• การออกเสียงคำว่า rabbrividire rabbrividire [it]
 • การออกเสียงคำว่า vedersi vedersi [it]
 • การออกเสียงคำว่า presentare presentare [it]
 • การออกเสียงคำว่า intravedere intravedere [it]
 • การออกเสียงคำว่า reimmatricolare reimmatricolare [it]
 • การออกเสียงคำว่า cogitare cogitare [la]
 • การออกเสียงคำว่า scaldare scaldare [it]
 • การออกเสียงคำว่า andarsene andarsene [it]
 • การออกเสียงคำว่า scarrozzare scarrozzare [it]
 • การออกเสียงคำว่า solvere solvere [it]
 • การออกเสียงคำว่า essere d'accordo essere d'accordo [it]
 • การออกเสียงคำว่า strillare strillare [it]
 • การออกเสียงคำว่า curvare curvare [it]
 • การออกเสียงคำว่า inzeppare inzeppare [it]
 • การออกเสียงคำว่า solleticare solleticare [it]
 • การออกเสียงคำว่า esimere esimere [it]
 • การออกเสียงคำว่า accertarsi accertarsi [it]
 • การออกเสียงคำว่า involgarire involgarire [it]
 • การออกเสียงคำว่า leggere leggere [it]
 • การออกเสียงคำว่า pervenire pervenire [it]
 • การออกเสียงคำว่า flettere flettere [it]
 • การออกเสียงคำว่า disabbigliare disabbigliare [it]
 • การออกเสียงคำว่า elemosinare elemosinare [it]
 • การออกเสียงคำว่า amare amare [it]
 • การออกเสียงคำว่า ledere ledere [it]
 • การออกเสียงคำว่า iscriversi iscriversi [it]
 • การออกเสียงคำว่า obbedire obbedire [it]
 • การออกเสียงคำว่า gioire gioire [it]
 • การออกเสียงคำว่า compiacere compiacere [it]
 • การออกเสียงคำว่า medicare medicare [en]