หมวดหมู่:

verb present tense

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb present tense

 • การออกเสียงคำว่า vagabonding vagabonding [en]
 • การออกเสียงคำว่า sexting sexting [en]
 • การออกเสียงคำว่า plastering plastering [en]
 • การออกเสียงคำว่า having having [en]
 • การออกเสียงคำว่า foxes foxes [en]
 • การออกเสียงคำว่า quips quips [en]
 • การออกเสียงคำว่า segueing segueing [en]
 • การออกเสียงคำว่า blustering blustering [en]
 • การออกเสียงคำว่า hothousing hothousing [en]
 • การออกเสียงคำว่า paralleling paralleling [en]
 • การออกเสียงคำว่า heaving heaving [en]
 • การออกเสียงคำว่า cantering cantering [en]
 • การออกเสียงคำว่า リーディング リーディング [ja]
 • การออกเสียงคำว่า interrailing interrailing [en]
 • การออกเสียงคำว่า curves curves [en]
 • การออกเสียงคำว่า syringes syringes [en]
 • การออกเสียงคำว่า empowering empowering [en]
 • การออกเสียงคำว่า heaps heaps [en]
 • การออกเสียงคำว่า domineering domineering [en]
 • การออกเสียงคำว่า distilling distilling [en]
 • การออกเสียงคำว่า biases biases [en]
 • การออกเสียงคำว่า biasing biasing [en]
 • การออกเสียงคำว่า enduring enduring [en]
 • การออกเสียงคำว่า scintillating scintillating [en]
 • การออกเสียงคำว่า clacking clacking [en]
 • การออกเสียงคำว่า breeding breeding [en]
 • การออกเสียงคำว่า queuing queuing [en]
 • การออกเสียงคำว่า hitting hitting [en]
 • การออกเสียงคำว่า heating heating [en]
 • การออกเสียงคำว่า flaming flaming [en]
 • การออกเสียงคำว่า rankles rankles [en]
 • การออกเสียงคำว่า opposes opposes [en]
 • การออกเสียงคำว่า estimates (verb) estimates (verb) [en]
 • การออกเสียงคำว่า scars scars [en]
 • การออกเสียงคำว่า chilling chilling [en]
 • การออกเสียงคำว่า separates (verb) separates (verb) [en]
 • การออกเสียงคำว่า following following [en]
 • การออกเสียงคำว่า deducing deducing [en]
 • การออกเสียงคำว่า snatching snatching [en]
 • การออกเสียงคำว่า pricks pricks [en]
 • การออกเสียงคำว่า directing directing [en]
 • การออกเสียงคำว่า shampooing shampooing [en]
 • การออกเสียงคำว่า peering peering [en]
 • การออกเสียงคำว่า peers peers [en]
 • การออกเสียงคำว่า streaming streaming [en]
 • การออกเสียงคำว่า sloughing sloughing [en]
 • การออกเสียงคำว่า listing listing [en]
 • การออกเสียงคำว่า bucketing down bucketing down [en]
 • การออกเสียงคำว่า spies spies [nl]
 • การออกเสียงคำว่า hedging hedging [en]
 • การออกเสียงคำว่า ends ends [en]
 • การออกเสียงคำว่า starts starts [en]
 • การออกเสียงคำว่า awaking awaking [en]
 • การออกเสียงคำว่า mirroring mirroring [en]
 • การออกเสียงคำว่า jesting jesting [en]
 • การออกเสียงคำว่า Dries Dries [en]
 • การออกเสียงคำว่า vetoing vetoing [en]
 • การออกเสียงคำว่า vowing vowing [en]
 • การออกเสียงคำว่า standing standing [en]
 • การออกเสียงคำว่า exhausting exhausting [en]
 • การออกเสียงคำว่า sexes sexes [en]
 • การออกเสียงคำว่า spills spills [en]
 • การออกเสียงคำว่า chirruping chirruping [en]
 • การออกเสียงคำว่า jokes jokes [en]
 • การออกเสียงคำว่า fancying fancying [en]
 • การออกเสียงคำว่า swims swims [en]
 • การออกเสียงคำว่า binges binges [en]
 • การออกเสียงคำว่า muckraking muckraking [en]
 • การออกเสียงคำว่า juggling juggling [en]
 • การออกเสียงคำว่า beaches beaches [en]
 • การออกเสียงคำว่า eeling eeling [en]
 • การออกเสียงคำว่า bickering bickering [en]
 • การออกเสียงคำว่า handling handling [en]
 • การออกเสียงคำว่า upscaling upscaling [en]
 • การออกเสียงคำว่า hisses hisses [en]
 • การออกเสียงคำว่า hissing hissing [en]
 • การออกเสียงคำว่า bicycling bicycling [en]
 • การออกเสียงคำว่า cycling cycling [en]
 • การออกเสียงคำว่า dialing dialing [en]
 • การออกเสียงคำว่า channelling channelling [en]
 • การออกเสียงคำว่า warring warring [en]
 • การออกเสียงคำว่า comping comping [en]
 • การออกเสียงคำว่า scrumping scrumping [en]
 • การออกเสียงคำว่า mediating mediating [en]
 • การออกเสียงคำว่า rescues rescues [en]
 • การออกเสียงคำว่า smarting smarting [en]
 • การออกเสียงคำว่า skipping skipping [en]
 • การออกเสียงคำว่า skips skips [en]
 • การออกเสียงคำว่า kidding around kidding around [en]
 • การออกเสียงคำว่า abiding abiding [en]
 • การออกเสียงคำว่า discombobulating discombobulating [en]
 • การออกเสียงคำว่า franking franking [en]
 • การออกเสียงคำว่า zoning zoning [nl]
 • การออกเสียงคำว่า queues queues [en]
 • การออกเสียงคำว่า sowing sowing [en]
 • การออกเสียงคำว่า flags flags [en]
 • การออกเสียงคำว่า watches watches [en]
 • การออกเสียงคำว่า codebreaking codebreaking [en]
 • การออกเสียงคำว่า dawns dawns [en]
 • การออกเสียงคำว่า dephlogisticated dephlogisticated [en]