หมวดหมู่:

verbes en Francais

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbes en Francais

 • การออกเสียง : abaisser abaisser [fr]
 • การออกเสียง : actionne actionne [fr]
 • การออกเสียง : Agir Agir [pt]
 • การออกเสียง : apprendre apprendre [fr]
 • การออกเสียง : Arriver Arriver [fr]
 • การออกเสียง : Avez-vous compris ? Avez-vous compris ? [fr]
 • การออกเสียง : avoir avoir [fr]
 • การออกเสียง : balbutier balbutier [fr]
 • การออกเสียง : boire boire [fr]
 • การออกเสียง : chasser chasser [fr]
 • การออกเสียง : chercher chercher [fr]
 • การออกเสียง : choisir choisir [fr]
 • การออกเสียง : commençant commençant [fr]
 • การออกเสียง : conduire conduire [fr]
 • การออกเสียง : courir courir [fr]
 • การออกเสียง : débrouillera débrouillera [fr]
 • การออกเสียง : déplacer déplacer [fr]
 • การออกเสียง : elle abaisse elle abaisse [fr]
 • การออกเสียง : elle aboutit elle aboutit [fr]
 • การออกเสียง : elle aime elle aime [fr]
 • การออกเสียง : elle arrête elle arrête [fr]
 • การออกเสียง : elle arrive elle arrive [fr]
 • การออกเสียง : elle boit elle boit [fr]
 • การออกเสียง : elle commence elle commence [fr]
 • การออกเสียง : elle conduit elle conduit [fr]
 • การออกเสียง : elle déplace elle déplace [fr]
 • การออกเสียง : elle dit elle dit [fr]
 • การออกเสียง : elle est elle est [fr]
 • การออกเสียง : elle était elle était [fr]
 • การออกเสียง : elle étend elle étend [fr]
 • การออกเสียง : elle fait elle fait [fr]
 • การออกเสียง : elle invite elle invite [fr]
 • การออกเสียง : elle peut elle peut [fr]
 • การออกเสียง : elle prend elle prend [fr]
 • การออกเสียง : elle recommande elle recommande [fr]
 • การออกเสียง : elle sait elle sait [fr]
 • การออกเสียง : elle sera elle sera [fr]
 • การออกเสียง : elle veut elle veut [fr]
 • การออกเสียง : elle voit elle voit [fr]
 • การออกเสียง : elles abaissent elles abaissent [fr]
 • การออกเสียง : elles aboutissent elles aboutissent [fr]
 • การออกเสียง : elles aiment elles aiment [fr]
 • การออกเสียง : elles arrêtent elles arrêtent [fr]
 • การออกเสียง : elles arrivent elles arrivent [fr]
 • การออกเสียง : elles boivent elles boivent [fr]
 • การออกเสียง : elles commencent elles commencent [fr]
 • การออกเสียง : elles comprennent elles comprennent [fr]
 • การออกเสียง : elles conduisent elles conduisent [fr]
 • การออกเสียง : elles déplacent elles déplacent [fr]
 • การออกเสียง : elles disent elles disent [fr]
 • การออกเสียง : elles étendent elles étendent [fr]
 • การออกเสียง : elles font elles font [fr]
 • การออกเสียง : elles invitent elles invitent [fr]
 • การออกเสียง : elles ont elles ont [fr]
 • การออกเสียง : elles peuvent elles peuvent [fr]
 • การออกเสียง : elles prennent elles prennent [fr]
 • การออกเสียง : elles recommandent elles recommandent [fr]
 • การออกเสียง : elles savent elles savent [fr]
 • การออกเสียง : elles sont elles sont [fr]
 • การออกเสียง : elles veulent elles veulent [fr]
 • การออกเสียง : elles voient elles voient [fr]
 • การออกเสียง : elles vont elles vont [fr]
 • การออกเสียง : était était [fr]
 • การออกเสียง : étendre étendre [fr]
 • การออกเสียง : eusse eusse [fr]
 • การออกเสียง : faites faites [fr]
 • การออกเสียง : il est il est [fr]
 • การออกเสียง : il y a il y a [fr]
 • การออกเสียง : inviter inviter [fr]
 • การออกเสียง : j' abats j' abats [fr]
 • การออกเสียง : j' ai j' ai [fr]
 • การออกเสียง : j' aime j' aime [fr]
 • การออกเสียง : j' arrivais j' arrivais [fr]
 • การออกเสียง : j' arrive j' arrive [fr]
 • การออกเสียง : j' arriverai j' arriverai [fr]
 • การออกเสียง : j' invitais j' invitais [fr]
 • การออกเสียง : j'abaisse j'abaisse [fr]
 • การออกเสียง : j'aboutirai j'aboutirai [fr]
 • การออกเสียง : j'aboutis j'aboutis [fr]
 • การออกเสียง : j'aboutissais j'aboutissais [fr]
 • การออกเสียง : j'ai compris j'ai compris [fr]
 • การออกเสียง : j'ai su j'ai su [fr]
 • การออกเสียง : j'allais j'allais [fr]
 • การออกเสียง : j'apprécierai j'apprécierai [fr]
 • การออกเสียง : j'arrêtais j'arrêtais [fr]
 • การออกเสียง : j'étendais j'étendais [fr]
 • การออกเสียง : j'étendrai j'étendrai [fr]
 • การออกเสียง : j'étends j'étends [fr]
 • การออกเสียง : j'invite j'invite [fr]
 • การออกเสียง : j'irai j'irai [fr]
 • การออกเสียง : je bois je bois [fr]
 • การออกเสียง : je cherche je cherche [fr]
 • การออกเสียง : je choisis je choisis [fr]
 • การออกเสียง : je commençais je commençais [fr]
 • การออกเสียง : je commence je commence [fr]
 • การออกเสียง : je conduirai je conduirai [fr]
 • การออกเสียง : je conduis je conduis [fr]
 • การออกเสียง : je conduisais je conduisais [fr]
 • การออกเสียง : je cours je cours [fr]
 • การออกเสียง : je déplaçais je déplaçais [fr]