หมวดหมู่:

verbes en Français

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverbes en Français

  • การออกเสียง : je mouvrai je mouvrai [fr]
  • การออกเสียง : regnez regnez [fr]
  • การออกเสียง : fricasser fricasser [fr]