หมวดหมู่:

verbi infinito

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbi infinito

 • การออกเสียง : piacere
  piacere [it]
 • การออกเสียง : stare
  stare [en]
 • การออกเสียง : chiedere
  chiedere [it]
 • การออกเสียง : sera
  sera [it]
 • การออกเสียง : vento
  vento [it]
 • การออกเสียง : giocare
  giocare [it]
 • การออกเสียง : volare
  volare [it]
 • การออกเสียง : avere
  avere [it]
 • การออกเสียง : correre
  correre [it]
 • การออกเสียง : provvedere
  provvedere [it]
 • การออกเสียง : parlare
  parlare [it]
 • การออกเสียง : mangiare
  mangiare [it]
 • การออกเสียง : leggere
  leggere [it]
 • การออกเสียง : pronunciare
  pronunciare [it]
 • การออกเสียง : bere
  bere [it]
 • การออกเสียง : scegliere
  scegliere [it]
 • การออกเสียง : essere
  essere [it]
 • การออกเสียง : vedere
  vedere [it]
 • การออกเสียง : dissuadere
  dissuadere [it]
 • การออกเสียง : forza
  forza [gl]
 • การออกเสียง : controbattere
  controbattere [it]
 • การออกเสียง : imparare
  imparare [it]
 • การออกเสียง : scendere
  scendere [it]
 • การออกเสียง : abbandonare
  abbandonare [it]
 • การออกเสียง : toccare
  toccare [it]
 • การออกเสียง : abbaiare
  abbaiare [it]
 • การออกเสียง : guidare
  guidare [it]
 • การออกเสียง : mettere
  mettere [it]
 • การออกเสียง : Cercare
  Cercare [it]
 • การออกเสียง : scervellarsi
  scervellarsi [it]
 • การออกเสียง : dormire
  dormire [it]
 • การออกเสียง : conoscere
  conoscere [it]
 • การออกเสียง : lavorare
  lavorare [it]
 • การออกเสียง : conforme
  conforme [es]
 • การออกเสียง : vincere
  vincere [it]
 • การออกเสียง : divenire
  divenire [it]
 • การออกเสียง : chiudere
  chiudere [it]
 • การออกเสียง : costruire
  costruire [it]
 • การออกเสียง : godere
  godere [it]
 • การออกเสียง : abitare
  abitare [it]
 • การออกเสียง : amare
  amare [it]
 • การออกเสียง : gemere
  gemere [it]
 • การออกเสียง : cincischiare
  cincischiare [it]
 • การออกเสียง : alzare
  alzare [it]
 • การออกเสียง : cavare
  cavare [it]
 • การออกเสียง : partire
  partire [it]
 • การออกเสียง : divergente
  divergente [es]
 • การออกเสียง : nuotare
  nuotare [it]
 • การออกเสียง : ripetere
  ripetere [it]
 • การออกเสียง : comprare
  comprare [it]
 • การออกเสียง : viaggiare
  viaggiare [it]
 • การออกเสียง : notte
  notte [it]
 • การออกเสียง : nutrire
  nutrire [la]
 • การออกเสียง : abbassare
  abbassare [it]
 • การออกเสียง : piangere
  piangere [it]
 • การออกเสียง : porre
  porre [it]
 • การออกเสียง : accadere
  accadere [it]
 • การออกเสียง : studiare
  studiare [it]
 • การออกเสียง : ascoltare
  ascoltare [it]
 • การออกเสียง : designare
  designare [la]
 • การออกเสียง : ammobiliare
  ammobiliare [it]
 • การออกเสียง : guardare
  guardare [it]
 • การออกเสียง : avvenire
  avvenire [it]
 • การออกเสียง : uscire
  uscire [it]
 • การออกเสียง : votare
  votare [it]
 • การออกเสียง : andare
  andare [it]
 • การออกเสียง : ballare
  ballare [it]
 • การออกเสียง : zonzo
  zonzo [pt]
 • การออกเสียง : desumere
  desumere [la]
 • การออกเสียง : suonare
  suonare [it]
 • การออกเสียง : dimagrire
  dimagrire [it]
 • การออกเสียง : tenere
  tenere [it]
 • การออกเสียง : ormeggiare
  ormeggiare [it]
 • การออกเสียง : cantare
  cantare [it]
 • การออกเสียง : normale
  normale [it]
 • การออกเสียง : cucinare
  cucinare [it]
 • การออกเสียง : indossare
  indossare [it]
 • การออกเสียง : premeditare
  premeditare [ro]
 • การออกเสียง : pulire
  pulire [it]
 • การออกเสียง : sperare
  sperare [it]
 • การออกเสียง : lasciare
  lasciare [it]
 • การออกเสียง : venire
  venire [it]
 • การออกเสียง : scrivere
  scrivere [it]
 • การออกเสียง : sedere
  sedere [it]
 • การออกเสียง : credere
  credere [it]
 • การออกเสียง : sciogliere
  sciogliere [it]
 • การออกเสียง : tollerare
  tollerare [it]
 • การออกเสียง : cingersi
  cingersi [it]
 • การออกเสียง : scopare
  scopare [it]
 • การออกเสียง : guadagnare
  guadagnare [it]
 • การออกเสียง : compiere
  compiere [it]
 • การออกเสียง : smettere
  smettere [it]
 • การออกเสียง : modificare
  modificare [la]
 • การออกเสียง : giacere
  giacere [it]
 • การออกเสียง : volere
  volere [it]
 • การออกเสียง : risorgere
  risorgere [it]
 • การออกเสียง : vuotare
  vuotare [it]
 • การออกเสียง : tagliare
  tagliare [it]
 • การออกเสียง : accusare
  accusare [la]
 • การออกเสียง : scorgere
  scorgere [it]