หมวดหมู่:

verb past tense

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb past tense

 • การออกเสียง : caught caught [en]
 • การออกเสียง : graduated graduated [en]
 • การออกเสียง : were were [en]
 • การออกเสียง : got got [en]
 • การออกเสียง : bought bought [en]
 • การออกเสียง : won won [en]
 • การออกเสียง : saw saw [en]
 • การออกเสียง : was was [en]
 • การออกเสียง : brought brought [en]
 • การออกเสียง : heard heard [en]
 • การออกเสียง : exhausted exhausted [en]
 • การออกเสียง : ran ran [en]
 • การออกเสียง : ate ate [en]
 • การออกเสียง : began began [en]
 • การออกเสียง : knew knew [en]
 • การออกเสียง : found found [en]
 • การออกเสียง : threw threw [en]
 • การออกเสียง : crowded crowded [en]
 • การออกเสียง : located located [en]
 • การออกเสียง : wrote wrote [en]
 • การออกเสียง : watched watched [en]
 • การออกเสียง : scheduled scheduled [en]
 • การออกเสียง : scared scared [en]
 • การออกเสียง : gathered gathered [en]
 • การออกเสียง : sophisticated sophisticated [en]
 • การออกเสียง : ought ought [en]
 • การออกเสียง : detached detached [en]
 • การออกเสียง : sang sang [fr]
 • การออกเสียง : oxygenated oxygenated [en]
 • การออกเสียง : used used [en]
 • การออกเสียง : threatened threatened [en]
 • การออกเสียง : stressed stressed [en]
 • การออกเสียง : Induced Induced [en]
 • การออกเสียง : shot shot [en]
 • การออกเสียง : abandoned abandoned [en]
 • การออกเสียง : testified testified [en]
 • การออกเสียง : built built [en]
 • การออกเสียง : sought sought [en]
 • การออกเสียง : sunk sunk [en]
 • การออกเสียง : thrilled thrilled [en]
 • การออกเสียง : stove stove [en]
 • การออกเสียง : listened listened [en]
 • การออกเสียง : read (past participle) read (past participle) [en]
 • การออกเสียง : supposed supposed [en]
 • การออกเสียง : focused focused [en]
 • การออกเสียง : forbade forbade [en]
 • การออกเสียง : debuted debuted [en]
 • การออกเสียง : learnt learnt [en]
 • การออกเสียง : bothered bothered [en]
 • การออกเสียง : irritated irritated [en]
 • การออกเสียง : misspelt misspelt [en]
 • การออกเสียง : unsubstantiated unsubstantiated [en]
 • การออกเสียง : heated heated [en]
 • การออกเสียง : failed failed [en]
 • การออกเสียง : stuck stuck [en]
 • การออกเสียง : launched launched [en]
 • การออกเสียง : needed needed [en]
 • การออกเสียง : touted touted [en]
 • การออกเสียง : spotted spotted [en]
 • การออกเสียง : characterized characterized [en]
 • การออกเสียง : organized organized [en]
 • การออกเสียง : washed washed [en]
 • การออกเสียง : sent sent [en]
 • การออกเสียง : mentioned mentioned [en]
 • การออกเสียง : massaged massaged [en]
 • การออกเสียง : wound (past participle) wound (past participle) [en]
 • การออกเสียง : scented scented [en]
 • การออกเสียง : tuned tuned [en]
 • การออกเสียง : organised organised [en]
 • การออกเสียง : sauteed sauteed [en]
 • การออกเสียง : tainted tainted [en]
 • การออกเสียง : shattered shattered [en]
 • การออกเสียง : biased biased [en]
 • การออกเสียง : typewritten typewritten [en]
 • การออกเสียง : patrolled patrolled [en]
 • การออกเสียง : unchained unchained [en]
 • การออกเสียง : surprised surprised [en]
 • การออกเสียง : misinterpreted misinterpreted [en]
 • การออกเสียง : faceted faceted [en]
 • การออกเสียง : whipped whipped [en]
 • การออกเสียง : disembodied disembodied [en]
 • การออกเสียง : chaffed chaffed [en]
 • การออกเสียง : foiled foiled [en]
 • การออกเสียง : patented patented [en]
 • การออกเสียง : wondered wondered [en]
 • การออกเสียง : flipped flipped [en]
 • การออกเสียง : bathed bathed [en]
 • การออกเสียง : jumped jumped [en]
 • การออกเสียง : expired expired [en]
 • การออกเสียง : cremated cremated [en]
 • การออกเสียง : increased increased [en]
 • การออกเสียง : touched touched [en]
 • การออกเสียง : chuffed chuffed [en]
 • การออกเสียง : grilled grilled [en]
 • การออกเสียง : calibrated calibrated [en]
 • การออกเสียง : rescued rescued [en]
 • การออกเสียง : ruptured ruptured [en]
 • การออกเสียง : vowed vowed [en]
 • การออกเสียง : dismissed dismissed [en]
 • การออกเสียง : sawed sawed [en]