หมวดหมู่:

verbi infinito

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbi infinito

 • การออกเสียง : soprassegnare soprassegnare [it]
 • การออกเสียง : diminuire diminuire [it]
 • การออกเสียง : benpensante benpensante [it]
 • การออกเสียง : supporre supporre [it]
 • การออกเสียง : operare operare [it]
 • การออกเสียง : camminare camminare [it]
 • การออกเสียง : manifestare manifestare [ro]
 • การออกเสียง : tabagismo tabagismo [pt]
 • การออกเสียง : ricostruire ricostruire [it]
 • การออกเสียง : ingoiare ingoiare [it]
 • การออกเสียง : luccicare luccicare [it]
 • การออกเสียง : ammazzare ammazzare [it]
 • การออกเสียง : liberare liberare [ro]
 • การออกเสียง : contaminare contaminare [it]
 • การออกเสียง : tastare tastare [it]
 • การออกเสียง : ritornare ritornare [it]
 • การออกเสียง : spezzare spezzare [it]
 • การออกเสียง : cooperare cooperare [ro]
 • การออกเสียง : aggradare aggradare [it]
 • การออกเสียง : animare animare [la]
 • การออกเสียง : affrontare affrontare [it]
 • การออกเสียง : cominciare cominciare [it]
 • การออกเสียง : consigliare consigliare [it]
 • การออกเสียง : coordinarsi coordinarsi [it]
 • การออกเสียง : lesinare lesinare [it]
 • การออกเสียง : frequentare frequentare [it]
 • การออกเสียง : abbindolare abbindolare [it]
 • การออกเสียง : frangere frangere [it]
 • การออกเสียง : sfidare sfidare [it]
 • การออกเสียง : riposarsi riposarsi [it]
 • การออกเสียง : crollare crollare [it]
 • การออกเสียง : asciugare asciugare [it]
 • การออกเสียง : tradire tradire [it]
 • การออกเสียง : usare usare [it]
 • การออกเสียง : esistere esistere [it]
 • การออกเสียง : scorrere scorrere [it]
 • การออกเสียง : abbigliarsi abbigliarsi [it]
 • การออกเสียง : confortare confortare [it]
 • การออกเสียง : descrivere descrivere [it]
 • การออกเสียง : arrendersi arrendersi [it]
 • การออกเสียง : distribuire distribuire [it]
 • การออกเสียง : occultare occultare [it]
 • การออกเสียง : addentrarsi addentrarsi [it]
 • การออกเสียง : rischiare rischiare [it]
 • การออกเสียง : gelare gelare [it]
 • การออกเสียง : gratificare gratificare [it]
 • การออกเสียง : impazzire impazzire [it]
 • การออกเสียง : sradicare sradicare [it]
 • การออกเสียง : avviare avviare [it]
 • การออกเสียง : celare celare [it]
 • การออกเสียง : vigilare vigilare [it]
 • การออกเสียง : prosciugare prosciugare [it]
 • การออกเสียง : eliminare eliminare [it]
 • การออกเสียง : bollire bollire [it]
 • การออกเสียง : popolare popolare [it]
 • การออกเสียง : abbacchiare abbacchiare [it]
 • การออกเสียง : piovere piovere [it]
 • การออกเสียง : sdraiarsi sdraiarsi [it]
 • การออกเสียง : stirare stirare [it]
 • การออกเสียง : firmare firmare [it]
 • การออกเสียง : revocare revocare [it]
 • การออกเสียง : rovesciare rovesciare [it]
 • การออกเสียง : versare versare [it]
 • การออกเสียง : orientare orientare [ro]
 • การออกเสียง : disincrostarsi disincrostarsi [it]
 • การออกเสียง : apparire apparire [it]
 • การออกเสียง : trascorrere trascorrere [it]
 • การออกเสียง : confiscare confiscare [it]
 • การออกเสียง : raccomandare raccomandare [it]
 • การออกเสียง : Ampliato Ampliato [pt]
 • การออกเสียง : balzare balzare [it]
 • การออกเสียง : delimitare delimitare [it]
 • การออกเสียง : abbracciare abbracciare [it]
 • การออกเสียง : ignorare ignorare [it]
 • การออกเสียง : proteggere proteggere [it]
 • การออกเสียง : bastian contrario bastian contrario [it]
 • การออกเสียง : produrre produrre [it]
 • การออกเสียง : stringere stringere [it]
 • การออกเสียง : sopportare sopportare [it]
 • การออกเสียง : snaturare snaturare [it]
 • การออกเสียง : significare significare [it]
 • การออกเสียง : sviluppare sviluppare [it]
 • การออกเสียง : sdraiare sdraiare [it]
 • การออกเสียง : congregare congregare [it]
 • การออกเสียง : attendere attendere [la]
 • การออกเสียง : fornire fornire [it]
 • การออกเสียง : gettare gettare [it]
 • การออกเสียง : precedere precedere [it]
 • การออกเสียง : sgridare sgridare [it]
 • การออกเสียง : gestire gestire [it]
 • การออกเสียง : giungere giungere [it]
 • การออกเสียง : falsificare falsificare [it]
 • การออกเสียง : espellere espellere [it]
 • การออกเสียง : cadĕre cadĕre [la]
 • การออกเสียง : scolpire scolpire [it]
 • การออกเสียง : ghiacciare ghiacciare [it]
 • การออกเสียง : deperire deperire [it]
 • การออกเสียง : mischiare mischiare [it]
 • การออกเสียง : Estimare Estimare [ro]
 • การออกเสียง : spaventare spaventare [it]