หมวดหมู่:

verbes en Francais

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbes en Francais

 • การออกเสียง : je suis je suis [fr]
 • การออกเสียง : avoir avoir [fr]
 • การออกเสียง : nous faisons nous faisons [fr]
 • การออกเสียง : Je peux Je peux [fr]
 • การออกเสียง : prendre prendre [fr]
 • การออกเสียง : tu es tu es [fr]
 • การออกเสียง : il y a il y a [fr]
 • การออกเสียง : il est il est [fr]
 • การออกเสียง : nous sommes nous sommes [fr]
 • การออกเสียง : vous êtes vous êtes [fr]
 • การออกเสียง : Je veux Je veux [fr]
 • การออกเสียง : vivre vivre [fr]
 • การออกเสียง : Voir Voir [fr]
 • การออกเสียง : elle est elle est [fr]
 • การออกเสียง : je me présente je me présente [fr]
 • การออกเสียง : vous allez vous allez [fr]
 • การออกเสียง : boire boire [fr]
 • การออกเสียง : elles sont elles sont [fr]
 • การออกเสียง : veulent veulent [fr]
 • การออกเสียง : apprendre apprendre [fr]
 • การออกเสียง : vouloir vouloir [fr]
 • การออกเสียง : je voudrais je voudrais [fr]
 • การออกเสียง : était était [fr]
 • การออกเสียง : choisir choisir [fr]
 • การออกเสียง : chercher chercher [fr]
 • การออกเสียง : je fais je fais [fr]
 • การออกเสียง : penser penser [fr]
 • การออกเสียง : nous aimons nous aimons [fr]
 • การออกเสียง : vous voulez vous voulez [fr]
 • การออกเสียง : vous faites vous faites [fr]
 • การออกเสียง : tu aimes tu aimes [fr]
 • การออกเสียง : vous aimez vous aimez [fr]
 • การออกเสียง : je mange je mange [fr]
 • การออกเสียง : nous voulons nous voulons [fr]
 • การออกเสียง : Arriver Arriver [fr]
 • การออกเสียง : conduire conduire [fr]
 • การออกเสียง : nous allons nous allons [fr]
 • การออกเสียง : pense pense [fr]
 • การออกเสียง : elles vont elles vont [fr]
 • การออกเสียง : elles ont elles ont [fr]
 • การออกเสียง : tu veux tu veux [fr]
 • การออกเสียง : Savoir Savoir [fr]
 • การออกเสียง : je serai je serai [fr]
 • การออกเสียง : j' aime j' aime [fr]
 • การออกเสียง : courir courir [fr]
 • การออกเสียง : faites faites [fr]
 • การออกเสียง : tu vois tu vois [fr]
 • การออกเสียง : j'irai j'irai [fr]
 • การออกเสียง : Agir Agir [pt]
 • การออกเสียง : tu bois tu bois [fr]
 • การออกเสียง : recommander recommander [fr]
 • การออกเสียง : vous comprenez vous comprenez [fr]
 • การออกเสียง : Avez-vous compris ? Avez-vous compris ? [fr]
 • การออกเสียง : vous buvez vous buvez [fr]
 • การออกเสียง : tu sais tu sais [fr]
 • การออกเสียง : elles aiment elles aiment [fr]
 • การออกเสียง : tu fais tu fais [fr]
 • การออกเสียง : louer louer [fr]
 • การออกเสียง : reprendre reprendre [fr]
 • การออกเสียง : nous sommes allés nous sommes allés [fr]
 • การออกเสียง : elle aime elle aime [fr]
 • การออกเสียง : je vois je vois [fr]
 • การออกเสียง : je cherche je cherche [fr]
 • การออกเสียง : vous conduisez vous conduisez [fr]
 • การออกเสียง : elles veulent elles veulent [fr]
 • การออกเสียง : elles peuvent elles peuvent [fr]
 • การออกเสียง : je choisis je choisis [fr]
 • การออกเสียง : vous arrivez vous arrivez [fr]
 • การออกเสียง : nous prenons nous prenons [fr]
 • การออกเสียง : nous commençons nous commençons [fr]
 • การออกเสียง : inviter inviter [fr]
 • การออกเสียง : nous buvons nous buvons [fr]
 • การออกเสียง : tu étais tu étais [fr]
 • การออกเสียง : vous prenez vous prenez [fr]
 • การออกเสียง : elles boivent elles boivent [fr]
 • การออกเสียง : tu commences tu commences [fr]
 • การออกเสียง : nous voudrons nous voudrons [fr]
 • การออกเสียง : souhaitez souhaitez [fr]
 • การออกเสียง : vous dites vous dites [fr]
 • การออกเสียง : je pense je pense [fr]
 • การออกเสียง : tu dis tu dis [fr]
 • การออกเสียง : elle boit elle boit [fr]
 • การออกเสียง : elle prend elle prend [fr]
 • การออกเสียง : nous voyons nous voyons [fr]
 • การออกเสียง : repartir repartir [es]
 • การออกเสียง : vous voyez vous voyez [fr]
 • การออกเสียง : elle était elle était [fr]
 • การออกเสียง : vous commencez vous commencez [fr]
 • การออกเสียง : elles prennent elles prennent [fr]
 • การออกเสียง : je cours je cours [fr]
 • การออกเสียง : nous serons nous serons [fr]
 • การออกเสียง : passé-composé passé-composé [fr]
 • การออกเสียง : j' ai j' ai [fr]
 • การออกเสียง : nous étions nous étions [fr]
 • การออกเสียง : nous allions nous allions [fr]
 • การออกเสียง : j'apprécierai j'apprécierai [fr]
 • การออกเสียง : vous savez vous savez [fr]
 • การออกเสียง : elle veut elle veut [fr]
 • การออกเสียง : elle arrive elle arrive [fr]
 • การออกเสียง : tu arrives tu arrives [fr]