]
 • การออกเสียง : crecían crecían [es]
 • การออกเสียง : crecías crecías [es]
 • การออกเสียง : creciera creciera [es]
 • การออกเสียง : crecierais crecierais [es]
 • การออกเสียง : creciéramos creciéramos [es]
 • การออกเสียง : crecieran crecieran [es]
 • การออกเสียง : crecieras crecieras [es]
 • การออกเสียง : crecieron crecieron [es]
 • การออกเสียง : creciese creciese [es]
 • การออกเสียง : creciésemos creciésemos [es]
 • การออกเสียง : creciesen creciesen [es]
 • การออกเสียง : crecieses crecieses [es]
 • การออกเสียง : crecimos crecimos [es]
 • การออกเสียง : creció creció [es]
 • การออกเสียง : creciste creciste [es]
 • การออกเสียง : crecisteis crecisteis [es]
 • การออกเสียง : credi credi [it]
 • การออกเสียง : creer creer [es]
 • การออกเสียง : crenchar crenchar [es]
 • การออกเสียง : crer crer [pt]
 • การออกเสียง : Crescĕre Crescĕre [la]
 • การออกเสียง : cresces cresces [pt]
 • การออกเสียง : cresço cresço [pt]
 • การออกเสียง : crestar crestar [pt]
 • การออกเสียง : crezca crezca [es]
 • การออกเสียง : crezcáis crezcáis [es]
 • การออกเสียง : crezcamos crezcamos [es]
 • การออกเสียง : crezcan crezcan [es]
 • การออกเสียง : crezcas crezcas [es]
 • การออกเสียง : crezco crezco [es]
 • การออกเสียง : criar criar [pt]
 • การออกเสียง : criarse criarse [es]
 • การออกเสียง : crispar crispar [es]
 • การออกเสียง : crołar crołar [vec]
 • การออกเสียง : cromare cromare [it]
 • การออกเสียง : crompar(se) crompar(se) [vec]
 • การออกเสียง : crujir crujir [es]
 • การออกเสียง : cruzar cruzar [es]
 • การออกเสียง : cruzas cruzas [es]
 • การออกเสียง : cuajar cuajar [es]
 • การออกเสียง : cubicar cubicar [es]
 • การออกเสียง : cubrir cubrir [es]
 • การออกเสียง : cueza cueza [es]
 • การออกเสียง : cuidar cuidar [es]
 • การออกเสียง : culpabilizar culpabilizar [pt]
 • การออกเสียง : culpar culpar [es]
 • การออกเสียง : cultivarse cultivarse [es]
 • การออกเสียง : cumplir cumplir [es]
 • การออกเสียง : cumprir cumprir [pt]
 • การออกเสียง : cunciri cunciri [scn]
 • การออกเสียง : curar curar [es]
 • การออกเสียง : curarsi curarsi [it]
 • การออกเสียง : curiosear curiosear [es]
 • การออกเสียง : cusìr \ cùsar cusìr \ cùsar [vec]
 • การออกเสียง : custodiar custodiar [es]