หมวดหมู่:

verb - infinitiu

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb - infinitiu

 • การออกเสียง : blasfemar blasfemar [es]
 • การออกเสียง : bisellar bisellar [ca]
 • การออกเสียง : blasmar blasmar [ia]
 • การออกเสียง : bitllar bitllar [ca]
 • การออกเสียง : bivaquejar bivaquejar [ca]
 • การออกเสียง : blandar blandar [sv]
 • การออกเสียง : blanejar blanejar [ca]
 • การออกเสียง : birbillejar birbillejar [ca]
 • การออกเสียง : blanquejar blanquejar [ca]
 • การออกเสียง : acromatitzar acromatitzar [ca]
 • การออกเสียง : adaptar adaptar [pt]
 • การออกเสียง : acotar acotar [pt]
 • การออกเสียง : acugular acugular [ca]
 • การออกเสียง : activar activar [es]
 • การออกเสียง : adargar adargar [pt]
 • การออกเสียง : acotiar acotiar [pt]
 • การออกเสียง : acuitar acuitar [es]
 • การออกเสียง : actualitzar actualitzar [ca]
 • การออกเสียง : addicionar addicionar [ca]
 • การออกเสียง : acotxar acotxar [ca]
 • การออกเสียง : acular acular [oc]
 • การออกเสียง : acorriolar-se acorriolar-se [ca]
 • การออกเสียง : actuar actuar [es]
 • การออกเสียง : adduir adduir [ca]
 • การออกเสียง : acovardir acovardir [ca]
 • การออกเสียง : acumular acumular [pt]
 • การออกเสียง : acorruar acorruar [ca]
 • การออกเสียง : acubar-se acubar-se [ca]
 • การออกเสียง : acreditar acreditar [pt]
 • การออกเสียง : acunçar acunçar [ca]
 • การออกเสียง : acostar acostar [es]
 • การออกเสียง : acubillar acubillar [ca]
 • การออกเสียง : acréixer acréixer [ca]
 • การออกเสียง : acusar acusar [es]
 • การออกเสียง : acostumar acostumar [pt]
 • การออกเสียง : acudir acudir [es]
 • การออกเสียง : flastonar flastonar [ca]
 • การออกเสียง : flamar flamar [pt]
 • การออกเสียง : flamarejar flamarejar [ca]
 • การออกเสียง : flamejar flamejar [pt]
 • การออกเสียง : flamulejar flamulejar [ca]
 • การออกเสียง : flanquejar flanquejar [ca]
 • การออกเสียง : flaquejar flaquejar [ca]
 • การออกเสียง : caplletrar caplletrar [ca]
 • การออกเสียง : embellir embellir [fr]
 • การออกเสียง : capitalitzar capitalitzar [ca]
 • การออกเสียง : embasardir embasardir [ca]
 • การออกเสียง : dependre dependre [oc]
 • การออกเสียง : embenar embenar [ca]
 • การออกเสียง : capitanejar capitanejar [ca]
 • การออกเสียง : embassar embassar [ca]
 • การออกเสียง : depenjar depenjar [ca]
 • การออกเสียง : dentar dentar [ca]
 • การออกเสียง : embessonar-se embessonar-se [ca]
 • การออกเสียง : capitombar capitombar [ca]
 • การออกเสียง : Embastar Embastar [es]
 • การออกเสียง : deperir deperir [ca]
 • การออกเสียง : denudar denudar [ca]
 • การออกเสียง : embetumar embetumar [ca]
 • การออกเสียง : capitonar capitonar [ca]
 • การออกเสียง : embastardir embastardir [ca]
 • การออกเสียง : capicular capicular [ca]
 • การออกเสียง : depilar depilar [pt]
 • การออกเสียง : denunciar denunciar [es]
 • การออกเสียง : flairar flairar [ca]
 • การออกเสียง : capitular capitular [pt]
 • การออกเสียง : embastonar embastonar [ca]
 • การออกเสียง : capir capir [ca]
 • การออกเสียง : deplorar deplorar [es]
 • การออกเสียง : departir departir [es]
 • การออกเสียง : flairejar flairejar [ca]
 • การออกเสียง : capitulejar capitulejar [ca]
 • การออกเสียง : embeinar embeinar [ca]
 • การออกเสียง : capissar capissar [ca]
 • การออกเสียง : depauperar depauperar [pt]
 • การออกเสียง : flairosejar flairosejar [ca]
 • การออกเสียง : bifurcar-se bifurcar-se [ca]
 • การออกเสียง : bestornar bestornar [ca]
 • การออกเสียง : billonar billonar [ca]
 • การออกเสียง : bestraure bestraure [ca]
 • การออกเสียง : binar binar [pt]
 • การออกเสียง : bestreure bestreure [ca]
 • การออกเสียง : biografiar biografiar [ca]
 • การออกเสียง : besunyar besunyar [ca]
 • การออกเสียง : birbar birbar [ca]
 • การออกเสียง : bevotejar bevotejar [ca]
 • การออกเสียง : bestiejar bestiejar [ca]
 • การออกเสียง : aconseguir aconseguir [ca]
 • การออกเสียง : bescollejar bescollejar [ca]
 • การออกเสียง : acomodar acomodar [pt]
 • การออกเสียง : acorralar acorralar [es]
 • การออกเสียง : aconsellar aconsellar [ca]
 • การออกเสียง : bescomptar-se bescomptar-se [ca]
 • การออกเสียง : acompanyar acompanyar [ca]
 • การออกเสียง : acórrer acórrer [ca]
 • การออกเสียง : bergantejar bergantejar [ca]
 • การออกเสียง : acontentar acontentar [ca]
 • การออกเสียง : bescuitar bescuitar [ca]
 • การออกเสียง : acomplir acomplir [ca]
 • การออกเสียง : besar besar [es]