หมวดหมู่:

verb - infinitiu

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb - infinitiu

 • การออกเสียง : befar befar [es]
 • การออกเสียง : balançar balançar [pt]
 • การออกเสียง : bonificar bonificar [ca]
 • การออกเสียง : tastar tastar [ca]
 • การออกเสียง : malversar malversar [es]
 • การออกเสียง : malcriar malcriar [es]
 • การออกเสียง : batallar batallar [es]
 • การออกเสียง : santificar santificar [pt]
 • การออกเสียง : urgir urgir [es]
 • การออกเสียง : bisar bisar [pt]
 • การออกเสียง : jalonar jalonar [es]
 • การออกเสียง : fomentar fomentar [pt]
 • การออกเสียง : abreujar abreujar [ca]
 • การออกเสียง : boxar boxar [pt]
 • การออกเสียง : perfilar perfilar [es]
 • การออกเสียง : decampar decampar [es]
 • การออกเสียง : obstar obstar [pt]
 • การออกเสียง : uniformar uniformar [es]
 • การออกเสียง : lubricar lubricar [es]
 • การออกเสียง : acollar acollar [es]
 • การออกเสียง : besllaurar besllaurar [ca]
 • การออกเสียง : forjar forjar [es]
 • การออกเสียง : bandir bandir [pt]
 • การออกเสียง : calumniar calumniar [es]
 • การออกเสียง : manegar manegar [pt]
 • การออกเสียง : Abstergir Abstergir [oc]
 • การออกเสียง : abonir abonir [oc]
 • การออกเสียง : garrular garrular [pt]
 • การออกเสียง : imprecar imprecar [es]
 • การออกเสียง : importunar importunar [pt]
 • การออกเสียง : elaborar elaborar [es]
 • การออกเสียง : fermar fermar [vec]
 • การออกเสียง : carenar carenar [pt]
 • การออกเสียง : hidratar hidratar [es]
 • การออกเสียง : macerar macerar [es]
 • การออกเสียง : abadanar abadanar [pt]
 • การออกเสียง : salmodiar salmodiar [es]
 • การออกเสียง : blasfemar blasfemar [es]
 • การออกเสียง : fragmentar fragmentar [pt]
 • การออกเสียง : bollar bollar [sv]
 • การออกเสียง : ballar ballar [ca]
 • การออกเสียง : testificar testificar [es]
 • การออกเสียง : ramar ramar [sv]
 • การออกเสียง : Influir Influir [es]
 • การออกเสียง : habituar habituar [es]
 • การออกเสียง : impurificar impurificar [es]
 • การออกเสียง : saquejar saquejar [ca]
 • การออกเสียง : derramar derramar [es]
 • การออกเสียง : desacatar desacatar [es]
 • การออกเสียง : blasonar blasonar [pt]
 • การออกเสียง : reclutar reclutar [es]
 • การออกเสียง : usurpar usurpar [pt]
 • การออกเสียง : lamentar lamentar [pt]
 • การออกเสียง : bagassejar bagassejar [oc]
 • การออกเสียง : orlar orlar [pt]
 • การออกเสียง : bonir bonir [fr]
 • การออกเสียง : indignar indignar [pt]
 • การออกเสียง : cassar cassar [pt]
 • การออกเสียง : perjudicar perjudicar [es]
 • การออกเสียง : geminar geminar [pt]
 • การออกเสียง : carregar carregar [pt]
 • การออกเสียง : embalsamar embalsamar [pt]
 • การออกเสียง : hipotecar hipotecar [es]
 • การออกเสียง : gestionar gestionar [es]
 • การออกเสียง : adverar adverar [es]
 • การออกเสียง : emboscar emboscar [pt]
 • การออกเสียง : fermentar fermentar [pt]
 • การออกเสียง : lassar lassar [ia]
 • การออกเสียง : quintar quintar [ro]
 • การออกเสียง : filmar filmar [pt]
 • การออกเสียง : sanar sanar [pt]
 • การออกเสียง : fadar fadar [pt]
 • การออกเสียง : afiliar afiliar [es]
 • การออกเสียง : fortificar fortificar [es]
 • การออกเสียง : lenificar lenificar [pt]
 • การออกเสียง : forçar forçar [pt]
 • การออกเสียง : oprimir oprimir [es]
 • การออกเสียง : electrificar electrificar [es]
 • การออกเสียง : cascar cascar [es]
 • การออกเสียง : bagolar bagolar [oc]
 • การออกเสียง : pensionar pensionar [es]
 • การออกเสียง : segmentar segmentar [es]
 • การออกเสียง : idolatrar idolatrar [es]
 • การออกเสียง : Marrar Marrar [es]
 • การออกเสียง : abaronar abaronar [pt]
 • การออกเสียง : saturar saturar [pt]
 • การออกเสียง : desabonar desabonar [pt]
 • การออกเสียง : improperar improperar [pt]
 • การออกเสียง : netejar netejar [oc]
 • การออกเสียง : nitrogenar nitrogenar [pt]
 • การออกเสียง : malgastar malgastar [es]
 • การออกเสียง : capolar capolar [es]
 • การออกเสียง : abissar abissar [oc]
 • การออกเสียง : demolir demolir [pt]
 • การออกเสียง : ornamentar ornamentar [pt]
 • การออกเสียง : tascar tascar [pt]
 • การออกเสียง : pavimentar pavimentar [es]
 • การออกเสียง : telefonar telefonar [pt]
 • การออกเสียง : ingerir ingerir [es]
 • การออกเสียง : informar informar [es]