• การออกเสียงคำว่า insozzare insozzare [it]
 • การออกเสียงคำว่า maculare maculare [it]
 • การออกเสียงคำว่า lordare lordare [it]
 • การออกเสียงคำว่า insudiciarsi insudiciarsi [it]
 • การออกเสียงคำว่า riscattare riscattare [it]
 • การออกเสียงคำว่า insozzarsi insozzarsi [it]
 • การออกเสียงคำว่า scarabocchiare scarabocchiare [it]
 • การออกเสียงคำว่า lordarsi lordarsi [it]
 • การออกเสียงคำว่า impataccare impataccare [it]
 • การออกเสียงคำว่า candeggiare candeggiare [it]
 • การออกเสียงคำว่า impataccarsi impataccarsi [it]
 • การออกเสียงคำว่า imbrattare imbrattare [it]
 • การออกเสียงคำว่า deturparsi deturparsi [it]
 • การออกเสียงคำว่า imbrattarsi imbrattarsi [it]
 • การออกเสียงคำว่า chiazzare chiazzare [it]
 • การออกเสียงคำว่า bricconeggiare bricconeggiare [it]
 • การออกเสียงคำว่า brezzeggiare brezzeggiare [it]
 • การออกเสียงคำว่า braveggiare braveggiare [it]
 • การออกเสียงคำว่า bravare bravare [it]
 • การออกเสียงคำว่า brattare brattare [it]
 • การออกเสียงคำว่า brancare brancare [it]
 • การออกเสียงคำว่า bracciare bracciare [it]
 • การออกเสียงคำว่า braccheggiare braccheggiare [it]
 • การออกเสียงคำว่า bozzolare bozzolare [it]
 • การออกเสียงคำว่า bozzare bozzare [it]
 • การออกเสียงคำว่า boxare boxare [it]
 • การออกเสียงคำว่า bottinare bottinare [it]
 • การออกเสียงคำว่า borrire borrire [it]
 • การออกเสียงคำว่า borlare borlare [it]
 • การออกเสียงคำว่า borire borire [it]