หมวดหมู่:

verbes en Francais

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbes en Francais

 • การออกเสียง : j' ai j' ai [fr]
 • การออกเสียง : nous savons nous savons [fr]
 • การออกเสียง : tu seras tu seras [fr]
 • การออกเสียง : elle veut elle veut [fr]
 • การออกเสียง : j'ai compris j'ai compris [fr]
 • การออกเสียง : vous invitiez vous invitiez [fr]
 • การออกเสียง : vous acceptez vous acceptez [fr]
 • การออกเสียง : vous avez choisi ? vous avez choisi ? [fr]
 • การออกเสียง : je conduirai je conduirai [fr]
 • การออกเสียง : étendre étendre [fr]
 • การออกเสียง : tu déplaces tu déplaces [fr]
 • การออกเสียง : nous n'avons pas nous n'avons pas [fr]
 • การออกเสียง : vous serez vous serez [fr]
 • การออกเสียง : nous avons besoin nous avons besoin [fr]
 • การออกเสียง : puissions puissions [fr]
 • การออกเสียง : nous voudrions nous voudrions [fr]
 • การออกเสียง : je dis je dis [fr]
 • การออกเสียง : elle dit elle dit [fr]
 • การออกเสียง : vous commenciez vous commenciez [fr]
 • การออกเสียง : j' arrive j' arrive [fr]
 • การออกเสียง : j'allais j'allais [fr]
 • การออกเสียง : tu invites tu invites [fr]
 • การออกเสียง : tu recommandes tu recommandes [fr]
 • การออกเสียง : elles font elles font [fr]
 • การออกเสียง : vous étiez vous étiez [fr]
 • การออกเสียง : je commence je commence [fr]
 • การออกเสียง : nous comprenons nous comprenons [fr]
 • การออกเสียง : je recommande je recommande [fr]
 • การออกเสียง : venir ici venir ici [fr]
 • การออกเสียง : balbutier balbutier [fr]
 • การออกเสียง : tu arrêtes tu arrêtes [fr]
 • การออกเสียง : Je pourrais Je pourrais [fr]
 • การออกเสียง : vous étendez vous étendez [fr]
 • การออกเสียง : elles arrivent elles arrivent [fr]
 • การออกเสียง : chasser chasser [fr]
 • การออกเสียง : elles comprennent elles comprennent [fr]
 • การออกเสียง : vous lisez vous lisez [fr]
 • การออกเสียง : j'ai su j'ai su [fr]
 • การออกเสียง : elles voient elles voient [fr]
 • การออกเสียง : elle fait elle fait [fr]
 • การออกเสียง : elle peut elle peut [fr]
 • การออกเสียง : je bois je bois [fr]
 • การออกเสียง : nous irons nous irons [fr]
 • การออกเสียง : vous pourriez vous pourriez [fr]
 • การออกเสียง : je conduis je conduis [fr]
 • การออกเสียง : elles commencent elles commencent [fr]
 • การออกเสียง : elles savent elles savent [fr]
 • การออกเสียง : elle sera elle sera [fr]
 • การออกเสียง : nous disons nous disons [fr]
 • การออกเสียง : je rigole je rigole [fr]
 • การออกเสียง : elle commence elle commence [fr]
 • การออกเสียง : elles étendent elles étendent [fr]
 • การออกเสียง : elles disent elles disent [fr]
 • การออกเสียง : vous avez besoin vous avez besoin [fr]
 • การออกเสียง : tu abaisses tu abaisses [fr]
 • การออกเสียง : j'invite j'invite [fr]
 • การออกเสียง : j' arriverai j' arriverai [fr]
 • การออกเสียง : elle voit elle voit [fr]
 • การออกเสียง : vous déplacez vous déplacez [fr]
 • การออกเสียง : elle sait elle sait [fr]
 • การออกเสียง : tu aboutis tu aboutis [fr]
 • การออกเสียง : vous arrêtez vous arrêtez [fr]
 • การออกเสียง : vous aboutissez vous aboutissez [fr]
 • การออกเสียง : elles conduisent elles conduisent [fr]
 • การออกเสียง : nous conduirons nous conduirons [fr]
 • การออกเสียง : j'étendrai j'étendrai [fr]
 • การออกเสียง : je goûte je goûte [fr]
 • การออกเสียง : tu étends tu étends [fr]
 • การออกเสียง : nous invitons nous invitons [fr]
 • การออกเสียง : nous conduisions nous conduisions [fr]
 • การออกเสียง : nous arrêterons nous arrêterons [fr]
 • การออกเสียง : nous arrêtions nous arrêtions [fr]
 • การออกเสียง : nous commencions nous commencions [fr]
 • การออกเสียง : elle arrête elle arrête [fr]
 • การออกเสียง : commençant commençant [fr]
 • การออกเสียง : nous abaissons nous abaissons [fr]
 • การออกเสียง : j'arrêtais j'arrêtais [fr]
 • การออกเสียง : eusse eusse [fr]
 • การออกเสียง : je déplacerai je déplacerai [fr]
 • การออกเสียง : nous arriverons nous arriverons [fr]
 • การออกเสียง : j'aboutis j'aboutis [fr]
 • การออกเสียง : nous déplaçons nous déplaçons [fr]
 • การออกเสียง : vous abaissez vous abaissez [fr]
 • การออกเสียง : j'abaisse j'abaisse [fr]
 • การออกเสียง : j' abats j' abats [fr]
 • การออกเสียง : elles aboutissent elles aboutissent [fr]
 • การออกเสียง : elles invitent elles invitent [fr]
 • การออกเสียง : nous recommandons nous recommandons [fr]
 • การออกเสียง : nous pourrions nous pourrions [fr]
 • การออกเสียง : nous arrivons nous arrivons [fr]
 • การออกเสียง : vous recommandez vous recommandez [fr]
 • การออกเสียง : nous arrêtons nous arrêtons [fr]
 • การออกเสียง : elle invite elle invite [fr]
 • การออกเสียง : j' invitais j' invitais [fr]
 • การออกเสียง : renoncer renoncer [fr]
 • การออกเสียง : nous aboutissons nous aboutissons [fr]
 • การออกเสียง : elles recommandent elles recommandent [fr]
 • การออกเสียง : je déplace je déplace [fr]
 • การออกเสียง : rigoler rigoler [fr]
 • การออกเสียง : suçoter suçoter [fr]