หมวดหมู่:

verbi infinito

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbi infinito

 • การออกเสียง : piacere piacere [it]
 • การออกเสียง : chiedere chiedere [it]
 • การออกเสียง : stare stare [en]
 • การออกเสียง : sera sera [it]
 • การออกเสียง : vento vento [it]
 • การออกเสียง : giocare giocare [it]
 • การออกเสียง : volare volare [it]
 • การออกเสียง : avere avere [it]
 • การออกเสียง : correre correre [it]
 • การออกเสียง : provvedere provvedere [it]
 • การออกเสียง : parlare parlare [it]
 • การออกเสียง : pronunciare pronunciare [it]
 • การออกเสียง : mangiare mangiare [it]
 • การออกเสียง : bere bere [it]
 • การออกเสียง : leggere leggere [it]
 • การออกเสียง : essere essere [it]
 • การออกเสียง : scegliere scegliere [it]
 • การออกเสียง : dissuadere dissuadere [it]
 • การออกเสียง : vedere vedere [it]
 • การออกเสียง : controbattere controbattere [it]
 • การออกเสียง : forza forza [gl]
 • การออกเสียง : imparare imparare [it]
 • การออกเสียง : abbandonare abbandonare [it]
 • การออกเสียง : abbaiare abbaiare [it]
 • การออกเสียง : toccare toccare [it]
 • การออกเสียง : scendere scendere [it]
 • การออกเสียง : guidare guidare [it]
 • การออกเสียง : scervellarsi scervellarsi [it]
 • การออกเสียง : Cercare Cercare [it]
 • การออกเสียง : mettere mettere [it]
 • การออกเสียง : dormire dormire [it]
 • การออกเสียง : conoscere conoscere [it]
 • การออกเสียง : conforme conforme [es]
 • การออกเสียง : lavorare lavorare [it]
 • การออกเสียง : vincere vincere [it]
 • การออกเสียง : divenire divenire [it]
 • การออกเสียง : costruire costruire [it]
 • การออกเสียง : chiudere chiudere [it]
 • การออกเสียง : abitare abitare [it]
 • การออกเสียง : godere godere [it]
 • การออกเสียง : amare amare [it]
 • การออกเสียง : cincischiare cincischiare [it]
 • การออกเสียง : gemere gemere [it]
 • การออกเสียง : cavare cavare [it]
 • การออกเสียง : divergente divergente [es]
 • การออกเสียง : partire partire [it]
 • การออกเสียง : nuotare nuotare [it]
 • การออกเสียง : alzare alzare [it]
 • การออกเสียง : comprare comprare [it]
 • การออกเสียง : viaggiare viaggiare [it]
 • การออกเสียง : ripetere ripetere [it]
 • การออกเสียง : abbassare abbassare [it]
 • การออกเสียง : notte notte [it]
 • การออกเสียง : porre porre [it]
 • การออกเสียง : piangere piangere [it]
 • การออกเสียง : accadere accadere [it]
 • การออกเสียง : nutrire nutrire [la]
 • การออกเสียง : ammobiliare ammobiliare [it]
 • การออกเสียง : studiare studiare [it]
 • การออกเสียง : ascoltare ascoltare [it]
 • การออกเสียง : avvenire avvenire [it]
 • การออกเสียง : guardare guardare [it]
 • การออกเสียง : designare designare [la]
 • การออกเสียง : votare votare [it]
 • การออกเสียง : desumere desumere [la]
 • การออกเสียง : zonzo zonzo [pt]
 • การออกเสียง : dimagrire dimagrire [it]
 • การออกเสียง : ballare ballare [it]
 • การออกเสียง : uscire uscire [it]
 • การออกเสียง : suonare suonare [it]
 • การออกเสียง : andare andare [it]
 • การออกเสียง : ormeggiare ormeggiare [it]
 • การออกเสียง : normale normale [it]
 • การออกเสียง : tenere tenere [it]
 • การออกเสียง : cantare cantare [it]
 • การออกเสียง : premeditare premeditare [ro]
 • การออกเสียง : indossare indossare [it]
 • การออกเสียง : cucinare cucinare [it]
 • การออกเสียง : pulire pulire [it]
 • การออกเสียง : sperare sperare [it]
 • การออกเสียง : lasciare lasciare [it]
 • การออกเสียง : tollerare tollerare [it]
 • การออกเสียง : venire venire [it]
 • การออกเสียง : sedere sedere [it]
 • การออกเสียง : cingersi cingersi [it]
 • การออกเสียง : scrivere scrivere [it]
 • การออกเสียง : scopare scopare [it]
 • การออกเสียง : credere credere [it]
 • การออกเสียง : guadagnare guadagnare [it]
 • การออกเสียง : smettere smettere [it]
 • การออกเสียง : modificare modificare [la]
 • การออกเสียง : compiere compiere [it]
 • การออกเสียง : sciogliere sciogliere [it]
 • การออกเสียง : risorgere risorgere [it]
 • การออกเสียง : vuotare vuotare [it]
 • การออกเสียง : accusare accusare [la]
 • การออกเสียง : scorgere scorgere [it]
 • การออกเสียง : volere volere [it]
 • การออกเสียง : giacere giacere [it]
 • การออกเสียง : tagliare tagliare [it]