หมวดหมู่:

verb - infinitiu

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb - infinitiu

 • การออกเสียง : inquietar inquietar [pt]
 • การออกเสียง : inquirir inquirir [pt]
 • การออกเสียง : insacular insacular [ca]
 • การออกเสียง : guerxar guerxar [ca]
 • การออกเสียง : guerxejar guerxejar [ca]
 • การออกเสียง : guiar guiar [es]
 • การออกเสียง : Guillar Guillar [gl]
 • การออกเสียง : guilloixar guilloixar [ca]
 • การออกเสียง : guillotinar guillotinar [ca]
 • การออกเสียง : guimbar guimbar [ca]
 • การออกเสียง : guindar guindar [es]
 • การออกเสียง : guinyar guinyar [ca]
 • การออกเสียง : guinyolar guinyolar [ca]
 • การออกเสียง : guisar guisar [ca]
 • การออกเสียง : guixar guixar [ca]
 • การออกเสียง : guspirejar guspirejar [ca]
 • การออกเสียง : gustar gustar [es]
 • การออกเสียง : gustejar gustejar [ca]
 • การออกเสียง : grifolar grifolar [ca]
 • การออกเสียง : grifolejar grifolejar [ca]
 • การออกเสียง : grifollar grifollar [ca]
 • การออกเสียง : grifonar grifonar [ca]
 • การออกเสียง : grillar grillar [sv]
 • การออกเสียง : grimpar grimpar [es]
 • การออกเสียง : grinyolar grinyolar [ca]
 • การออกเสียง : groguejar groguejar [ca]
 • การออกเสียง : gronxar gronxar [ca]
 • การออกเสียง : gronxejar gronxejar [ca]
 • การออกเสียง : gronxolar-se gronxolar-se [ca]
 • การออกเสียง : gruar gruar [ca]
 • การออกเสียง : grufar grufar [ca]
 • การออกเสียง : grumar grumar [ca]
 • การออกเสียง : grumejar grumejar [ca]
 • การออกเสียง : grunyir grunyir [ca]
 • การออกเสียง : guaitar guaitar [ca]
 • การออกเสียง : guaixar guaixar [ca]
 • การออกเสียง : guanyar guanyar [ca]
 • การออกเสียง : guardar guardar [es]
 • การออกเสียง : guardonar guardonar [ca]
 • การออกเสียง : guaretar guaretar [ca]
 • การออกเสียง : guarir guarir [gl]
 • การออกเสียง : guarnir guarnir [ca]
 • การออกเสียง : güellar güellar [ca]
 • การออกเสียง : guerrejar guerrejar [ca]
 • การออกเสียง : fragmentar fragmentar [pt]
 • การออกเสียง : francesitzar francesitzar [ca]
 • การออกเสียง : franjar franjar [ca]
 • การออกเสียง : franquejar franquejar [ca]
 • การออกเสียง : fogar fogar [gl]
 • การออกเสียง : fogatjar fogatjar [ca]
 • การออกเสียง : fogonejar fogonejar [ca]
 • การออกเสียง : foguejar foguejar [ca]
 • การออกเสียง : folgar folgar [ca]
 • การออกเสียง : foliar foliar [ca]
 • การออกเสียง : follar follar [es]
 • การออกเสียง : follejar follejar [ca]
 • การออกเสียง : folrar folrar [ca]
 • การออกเสียง : fomentar fomentar [pt]
 • การออกเสียง : fonamentar fonamentar [ca]
 • การออกเสียง : fonar fonar [ca]
 • การออกเสียง : fondejar fondejar [ca]
 • การออกเสียง : fondre fondre [fr]
 • การออกเสียง : fonellar fonellar [ca]
 • การออกเสียง : fonyar fonyar [ca]
 • การออกเสียง : fonyegar fonyegar [ca]
 • การออกเสียง : foradar foradar [ca]
 • การออกเสียง : foragitar foragitar [ca]
 • การออกเสียง : forallançar forallançar [ca]
 • การออกเสียง : foraviar foraviar [ca]
 • การออกเสียง : forbir forbir [ca]
 • การออกเสียง : forçar forçar [pt]
 • การออกเสียง : forcejar forcejar [ca]
 • การออกเสียง : forejar forejar [ca]
 • การออกเสียง : forfollar forfollar [ca]
 • การออกเสียง : forfollejar forfollejar [ca]
 • การออกเสียง : forjar forjar [es]
 • การออกเสียง : formalitzar formalitzar [ca]
 • การออกเสียง : formar formar [pt]
 • การออกเสียง : formatjar formatjar [ca]
 • การออกเสียง : formiguejar formiguejar [ca]
 • การออกเสียง : formular formular [de]
 • การออกเสียง : fornicar fornicar [es]
 • การออกเสียง : fornillar fornillar [ca]
 • การออกเสียง : fornir fornir [pt]
 • การออกเสียง : fortificar fortificar [es]
 • การออกเสียง : fosfatar fosfatar [ca]
 • การออกเสียง : fosforar fosforar [ca]
 • การออกเสียง : fosforejar fosforejar [ca]
 • การออกเสียง : fosforitzar fosforitzar [ca]
 • การออกเสียง : fosquejar fosquejar [ca]
 • การออกเสียง : fossilitzar fossilitzar [ca]
 • การออกเสียง : fotesejar fotesejar [ca]
 • การออกเสียง : fotisquejar fotisquejar [ca]
 • การออกเสียง : fotjar fotjar [ca]
 • การออกเสียง : fotografiar fotografiar [es]
 • การออกเสียง : fracassar fracassar [pt]
 • การออกเสียง : fraccionar fraccionar [es]
 • การออกเสียง : fracturar fracturar [pt]
 • การออกเสียง : emmaressar emmaressar [ca]
 • การออกเสียง : emmaridar emmaridar [ca]