หมวดหมู่:

verb - infinitiu

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb - infinitiu

 • การออกเสียง : fallir fallir [es]
 • การออกเสียง : defecar defecar [es]
 • การออกเสียง : acumular acumular [pt]
 • การออกเสียง : afogar afogar [pt]
 • การออกเสียง : notificar notificar [es]
 • การออกเสียง : fraccionar fraccionar [es]
 • การออกเสียง : patinar patinar [es]
 • การออกเสียง : operar operar [pt]
 • การออกเสียง : denotar denotar [es]
 • การออกเสียง : fabricar fabricar [es]
 • การออกเสียง : instaurar instaurar [es]
 • การออกเสียง : acantonar acantonar [es]
 • การออกเสียง : insistir insistir [pt]
 • การออกเสียง : vedar vedar [pt]
 • การออกเสียง : imantar imantar [pt]
 • การออกเสียง : censurar censurar [pt]
 • การออกเสียง : manducar manducar [pt]
 • การออกเสียง : indicar indicar [es]
 • การออกเสียง : administrar administrar [pt]
 • การออกเสียง : mencionar mencionar [es]
 • การออกเสียง : licitar licitar [es]
 • การออกเสียง : imitar imitar [es]
 • การออกเสียง : admirar admirar [es]
 • การออกเสียง : aflorar aflorar [pt]
 • การออกเสียง : Decaure Decaure [fr]
 • การออกเสียง : festejar festejar [es]
 • การออกเสียง : gastar gastar [es]
 • การออกเสียง : libar libar [es]
 • การออกเสียง : importar importar [es]
 • การออกเสียง : abastar abastar [ca]
 • การออกเสียง : aglomerar aglomerar [es]
 • การออกเสียง : pallar pallar [es]
 • การออกเสียง : abocar abocar [es]
 • การออกเสียง : adulterar adulterar [pt]
 • การออกเสียง : decretar decretar [pt]
 • การออกเสียง : valorar valorar [es]
 • การออกเสียง : impedir impedir [es]
 • การออกเสียง : radiografiar radiografiar [ca]
 • การออกเสียง : mamar mamar [es]
 • การออกเสียง : inebriar inebriar [pt]
 • การออกเสียง : imputar imputar [pt]
 • การออกเสียง : acorralar acorralar [es]
 • การออกเสียง : pasturar pasturar [ca]
 • การออกเสียง : veure veure [ca]
 • การออกเสียง : oficiar oficiar [es]
 • การออกเสียง : adoptar adoptar [pt]
 • การออกเสียง : deliberar deliberar [es]
 • การออกเสียง : deportar deportar [es]
 • การออกเสียง : nombrar nombrar [es]
 • การออกเสียง : acotar acotar [pt]
 • การออกเสียง : laborar laborar [pt]
 • การออกเสียง : afilar afilar [es]
 • การออกเสียง : inocular inocular [pt]
 • การออกเสียง : manipular manipular [es]
 • การออกเสียง : serrar serrar [pt]
 • การออกเสียง : impregnar impregnar [es]
 • การออกเสียง : degollar degollar [es]
 • การออกเสียง : adunar adunar [pt]
 • การออกเสียง : instar instar [pt]
 • การออกเสียง : gelar gelar [pt]
 • การออกเสียง : xiuxiuejar xiuxiuejar [ca]
 • การออกเสียง : guisar guisar [ca]
 • การออกเสียง : elevar elevar [pt]
 • การออกเสียง : cavallar cavallar [ca]
 • การออกเสียง : basar basar [de]
 • การออกเสียง : adiar adiar [pt]
 • การออกเสียง : captar captar [es]
 • การออกเสียง : verificar verificar [pt]
 • การออกเสียง : formar formar [pt]
 • การออกเสียง : implorar implorar [es]
 • การออกเสียง : ratificar ratificar [es]
 • การออกเสียง : abrasar abrasar [es]
 • การออกเสียง : racionar racionar [pt]
 • การออกเสียง : acatar acatar [pt]
 • การออกเสียง : botar botar [es]
 • การออกเสียง : obviar obviar [es]
 • การออกเสียง : ulcerar ulcerar [es]
 • การออกเสียง : fracassar fracassar [pt]
 • การออกเสียง : caler caler [oc]
 • การออกเสียง : fascinar fascinar [es]
 • การออกเสียง : rapar rapar [es]
 • การออกเสียง : votar votar [pt]
 • การออกเสียง : fatigar fatigar [es]
 • การออกเสียง : versar versar [pt]
 • การออกเสียง : implicar implicar [es]
 • การออกเสียง : venerar venerar [pt]
 • การออกเสียง : incumbir incumbir [es]
 • การออกเสียง : agraciar agraciar [pt]
 • การออกเสียง : noticiar noticiar [pt]
 • การออกเสียง : salar salar [es]
 • การออกเสียง : parlamentar parlamentar [pt]
 • การออกเสียง : editar editar [es]
 • การออกเสียง : madurar madurar [pt]
 • การออกเสียง : bascular bascular [pt]
 • การออกเสียง : embalar embalar [pt]
 • การออกเสียง : degradar degradar [es]
 • การออกเสียง : palpar palpar [es]
 • การออกเสียง : laminar laminar [es]
 • การออกเสียง : obliterar obliterar [es]
 • การออกเสียง : carbonar carbonar [pt]