หมวดหมู่:

verb - infinitiu

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb - infinitiu

 • การออกเสียง : emmascarar emmascarar [ca]
 • การออกเสียง : emmatar-se emmatar-se [ca]
 • การออกเสียง : emmatxucar emmatxucar [ca]
 • การออกเสียง : emmelangir emmelangir [ca]
 • การออกเสียง : emmelar emmelar [ca]
 • การออกเสียง : emmenar emmenar [oc]
 • การออกเสียง : emmerdar emmerdar [ca]
 • การออกเสียง : emmerdissar emmerdissar [ca]
 • การออกเสียง : embrutir embrutir [ca]
 • การออกเสียง : embuatar embuatar [ca]
 • การออกเสียง : embuinar embuinar [ca]
 • การออกเสียง : embullar embullar [ca]
 • การออกเสียง : embussar embussar [ca]
 • การออกเสียง : embutllofar embutllofar [ca]
 • การออกเสียง : embutxacar embutxacar [ca]
 • การออกเสียง : emergir emergir [pt]
 • การออกเสียง : emetitzar emetitzar [ca]
 • การออกเสียง : emetre emetre [ca]
 • การออกเสียง : emfasitzar emfasitzar [ca]
 • การออกเสียง : emigrar emigrar [es]
 • การออกเสียง : emmagatzemar emmagatzemar [ca]
 • การออกเสียง : emmainadar-se emmainadar-se [ca]
 • การออกเสียง : emmalaltir emmalaltir [ca]
 • การออกเสียง : emmaleir-se emmaleir-se [ca]
 • การออกเสียง : emmalesar-se emmalesar-se [ca]
 • การออกเสียง : emmallar-se emmallar-se [ca]
 • การออกเสียง : emmalurar-se emmalurar-se [ca]
 • การออกเสียง : emmalurir-se emmalurir-se [ca]
 • การออกเสียง : emmandrir emmandrir [ca]
 • การออกเสียง : emmanegar emmanegar [ca]
 • การออกเสียง : emmangrar emmangrar [ca]
 • การออกเสียง : emmanllevar emmanllevar [ca]
 • การออกเสียง : emmanseir emmanseir [ca]
 • การออกเสียง : emmantar emmantar [ca]
 • การออกเสียง : emmantellar emmantellar [ca]
 • การออกเสียง : emmarar-se emmarar-se [ca]
 • การออกเสียง : emmarcar emmarcar [ca]
 • การออกเสียง : emmarcir emmarcir [ca]
 • การออกเสียง : carbassejar carbassejar [ca]
 • การออกเสียง : carbonar carbonar [pt]
 • การออกเสียง : carbonatar carbonatar [pt]
 • การออกเสียง : carbonejar carbonejar [ca]
 • การออกเสียง : carbonitzar carbonitzar [ca]
 • การออกเสียง : carburar carburar [pt]
 • การออกเสียง : carcomprar carcomprar [ca]
 • การออกเสียง : cardar cardar [es]
 • การออกเสียง : carejar carejar [ca]
 • การออกเสียง : carenar carenar [pt]
 • การออกเสียง : carenejar carenejar [ca]
 • การออกเสียง : cargolar cargolar [ca]
 • การออกเสียง : cariar-se cariar-se [ca]
 • การออกเสียง : caricaturar caricaturar [pt]
 • การออกเสียง : carinar carinar [ca]
 • การออกเสียง : carmenar carmenar [es]
 • การออกเสียง : carnificar-se carnificar-se [ca]
 • การออกเสียง : carpir-se carpir-se [ca]
 • การออกเสียง : carranquejar carranquejar [ca]
 • การออกเสียง : carrar carrar [pt]
 • การออกเสียง : carregar carregar [pt]
 • การออกเสียง : desacorralar desacorralar [ca]
 • การออกเสียง : desacostar desacostar [ca]
 • การออกเสียง : desacostumar desacostumar [ca]
 • การออกเสียง : desacreditar desacreditar [pt]
 • การออกเสียง : desadherir desadherir [ca]
 • การออกเสียง : desadobar desadobar [ca]
 • การออกเสียง : desadornar desadornar [pt]
 • การออกเสียง : desafeccionar-se desafeccionar-se [ca]
 • การออกเสียง : desafectar desafectar [ca]
 • การออกเสียง : desaferrar desaferrar [es]
 • การออกเสียง : desafiar desafiar [es]
 • การออกเสียง : desafillar desafillar [ca]
 • การออกเสียง : desafinar desafinar [pt]
 • การออกเสียง : desagafar desagafar [ca]
 • การออกเสียง : desagençar desagençar [ca]
 • การออกเสียง : desagermanar desagermanar [ca]
 • การออกเสียง : desagradar desagradar [es]
 • การออกเสียง : desagrair desagrair [ca]
 • การออกเสียง : desagregar desagregar [es]
 • การออกเสียง : desagreujar desagreujar [ca]
 • การออกเสียง : desajuntar desajuntar [pt]
 • การออกเสียง : afigurar afigurar [pt]
 • การออกเสียง : afilar afilar [es]
 • การออกเสียง : afilerar afilerar [ca]
 • การออกเสียง : afiliar afiliar [es]
 • การออกเสียง : afillar afillar [ca]
 • การออกเสียง : afillolar afillolar [ca]
 • การออกเสียง : afinar afinar [es]
 • การออกเสียง : afirmar afirmar [es]
 • การออกเสียง : bleixar bleixar [ca]
 • การออกเสียง : blindar blindar [es]
 • การออกเสียง : bloquejar bloquejar [ca]
 • การออกเสียง : bobinar bobinar [ia]
 • การออกเสียง : boçar boçar [ca]
 • การออกเสียง : bocinejar bocinejar [ca]
 • การออกเสียง : bofegar-se bofegar-se [ca]
 • การออกเสียง : bogejar bogejar [ca]
 • การออกเสียง : boicotar boicotar [ca]
 • การออกเสียง : boicotejar boicotejar [ca]
 • การออกเสียง : boirar-se boirar-se [ca]
 • การออกเสียง : boixar boixar [ca]