หมวดหมู่:

verb present tense

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb present tense

 • การออกเสียง : separating separating [en]
 • การออกเสียง : coaching coaching [en]
 • การออกเสียง : costing costing [en]
 • การออกเสียง : authoring authoring [en]
 • การออกเสียง : spill spill [en]
 • การออกเสียง : ringing ringing [en]
 • การออกเสียง : buceamos buceamos [es]
 • การออกเสียง : lending lending [en]
 • การออกเสียง : volando volando [es]
 • การออกเสียง : reminding reminding [en]
 • การออกเสียง : drifting drifting [en]
 • การออกเสียง : innovate innovate [en]
 • การออกเสียง : groans groans [en]
 • การออกเสียง : disassemble disassemble [en]
 • การออกเสียง : planting planting [en]
 • การออกเสียง : clubbing clubbing [en]
 • การออกเสียง : muster muster [de]
 • การออกเสียง : espouse espouse [en]
 • การออกเสียง : struggle struggle [en]
 • การออกเสียง : scratching scratching [en]
 • การออกเสียง : blaspheme blaspheme [en]
 • การออกเสียง : countenance countenance [en]
 • การออกเสียง : prevent prevent [en]
 • การออกเสียง : glower glower [en]
 • การออกเสียง : claw claw [en]
 • การออกเสียง : daunt daunt [en]
 • การออกเสียง : deflect deflect [en]
 • การออกเสียง : evade evade [en]
 • การออกเสียง : lamb lamb [en]
 • การออกเสียง : ferment ferment [fr]
 • การออกเสียง : misuse misuse [en]
 • การออกเสียง : showering showering [en]
 • การออกเสียง : knitting knitting [en]
 • การออกเสียง : insinuate insinuate [en]
 • การออกเสียง : sleepwalk sleepwalk [en]
 • การออกเสียง : presents presents [en]
 • การออกเสียง : tries tries [en]