หมวดหมู่:

verb - infinitiu

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb - infinitiu

 • การออกเสียง : tardar tardar [pt]
 • การออกเสียง : declamar declamar [pt]
 • การออกเสียง : emergir emergir [pt]
 • การออกเสียง : oblidar oblidar [ia]
 • การออกเสียง : perfumar perfumar [pt]
 • การออกเสียง : acular acular [oc]
 • การออกเสียง : embarcar embarcar [pt]
 • การออกเสียง : abjurar abjurar [es]
 • การออกเสียง : ficar ficar [pt]
 • การออกเสียง : servar servar [sv]
 • การออกเสียง : lapidar lapidar [es]
 • การออกเสียง : meditar meditar [es]
 • การออกเสียง : versificar versificar [pt]
 • การออกเสียง : delirar delirar [pt]
 • การออกเสียง : adormir adormir [ca]
 • การออกเสียง : emancipar emancipar [es]
 • การออกเสียง : agradar agradar [es]
 • การออกเสียง : lacrar lacrar [pt]
 • การออกเสียง : acoquinar acoquinar [pt]
 • การออกเสียง : caducar caducar [es]
 • การออกเสียง : derivar derivar [pt]
 • การออกเสียง : obcecar obcecar [es]
 • การออกเสียง : radiar radiar [es]
 • การออกเสียง : laxar laxar [es]
 • การออกเสียง : orientar orientar [es]
 • การออกเสียง : ostentar ostentar [es]
 • การออกเสียง : justar justar [es]
 • การออกเสียง : identificar identificar [es]
 • การออกเสียง : mesar mesar [es]
 • การออกเสียง : salpicar salpicar [pt]
 • การออกเสียง : acanalar acanalar [ca]
 • การออกเสียง : adobar adobar [ca]
 • การออกเสียง : Niquelar Niquelar [es]
 • การออกเสียง : abadernar abadernar [ca]
 • การออกเสียง : recollir recollir [ca]
 • การออกเสียง : verdejar verdejar [ca]
 • การออกเสียง : falsificar falsificar [es]
 • การออกเสียง : celar celar [es]
 • การออกเสียง : bordar bordar [pt]
 • การออกเสียง : acabalar acabalar [oc]
 • การออกเสียง : adherir adherir [es]
 • การออกเสียง : tesar tesar [es]
 • การออกเสียง : habilitar habilitar [es]
 • การออกเสียง : variar variar [es]
 • การออกเสียง : implantar implantar [es]
 • การออกเสียง : infiltrar infiltrar [pt]
 • การออกเสียง : deprimir deprimir [pt]
 • การออกเสียง : bategar bategar [pt]
 • การออกเสียง : florir florir [pt]
 • การออกเสียง : derrocar derrocar [es]
 • การออกเสียง : inferir inferir [es]
 • การออกเสียง : igualar igualar [es]
 • การออกเสียง : taponar taponar [es]
 • การออกเสียง : deglutir deglutir [es]
 • การออกเสียง : saciar saciar [pt]
 • การออกเสียง : acidificar acidificar [pt]
 • การออกเสียง : liquidar liquidar [pt]
 • การออกเสียง : federar federar [pt]
 • การออกเสียง : campar campar [es]
 • การออกเสียง : nitrar nitrar [pt]
 • การออกเสียง : degenerar degenerar [pt]
 • การออกเสียง : ondular ondular [pt]
 • การออกเสียง : infectar infectar [pt]
 • การออกเสียง : inaugurar inaugurar [es]
 • การออกเสียง : vaccinar vaccinar [oc]
 • การออกเสียง : farcir farcir [ca]
 • การออกเสียง : beatificar beatificar [pt]
 • การออกเสียง : tarifar tarifar [ro]
 • การออกเสียง : catalogar catalogar [pt]
 • การออกเสียง : calfar calfar [oc]
 • การออกเสียง : qualificar qualificar [pt]
 • การออกเสียง : sepultar sepultar [pt]
 • การออกเสียง : acceptar acceptar [ca]
 • การออกเสียง : agenciar agenciar [pt]
 • การออกเสียง : nimbar nimbar [es]
 • การออกเสียง : mesclar mesclar [pt]
 • การออกเสียง : acerar acerar [es]
 • การออกเสียง : carbonatar carbonatar [pt]
 • การออกเสียง : fantasiar fantasiar [pt]
 • การออกเสียง : rarificar rarificar [es]
 • การออกเสียง : matinar matinar [gl]
 • การออกเสียง : calcinar calcinar [pt]
 • การออกเสียง : secundar secundar [es]
 • การออกเสียง : desafiar desafiar [es]
 • การออกเสียง : parangonar parangonar [es]
 • การออกเสียง : impressionar impressionar [pt]
 • การออกเสียง : delatar delatar [pt]
 • การออกเสียง : electrocutar electrocutar [es]
 • การออกเสียง : graduar graduar [es]
 • การออกเสียง : carrar carrar [pt]
 • การออกเสียง : fecundar fecundar [es]
 • การออกเสียง : demarcar demarcar [pt]
 • การออกเสียง : declarar declarar [es]
 • การออกเสียง : vegetar vegetar [pt]
 • การออกเสียง : ocasionar ocasionar [es]
 • การออกเสียง : legislar legislar [es]
 • การออกเสียง : verbejar verbejar [pt]
 • การออกเสียง : perdurar perdurar [pt]
 • การออกเสียง : inhalar inhalar [es]
 • การออกเสียง : governar governar [pt]