• การออกเสียงคำว่า giocare giocare [it]
 • การออกเสียงคำว่า vento vento [it]
 • การออกเสียงคำว่า pronunciare pronunciare [it]
 • การออกเสียงคำว่า prendere prendere [it]
 • การออกเสียงคำว่า chiedere chiedere [it]
 • การออกเสียงคำว่า avere avere [it]
 • การออกเสียงคำว่า correre correre [it]
 • การออกเสียงคำว่า provvedere provvedere [it]
 • การออกเสียงคำว่า stare stare [en]
 • การออกเสียงคำว่า piacere piacere [it]
 • การออกเสียงคำว่า controbattere controbattere [it]
 • การออกเสียงคำว่า bere bere [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbandonare abbandonare [it]
 • การออกเสียงคำว่า dissuadere dissuadere [it]
 • การออกเสียงคำว่า Crescere Crescere [it]
 • การออกเสียงคำว่า sera sera [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbaiare abbaiare [it]
 • การออกเสียงคำว่า scervellarsi scervellarsi [it]
 • การออกเสียงคำว่า conforme conforme [es]
 • การออกเสียงคำว่า toccare toccare [it]
 • การออกเสียงคำว่า cincischiare cincischiare [it]
 • การออกเสียงคำว่า parlare parlare [it]
 • การออกเสียงคำว่า imparare imparare [it]
 • การออกเสียงคำว่า cavare cavare [it]
 • การออกเสียงคำว่า persuadere persuadere [it]
 • การออกเสียงคำว่า divergente divergente [es]
 • การออกเสียงคำว่า volare volare [it]
 • การออกเสียงคำว่า mangiare mangiare [it]
 • การออกเสียงคำว่า guidare guidare [it]
 • การออกเสียงคำว่า ammobiliare ammobiliare [it]