หมวดหมู่:

verbi infinito

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbi infinito

 • การออกเสียง : abbabbià' abbabbià' [nap]
 • การออกเสียง : abbaccà' abbaccà' [nap]
 • การออกเสียง : abbacchià' abbacchià' [nap]
 • การออกเสียง : abbacchiare abbacchiare [it]
 • การออกเสียง : abbacchiarsi abbacchiarsi [it]
 • การออกเสียง : abbacchiàto abbacchiàto [nap]
 • การออกเสียง : abbacinare abbacinare [it]
 • การออกเสียง : abbagliare abbagliare [it]
 • การออกเสียง : abbaiare abbaiare [it]
 • การออกเสียง : abbandonare abbandonare [it]
 • การออกเสียง : abbandonarsi abbandonarsi [it]
 • การออกเสียง : abbarbicare abbarbicare [it]
 • การออกเสียง : abbarbicarsi abbarbicarsi [it]
 • การออกเสียง : abbassare abbassare [it]
 • การออกเสียง : abbassarsi abbassarsi [it]
 • การออกเสียง : abbattere abbattere [it]
 • การออกเสียง : abbattersi abbattersi [it]
 • การออกเสียง : abbellire abbellire [it]
 • การออกเสียง : abbigliare abbigliare [it]
 • การออกเสียง : abbigliarsi abbigliarsi [it]
 • การออกเสียง : abbinare abbinare [it]
 • การออกเสียง : abbinarsi abbinarsi [it]
 • การออกเสียง : abbindolare abbindolare [it]
 • การออกเสียง : abbisognare abbisognare [it]
 • การออกเสียง : abboccare abboccare [it]
 • การออกเสียง : abboccarsi abboccarsi [it]
 • การออกเสียง : abboffarsi abboffarsi [it]
 • การออกเสียง : abbonare abbonare [it]
 • การออกเสียง : abbonarsi abbonarsi [it]
 • การออกเสียง : abbondare abbondare [it]
 • การออกเสียง : abbonire abbonire [it]
 • การออกเสียง : abbordare abbordare [it]
 • การออกเสียง : abborracciare abborracciare [it]
 • การออกเสียง : abbottonare abbottonare [it]
 • การออกเสียง : abbozzare abbozzare [it]
 • การออกเสียง : abbozzato abbozzato [it]
 • การออกเสียง : abbozzolarsi abbozzolarsi [it]
 • การออกเสียง : abbracciare abbracciare [it]
 • การออกเสียง : abbracciarsi abbracciarsi [it]
 • การออกเสียง : abbrancare abbrancare [it]
 • การออกเสียง : abbrancarsi abbrancarsi [it]
 • การออกเสียง : abbreviare abbreviare [it]
 • การออกเสียง : abbrivare abbrivare [it]
 • การออกเสียง : abbronzarsi abbronzarsi [it]
 • การออกเสียง : abbruciacchiare abbruciacchiare [it]
 • การออกเสียง : abbrustolire abbrustolire [it]
 • การออกเสียง : abbrustolirsi abbrustolirsi [it]
 • การออกเสียง : abbrutire abbrutire [it]
 • การออกเสียง : abbrutirsi abbrutirsi [it]
 • การออกเสียง : abbruttire abbruttire [it]
 • การออกเสียง : abbuonare abbuonare [it]
 • การออกเสียง : abburattare abburattare [it]
 • การออกเสียง : abdicare abdicare [it]
 • การออกเสียง : abilitare abilitare [it]
 • การออกเสียง : abitare abitare [it]
 • การออกเสียง : abituare abituare [it]
 • การออกเสียง : abituarsi abituarsi [it]
 • การออกเสียง : abiurare abiurare [it]
 • การออกเสียง : abladere abladere [it]
 • การออกเสียง : abolire abolire [it]
 • การออกเสียง : aborrire aborrire [it]
 • การออกเสียง : abradere abradere [it]
 • การออกเสียง : abrogare abrogare [it]
 • การออกเสียง : abusare abusare [it]
 • การออกเสียง : accadere accadere [it]
 • การออกเสียง : accalappiare accalappiare [it]
 • การออกเสียง : accalcare accalcare [it]
 • การออกเสียง : accalcarsi accalcarsi [it]
 • การออกเสียง : accaldarsi accaldarsi [it]
 • การออกเสียง : accalorare accalorare [it]
 • การออกเสียง : accalorarsi accalorarsi [it]
 • การออกเสียง : accampare accampare [it]
 • การออกเสียง : accamparsi accamparsi [it]
 • การออกเสียง : accanire accanire [it]
 • การออกเสียง : accanirsi accanirsi [it]
 • การออกเสียง : accantonare accantonare [it]
 • การออกเสียง : accantonarsi accantonarsi [it]
 • การออกเสียง : accaparrare accaparrare [it]
 • การออกเสียง : accaparrarsi accaparrarsi [it]
 • การออกเสียง : accapigliarsi accapigliarsi [it]
 • การออกเสียง : accapparrare accapparrare [it]
 • การออกเสียง : accapponare accapponare [it]
 • การออกเสียง : accarezzare accarezzare [it]
 • การออกเสียง : accartocciare accartocciare [it]
 • การออกเสียง : accartocciarsi accartocciarsi [it]
 • การออกเสียง : accasare accasare [it]
 • การออกเสียง : accasarsi accasarsi [it]
 • การออกเสียง : accasciare accasciare [it]
 • การออกเสียง : accasciarsi accasciarsi [it]
 • การออกเสียง : accatastare accatastare [it]
 • การออกเสียง : accattare accattare [it]
 • การออกเสียง : accattivare accattivare [it]
 • การออกเสียง : accattivarsi accattivarsi [it]
 • การออกเสียง : accattonare accattonare [it]
 • การออกเสียง : accavallare accavallare [it]
 • การออกเสียง : accavallarsi accavallarsi [it]
 • การออกเสียง : accecare accecare [it]
 • การออกเสียง : accedere accedere [it]
 • การออกเสียง : accelerare accelerare [it]
 • การออกเสียง : accendere accendere [it]