หมวดหมู่:

verbi infinito

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbi infinito

 • การออกเสียง : piacere piacere [it]
 • การออกเสียง : giocare giocare [it]
 • การออกเสียง : vento vento [it]
 • การออกเสียง : chiedere chiedere [it]
 • การออกเสียง : pronunciare pronunciare [it]
 • การออกเสียง : stare stare [en]
 • การออกเสียง : avere avere [it]
 • การออกเสียง : correre correre [it]
 • การออกเสียง : provvedere provvedere [it]
 • การออกเสียง : sera sera [it]
 • การออกเสียง : controbattere controbattere [it]
 • การออกเสียง : bere bere [it]
 • การออกเสียง : dissuadere dissuadere [it]
 • การออกเสียง : abbandonare abbandonare [it]
 • การออกเสียง : volare volare [it]
 • การออกเสียง : parlare parlare [it]
 • การออกเสียง : abbaiare abbaiare [it]
 • การออกเสียง : toccare toccare [it]
 • การออกเสียง : scervellarsi scervellarsi [it]
 • การออกเสียง : mangiare mangiare [it]
 • การออกเสียง : conforme conforme [es]
 • การออกเสียง : imparare imparare [it]
 • การออกเสียง : cincischiare cincischiare [it]
 • การออกเสียง : cavare cavare [it]
 • การออกเสียง : guidare guidare [it]
 • การออกเสียง : divergente divergente [es]
 • การออกเสียง : dormire dormire [it]
 • การออกเสียง : lavorare lavorare [it]
 • การออกเสียง : ammobiliare ammobiliare [it]
 • การออกเสียง : costruire costruire [it]
 • การออกเสียง : abbassare abbassare [it]
 • การออกเสียง : porre porre [it]
 • การออกเสียง : votare votare [it]
 • การออกเสียง : partire partire [it]
 • การออกเสียง : Cercare Cercare [it]
 • การออกเสียง : scendere scendere [it]
 • การออกเสียง : desumere desumere [la]
 • การออกเสียง : zonzo zonzo [pt]
 • การออกเสียง : abitare abitare [it]
 • การออกเสียง : ormeggiare ormeggiare [it]
 • การออกเสียง : dimagrire dimagrire [it]
 • การออกเสียง : avvenire avvenire [it]
 • การออกเสียง : premeditare premeditare [ro]
 • การออกเสียง : comprare comprare [it]
 • การออกเสียง : nuotare nuotare [it]
 • การออกเสียง : cingersi cingersi [it]
 • การออกเสียง : vedere vedere [it]
 • การออกเสียง : tollerare tollerare [it]
 • การออกเสียง : accadere accadere [it]
 • การออกเสียง : mettere mettere [it]
 • การออกเสียง : indossare indossare [it]
 • การออกเสียง : modificare modificare [la]
 • การออกเสียง : vuotare vuotare [it]
 • การออกเสียง : studiare studiare [it]
 • การออกเสียง : viaggiare viaggiare [it]
 • การออกเสียง : piangere piangere [it]
 • การออกเสียง : scegliere scegliere [it]
 • การออกเสียง : risorgere risorgere [it]
 • การออกเสียง : essere essere [it]
 • การออกเสียง : fondare fondare [it]
 • การออกเสียง : nutrire nutrire [it]
 • การออกเสียง : coerente coerente [pt]
 • การออกเสียง : leggere leggere [it]
 • การออกเสียง : normale normale [it]
 • การออกเสียง : accusare accusare [la]
 • การออกเสียง : sprecare sprecare [it]
 • การออกเสียง : rievocare rievocare [it]
 • การออกเสียง : consumarsi consumarsi [it]
 • การออกเสียง : scopare scopare [it]
 • การออกเสียง : accontentarsi accontentarsi [it]
 • การออกเสียง : permeare permeare [it]
 • การออกเสียง : chiudere chiudere [it]
 • การออกเสียง : pulire pulire [it]
 • การออกเสียง : sperare sperare [it]
 • การออกเสียง : invillire invillire [it]
 • การออกเสียง : scorgere scorgere [it]
 • การออกเสียง : abbagliare abbagliare [it]
 • การออกเสียง : contrapporre contrapporre [it]
 • การออกเสียง : rivolgersi rivolgersi [it]
 • การออกเสียง : battibeccare battibeccare [it]
 • การออกเสียง : sostentarsi sostentarsi [it]
 • การออกเสียง : ascoltare ascoltare [it]
 • การออกเสียง : divenire divenire [it]
 • การออกเสียง : cucinare cucinare [it]
 • การออกเสียง : scassare scassare [it]
 • การออกเสียง : ingranare ingranare [it]
 • การออกเสียง : sbatacchiare sbatacchiare [it]
 • การออกเสียง : obliterare obliterare [it]
 • การออกเสียง : occupare occupare [it]
 • การออกเสียง : deliziarsi deliziarsi [it]
 • การออกเสียง : suonare suonare [it]
 • การออกเสียง : diamantare diamantare [it]
 • การออกเสียง : profetizzare profetizzare [it]
 • การออกเสียง : cementificare cementificare [it]
 • การออกเสียง : conoscere conoscere [it]
 • การออกเสียง : vincere vincere [it]
 • การออกเสียง : occhieggiare occhieggiare [it]
 • การออกเสียง : trasmettere trasmettere [it]
 • การออกเสียง : insorgere insorgere [it]
 • การออกเสียง : lievitare lievitare [it]