หมวดหมู่:

verbes en Francais

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbes en Francais

 • การออกเสียง : conduire conduire [fr]
 • การออกเสียง : il est il est [fr]
 • การออกเสียง : tu veux tu veux [fr]
 • การออกเสียง : actionne actionne [fr]
 • การออกเสียง : choisir choisir [fr]
 • การออกเสียง : se cuiter se cuiter [fr]
 • การออกเสียง : se délabrer se délabrer [fr]
 • การออกเสียง : chasser chasser [fr]
 • การออกเสียง : renoncer renoncer [fr]
 • การออกเสียง : Agir Agir [pt]
 • การออกเสียง : vous buvez vous buvez [fr]
 • การออกเสียง : avoir avoir [fr]
 • การออกเสียง : je suis je suis [fr]
 • การออกเสียง : j'abaisse j'abaisse [fr]
 • การออกเสียง : j'apprécierai j'apprécierai [fr]
 • การออกเสียง : je me présente je me présente [fr]
 • การออกเสียง : vous êtes vous êtes [fr]
 • การออกเสียง : passé-composé passé-composé [fr]
 • การออกเสียง : vous allez vous allez [fr]
 • การออกเสียง : tu découvres tu découvres [fr]
 • การออกเสียง : vous lisez vous lisez [fr]
 • การออกเสียง : tu es tu es [fr]
 • การออกเสียง : vivre vivre [fr]
 • การออกเสียง : abaisser abaisser [fr]
 • การออกเสียง : nous allons nous allons [fr]
 • การออกเสียง : nous n'avons pas nous n'avons pas [fr]
 • การออกเสียง : débrouillera débrouillera [fr]
 • การออกเสียง : préférerai préférerai [fr]
 • การออกเสียง : balbutier balbutier [fr]
 • การออกเสียง : suçoter suçoter [fr]
 • การออกเสียง : plaisent plaisent [fr]
 • การออกเสียง : eusse eusse [fr]
 • การออกเสียง : faites faites [fr]
 • การออกเสียง : souhaitez souhaitez [fr]
 • การออกเสียง : elles déplacent elles déplacent [fr]
 • การออกเสียง : je déplacerai je déplacerai [fr]
 • การออกเสียง : je déplaçais je déplaçais [fr]
 • การออกเสียง : vous déplacez vous déplacez [fr]
 • การออกเสียง : nous déplaçons nous déplaçons [fr]
 • การออกเสียง : elle déplace elle déplace [fr]
 • การออกเสียง : tu déplaces tu déplaces [fr]
 • การออกเสียง : je déplace je déplace [fr]
 • การออกเสียง : déplacer déplacer [fr]
 • การออกเสียง : elles font elles font [fr]
 • การออกเสียง : vous faites vous faites [fr]
 • การออกเสียง : nous faisons nous faisons [fr]
 • การออกเสียง : elle fait elle fait [fr]
 • การออกเสียง : tu fais tu fais [fr]
 • การออกเสียง : je fais je fais [fr]
 • การออกเสียง : je pense je pense [fr]
 • การออกเสียง : pense pense [fr]
 • การออกเสียง : penser penser [fr]
 • การออกเสียง : était était [fr]
 • การออกเสียง : je goûte je goûte [fr]
 • การออกเสียง : nous voudrons nous voudrons [fr]
 • การออกเสียง : reprendre reprendre [fr]
 • การออกเสียง : il y a il y a [fr]
 • การออกเสียง : vous serez vous serez [fr]
 • การออกเสียง : nous serons nous serons [fr]
 • การออกเสียง : elle sera elle sera [fr]
 • การออกเสียง : tu seras tu seras [fr]
 • การออกเสียง : je serai je serai [fr]
 • การออกเสียง : apprendre apprendre [fr]
 • การออกเสียง : vous étiez vous étiez [fr]
 • การออกเสียง : nous étions nous étions [fr]
 • การออกเสียง : elle était elle était [fr]
 • การออกเสียง : tu étais tu étais [fr]
 • การออกเสียง : Avez-vous compris ? Avez-vous compris ? [fr]
 • การออกเสียง : elles disent elles disent [fr]
 • การออกเสียง : vous dites vous dites [fr]
 • การออกเสียง : nous disons nous disons [fr]
 • การออกเสียง : elle dit elle dit [fr]
 • การออกเสียง : tu dis tu dis [fr]
 • การออกเสียง : je dis je dis [fr]
 • การออกเสียง : nous étendons nous étendons [fr]
 • การออกเสียง : vous étendez vous étendez [fr]
 • การออกเสียง : elles étendent elles étendent [fr]
 • การออกเสียง : j'étendais j'étendais [fr]
 • การออกเสียง : j'étendrai j'étendrai [fr]
 • การออกเสียง : j'étends j'étends [fr]
 • การออกเสียง : tu étends tu étends [fr]
 • การออกเสียง : elle étend elle étend [fr]
 • การออกเสียง : étendre étendre [fr]
 • การออกเสียง : nous conduirons nous conduirons [fr]
 • การออกเสียง : je conduirai je conduirai [fr]
 • การออกเสียง : nous conduisions nous conduisions [fr]
 • การออกเสียง : je conduisais je conduisais [fr]
 • การออกเสียง : elles conduisent elles conduisent [fr]
 • การออกเสียง : vous conduisez vous conduisez [fr]
 • การออกเสียง : nous conduisons nous conduisons [fr]
 • การออกเสียง : elle conduit elle conduit [fr]
 • การออกเสียง : tu conduis tu conduis [fr]
 • การออกเสียง : je conduis je conduis [fr]
 • การออกเสียง : commençant commençant [fr]
 • การออกเสียง : nous commençons nous commençons [fr]
 • การออกเสียง : je commençais je commençais [fr]
 • การออกเสียง : vous commenciez vous commenciez [fr]
 • การออกเสียง : nous commencions nous commencions [fr]
 • การออกเสียง : elles commencent elles commencent [fr]
 • การออกเสียง : vous commencez vous commencez [fr]