หมวดหมู่:

verb - infinitiu

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb - infinitiu

 • การออกเสียง : manifestar manifestar [es]
 • การออกเสียง : vegetar vegetar [pt]
 • การออกเสียง : eliminar eliminar [es]
 • การออกเสียง : inhalar inhalar [es]
 • การออกเสียง : maridar maridar [es]
 • การออกเสียง : adargar adargar [pt]
 • การออกเสียง : blandar blandar [sv]
 • การออกเสียง : embriagar embriagar [pt]
 • การออกเสียง : recapitular recapitular [es]
 • การออกเสียง : adjudicar adjudicar [pt]
 • การออกเสียง : incinerar incinerar [pt]
 • การออกเสียง : incorporar incorporar [es]
 • การออกเสียง : incrustar incrustar [es]
 • การออกเสียง : mallar mallar [sv]
 • การออกเสียง : patir patir [vec]
 • การออกเสียง : ferir ferir [pt]
 • การออกเสียง : lesionar lesionar [es]
 • การออกเสียง : cabriolar cabriolar [pt]
 • การออกเสียง : galopar galopar [es]
 • การออกเสียง : reclamar reclamar [es]
 • การออกเสียง : gratinar gratinar [ca]
 • การออกเสียง : agilitar agilitar [pt]
 • การออกเสียง : macular macular [pt]
 • การออกเสียง : recalcar recalcar [es]
 • การออกเสียง : inserir inserir [pt]
 • การออกเสียง : inspirar inspirar [es]
 • การออกเสียง : aflamar aflamar [es]
 • การออกเสียง : neviscar neviscar [pt]
 • การออกเสียง : dansar dansar [sv]
 • การออกเสียง : hajar hajar [mr]
 • การออกเสียง : barquejar barquejar [pt]
 • การออกเสียง : fluctuar fluctuar [es]
 • การออกเสียง : aboiar aboiar [pt]
 • การออกเสียง : embotellar embotellar [es]
 • การออกเสียง : blasmar blasmar [ia]
 • การออกเสียง : jaquir jaquir [es]
 • การออกเสียง : grimpar grimpar [es]
 • การออกเสียง : Emborrar Emborrar [es]
 • การออกเสียง : delimitar delimitar [es]
 • การออกเสียง : fracturar fracturar [pt]
 • การออกเสียง : flocar flocar [pt]
 • การออกเสียง : vertebrar vertebrar [es]
 • การออกเสียง : desagregar desagregar [es]
 • การออกเสียง : inculpar inculpar [es]
 • การออกเสียง : matricular matricular [pt]
 • การออกเสียง : quadruplicar quadruplicar [pt]
 • การออกเสียง : llaurar llaurar [ca]
 • การออกเสียง : decorar decorar [pt]
 • การออกเสียง : cabeçar cabeçar [pt]
 • การออกเสียง : guarnir guarnir [ca]
 • การออกเสียง : bandejar bandejar [pt]
 • การออกเสียง : falcar falcar [pt]
 • การออกเสียง : Honorar Honorar [de]
 • การออกเสียง : gravitar gravitar [pt]
 • การออกเสียง : fitar fitar [gl]
 • การออกเสียง : defraudar defraudar [pt]
 • การออกเสียง : peregrinar peregrinar [ca]
 • การออกเสียง : facultar facultar [es]
 • การออกเสียง : campejar campejar [ca]
 • การออกเสียง : adonar-se adonar-se [ca]
 • การออกเสียง : bobinar bobinar [ia]
 • การออกเสียง : quintuplicar quintuplicar [es]
 • การออกเสียง : honrar honrar [pt]
 • การออกเสียง : degotar degotar [pt]
 • การออกเสียง : fendre fendre [fr]
 • การออกเสียง : definir definir [pt]
 • การออกเสียง : acaparar acaparar [es]
 • การออกเสียง : incapacitar incapacitar [es]
 • การออกเสียง : magnificar magnificar [es]
 • การออกเสียง : calandrar calandrar [pt]
 • การออกเสียง : xumar xumar [ca]
 • การออกเสียง : ornar ornar [pt]
 • การออกเสียง : emanar emanar [pt]
 • การออกเสียง : recalcitrar recalcitrar [pt]
 • การออกเสียง : depilar depilar [pt]
 • การออกเสียง : grapar grapar [es]
 • การออกเสียง : objectar objectar [ia]
 • การออกเสียง : flogisticar flogisticar [pt]
 • การออกเสียง : innovar innovar [es]
 • การออกเสียง : facilitar facilitar [es]
 • การออกเสียง : meritar meritar [es]
 • การออกเสียง : desagradar desagradar [es]
 • การออกเสียง : desafinar desafinar [pt]
 • การออกเสียง : injuriar injuriar [pt]
 • การออกเสียง : caprificar caprificar [pt]
 • การออกเสียง : malparir malparir [es]
 • การออกเสียง : vexar vexar [ca]
 • การออกเสียง : flamejar flamejar [pt]
 • การออกเสียง : Acaptar Acaptar [oc]
 • การออกเสียง : vaporar vaporar [pt]
 • การออกเสียง : tarar tarar [pt]
 • การออกเสียง : castigar castigar [es]
 • การออกเสียง : abrivar abrivar [ca]
 • การออกเสียง : recarregar recarregar [pt]
 • การออกเสียง : judicar judicar [pt]
 • การออกเสียง : penetrar penetrar [pt]
 • การออกเสียง : peritar peritar [es]
 • การออกเสียง : bombejar bombejar [pt]
 • การออกเสียง : abrandar abrandar [pt]
 • การออกเสียง : reclinar reclinar [es]