หมวดหมู่:

verbes en Francais

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbes en Francais

 • การออกเสียง : je suis
  je suis [fr]
 • การออกเสียง : avoir
  avoir [fr]
 • การออกเสียง : prendre
  prendre [fr]
 • การออกเสียง : Je peux
  Je peux [fr]
 • การออกเสียง : nous faisons
  nous faisons [fr]
 • การออกเสียง : tu es
  tu es [fr]
 • การออกเสียง : il y a
  il y a [fr]
 • การออกเสียง : il est
  il est [fr]
 • การออกเสียง : vous êtes
  vous êtes [fr]
 • การออกเสียง : nous sommes
  nous sommes [fr]
 • การออกเสียง : Je veux
  Je veux [fr]
 • การออกเสียง : elle est
  elle est [fr]
 • การออกเสียง : Voir
  Voir [fr]
 • การออกเสียง : vivre
  vivre [fr]
 • การออกเสียง : je me présente
  je me présente [fr]
 • การออกเสียง : veulent
  veulent [fr]
 • การออกเสียง : apprendre
  apprendre [fr]
 • การออกเสียง : je voudrais
  je voudrais [fr]
 • การออกเสียง : elles sont
  elles sont [fr]
 • การออกเสียง : boire
  boire [fr]
 • การออกเสียง : était
  était [fr]
 • การออกเสียง : vouloir
  vouloir [fr]
 • การออกเสียง : vous allez
  vous allez [fr]
 • การออกเสียง : chercher
  chercher [fr]
 • การออกเสียง : choisir
  choisir [fr]
 • การออกเสียง : penser
  penser [fr]
 • การออกเสียง : je fais
  je fais [fr]
 • การออกเสียง : nous aimons
  nous aimons [fr]
 • การออกเสียง : vous faites
  vous faites [fr]
 • การออกเสียง : tu aimes
  tu aimes [fr]
 • การออกเสียง : je mange
  je mange [fr]
 • การออกเสียง : Arriver
  Arriver [fr]
 • การออกเสียง : vous aimez
  vous aimez [fr]
 • การออกเสียง : conduire
  conduire [fr]
 • การออกเสียง : j' aime
  j' aime [fr]
 • การออกเสียง : vous voulez
  vous voulez [fr]
 • การออกเสียง : nous allons
  nous allons [fr]
 • การออกเสียง : pense
  pense [fr]
 • การออกเสียง : elles ont
  elles ont [fr]
 • การออกเสียง : je serai
  je serai [fr]
 • การออกเสียง : nous voulons
  nous voulons [fr]
 • การออกเสียง : Savoir
  Savoir [fr]
 • การออกเสียง : j'irai
  j'irai [fr]
 • การออกเสียง : courir
  courir [fr]
 • การออกเสียง : faites
  faites [fr]
 • การออกเสียง : tu veux
  tu veux [fr]
 • การออกเสียง : elles vont
  elles vont [fr]
 • การออกเสียง : Agir
  Agir [pt]
 • การออกเสียง : vous comprenez
  vous comprenez [fr]
 • การออกเสียง : louer
  louer [fr]
 • การออกเสียง : tu vois
  tu vois [fr]
 • การออกเสียง : elles aiment
  elles aiment [fr]
 • การออกเสียง : Avez-vous compris ?
  Avez-vous compris ? [fr]
 • การออกเสียง : tu fais
  tu fais [fr]
 • การออกเสียง : recommander
  recommander [fr]
 • การออกเสียง : tu bois
  tu bois [fr]
 • การออกเสียง : tu sais
  tu sais [fr]
 • การออกเสียง : je cherche
  je cherche [fr]
 • การออกเสียง : nous sommes allés
  nous sommes allés [fr]
 • การออกเสียง : vous buvez
  vous buvez [fr]
 • การออกเสียง : je vois
  je vois [fr]
 • การออกเสียง : elles veulent
  elles veulent [fr]
 • การออกเสียง : elle aime
  elle aime [fr]
 • การออกเสียง : nous prenons
  nous prenons [fr]
 • การออกเสียง : reprendre
  reprendre [fr]
 • การออกเสียง : elles peuvent
  elles peuvent [fr]
 • การออกเสียง : je choisis
  je choisis [fr]
 • การออกเสียง : inviter
  inviter [fr]
 • การออกเสียง : je pense
  je pense [fr]
 • การออกเสียง : vous prenez
  vous prenez [fr]
 • การออกเสียง : elle était
  elle était [fr]
 • การออกเสียง : elles boivent
  elles boivent [fr]
 • การออกเสียง : vous conduisez
  vous conduisez [fr]
 • การออกเสียง : nous buvons
  nous buvons [fr]
 • การออกเสียง : j' ai
  j' ai [fr]
 • การออกเสียง : souhaitez
  souhaitez [fr]
 • การออกเสียง : nous commençons
  nous commençons [fr]
 • การออกเสียง : vous arrivez
  vous arrivez [fr]
 • การออกเสียง : nous voyons
  nous voyons [fr]
 • การออกเสียง : vous dites
  vous dites [fr]
 • การออกเสียง : elle prend
  elle prend [fr]
 • การออกเสียง : tu étais
  tu étais [fr]
 • การออกเสียง : elles prennent
  elles prennent [fr]
 • การออกเสียง : vous voyez
  vous voyez [fr]
 • การออกเสียง : nous étions
  nous étions [fr]
 • การออกเสียง : nous voudrons
  nous voudrons [fr]
 • การออกเสียง : elle veut
  elle veut [fr]
 • การออกเสียง : tu dis
  tu dis [fr]
 • การออกเสียง : nous allions
  nous allions [fr]
 • การออกเสียง : repartir
  repartir [es]
 • การออกเสียง : je cours
  je cours [fr]
 • การออกเสียง : tu commences
  tu commences [fr]
 • การออกเสียง : elle boit
  elle boit [fr]
 • การออกเสียง : j'ai compris
  j'ai compris [fr]
 • การออกเสียง : passé-composé
  passé-composé [fr]
 • การออกเสียง : nous serons
  nous serons [fr]
 • การออกเสียง : vous savez
  vous savez [fr]
 • การออกเสียง : vous commencez
  vous commencez [fr]
 • การออกเสียง : j' arrive
  j' arrive [fr]
 • การออกเสียง : j'allais
  j'allais [fr]