หมวดหมู่:

verbi infinito

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbi infinito

 • การออกเสียงคำว่า giocare giocare [it]
 • การออกเสียงคำว่า vento vento [it]
 • การออกเสียงคำว่า pronunciare pronunciare [it]
 • การออกเสียงคำว่า prendere prendere [it]
 • การออกเสียงคำว่า chiedere chiedere [it]
 • การออกเสียงคำว่า avere avere [it]
 • การออกเสียงคำว่า correre correre [it]
 • การออกเสียงคำว่า provvedere provvedere [it]
 • การออกเสียงคำว่า stare stare [en]
 • การออกเสียงคำว่า piacere piacere [it]
 • การออกเสียงคำว่า controbattere controbattere [it]
 • การออกเสียงคำว่า bere bere [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbandonare abbandonare [it]
 • การออกเสียงคำว่า dissuadere dissuadere [it]
 • การออกเสียงคำว่า sera sera [it]
 • การออกเสียงคำว่า Crescere Crescere [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbaiare abbaiare [it]
 • การออกเสียงคำว่า scervellarsi scervellarsi [it]
 • การออกเสียงคำว่า conforme conforme [es]
 • การออกเสียงคำว่า toccare toccare [it]
 • การออกเสียงคำว่า parlare parlare [it]
 • การออกเสียงคำว่า cincischiare cincischiare [it]
 • การออกเสียงคำว่า imparare imparare [it]
 • การออกเสียงคำว่า cavare cavare [it]
 • การออกเสียงคำว่า persuadere persuadere [it]
 • การออกเสียงคำว่า divergente divergente [es]
 • การออกเสียงคำว่า volare volare [it]
 • การออกเสียงคำว่า mangiare mangiare [it]
 • การออกเสียงคำว่า guidare guidare [it]
 • การออกเสียงคำว่า ammobiliare ammobiliare [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbassare abbassare [it]
 • การออกเสียงคำว่า lavorare lavorare [it]
 • การออกเสียงคำว่า dormire dormire [it]
 • การออกเสียงคำว่า votare votare [it]
 • การออกเสียงคำว่า porre porre [it]
 • การออกเสียงคำว่า desumere desumere [it]
 • การออกเสียงคำว่า zonzo zonzo [pt]
 • การออกเสียงคำว่า costruire costruire [it]
 • การออกเสียงคำว่า partire partire [it]
 • การออกเสียงคำว่า ormeggiare ormeggiare [it]
 • การออกเสียงคำว่า dimagrire dimagrire [it]
 • การออกเสียงคำว่า abitare abitare [it]
 • การออกเสียงคำว่า premeditare premeditare [ro]
 • การออกเสียงคำว่า avvenire avvenire [it]
 • การออกเสียงคำว่า Cercare Cercare [it]
 • การออกเสียงคำว่า scendere scendere [it]
 • การออกเสียงคำว่า cingersi cingersi [it]
 • การออกเสียงคำว่า tollerare tollerare [it]
 • การออกเสียงคำว่า pascere pascere [it]
 • การออกเสียงคำว่า modificare modificare [it]
 • การออกเสียงคำว่า vuotare vuotare [it]
 • การออกเสียงคำว่า nuotare nuotare [it]
 • การออกเสียงคำว่า comprare comprare [it]
 • การออกเสียงคำว่า accadere accadere [it]
 • การออกเสียงคำว่า indossare indossare [it]
 • การออกเสียงคำว่า fondare fondare [it]
 • การออกเสียงคำว่า studiare studiare [it]
 • การออกเสียงคำว่า coerente coerente [pt]
 • การออกเสียงคำว่า risorgere risorgere [it]
 • การออกเสียงคำว่า rievocare rievocare [it]
 • การออกเสียงคำว่า consumarsi consumarsi [it]
 • การออกเสียงคำว่า accontentarsi accontentarsi [it]
 • การออกเสียงคำว่า accusare accusare [la]
 • การออกเสียงคำว่า sprecare sprecare [it]
 • การออกเสียงคำว่า permeare permeare [it]
 • การออกเสียงคำว่า invillire invillire [it]
 • การออกเสียงคำว่า scopare scopare [it]
 • การออกเสียงคำว่า normale normale [it]
 • การออกเสียงคำว่า contrapporre contrapporre [it]
 • การออกเสียงคำว่า nutrire nutrire [it]
 • การออกเสียงคำว่า scorgere scorgere [it]
 • การออกเสียงคำว่า abbagliare abbagliare [it]
 • การออกเสียงคำว่า mettere mettere [it]
 • การออกเสียงคำว่า rivolgersi rivolgersi [it]
 • การออกเสียงคำว่า sperare sperare [it]
 • การออกเสียงคำว่า sostentarsi sostentarsi [it]
 • การออกเสียงคำว่า battibeccare battibeccare [it]
 • การออกเสียงคำว่า scassare scassare [it]
 • การออกเสียงคำว่า ingranare ingranare [it]
 • การออกเสียงคำว่า obliterare obliterare [it]
 • การออกเสียงคำว่า sbatacchiare sbatacchiare [it]
 • การออกเสียงคำว่า pensare pensare [it]
 • การออกเสียงคำว่า viaggiare viaggiare [it]
 • การออกเสียงคำว่า deliziarsi deliziarsi [it]
 • การออกเสียงคำว่า occupare occupare [it]
 • การออกเสียงคำว่า diamantare diamantare [it]
 • การออกเสียงคำว่า profetizzare profetizzare [it]
 • การออกเสียงคำว่า cementificare cementificare [it]
 • การออกเสียงคำว่า piangere piangere [it]
 • การออกเสียงคำว่า occhieggiare occhieggiare [it]
 • การออกเสียงคำว่า pulire pulire [it]
 • การออกเสียงคำว่า tartassare tartassare [it]
 • การออกเสียงคำว่า lievitare lievitare [it]
 • การออกเสียงคำว่า insorgere insorgere [it]
 • การออกเสียงคำว่า acciuffare acciuffare [it]
 • การออกเสียงคำว่า affliggere affliggere [it]
 • การออกเสียงคำว่า trasmettere trasmettere [it]
 • การออกเสียงคำว่า regatare regatare [it]
 • การออกเสียงคำว่า sorpassare sorpassare [it]
 • การออกเสียงคำว่า sproloquiare sproloquiare [it]