หมวดหมู่:

verb - infinitiu

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb - infinitiu

 • การออกเสียง : llevar llevar [es]
 • การออกเสียง : gastar gastar [es]
 • การออกเสียง : ficar ficar [pt]
 • การออกเสียง : afrancesar afrancesar [es]
 • การออกเสียง : agallinar-se agallinar-se [ca]
 • การออกเสียง : aglevar-se aglevar-se [ca]
 • การออกเสียง : aglomerar aglomerar [es]
 • การออกเสียง : agombolar agombolar [ca]
 • การออกเสียง : agonitzar agonitzar [ca]
 • การออกเสียง : agraciar agraciar [pt]
 • การออกเสียง : agradar agradar [es]
 • การออกเสียง : agrair agrair [ca]
 • การออกเสียง : aficionar-se aficionar-se [ca]
 • การออกเสียง : afitar afitar [ast]
 • การออกเสียง : aflotonar aflotonar [ca]
 • การออกเสียง : afogar afogar [pt]
 • การออกเสียง : partir partir [fr]
 • การออกเสียง : escarrassar-se escarrassar-se [ca]
 • การออกเสียง : badar badar [sv]
 • การออกเสียง : barbar barbar [tr]
 • การออกเสียง : oxidar oxidar [es]
 • การออกเสียง : quitar quitar [es]
 • การออกเสียง : jugar jugar [es]
 • การออกเสียง : repaisser repaisser [oc]
 • การออกเสียง : Beure Beure [oc]
 • การออกเสียง : conèixer conèixer [ca]
 • การออกเสียง : treballar treballar [ca]
 • การออกเสียง : agarrofar-se agarrofar-se [ca]
 • การออกเสียง : gitar gitar [tr]
 • การออกเสียง : reivindicar reivindicar [es]
 • การออกเสียง : carrejar carrejar [pt]
 • การออกเสียง : carretejar carretejar [ca]
 • การออกเสียง : carrinclonejar carrinclonejar [ca]
 • การออกเสียง : carrisquejar carrisquejar [ca]
 • การออกเสียง : cartejar cartejar [ca]
 • การออกเสียง : cartenir cartenir [ca]
 • การออกเสียง : carvendre carvendre [ca]
 • การออกเสียง : casar casar [pt]
 • การออกเสียง : cascadejar cascadejar [ca]
 • การออกเสียง : cascar cascar [es]
 • การออกเสียง : cascavellejar cascavellejar [ca]
 • การออกเสียง : cassar cassar [pt]
 • การออกเสียง : castellanejar castellanejar [ca]
 • การออกเสียง : castellanitzar castellanitzar [ca]
 • การออกเสียง : castigar castigar [es]
 • การออกเสียง : castrar castrar [pt]
 • การออกเสียง : catalanejar catalanejar [ca]
 • การออกเสียง : catalanitzar catalanitzar [ca]
 • การออกเสียง : catalitzar catalitzar [ca]
 • การออกเสียง : catalogar catalogar [pt]
 • การออกเสียง : catequitzar catequitzar [ca]
 • การออกเสียง : caucionar caucionar [es]
 • การออกเสียง : caure caure [ca]
 • การออกเสียง : causar causar [pt]
 • การออกเสียง : cauteritzar cauteritzar [ca]
 • การออกเสียง : cavalcar cavalcar [ca]
 • การออกเสียง : cavallar cavallar [ca]
 • การออกเสียง : cavallejar cavallejar [ca]
 • การออกเสียง : cavallerejar cavallerejar [ca]
 • การออกเสียง : cavallonar cavallonar [ca]
 • การออกเสียง : cavar cavar [es]
 • การออกเสียง : cavil·lar cavil·lar [ca]
 • การออกเสียง : cedir cedir [ca]
 • การออกเสียง : celar celar [es]
 • การออกเสียง : celebrar celebrar [pt]
 • การออกเสียง : cementar cementar [pt]
 • การออกเสียง : cendrar cendrar [pt]
 • การออกเสียง : cendrejar cendrejar [ca]
 • การออกเสียง : censurar censurar [pt]
 • การออกเสียง : centellejar centellejar [ca]
 • การออกเสียง : botinflar-se botinflar-se [ca]
 • การออกเสียง : botonar botonar [ca]
 • การออกเสียง : botre botre [ca]
 • การออกเสียง : botxinejar botxinejar [ca]
 • การออกเสียง : botzinar botzinar [ca]
 • การออกเสียง : botzinejar botzinejar [ca]
 • การออกเสียง : bouejar bouejar [ca]
 • การออกเสียง : boxar boxar [pt]
 • การออกเสียง : boxejar boxejar [ca]
 • การออกเสียง : bracejar bracejar [pt]
 • การออกเสียง : bramar bramar [pt]
 • การออกเสียง : bramular bramular [ca]
 • การออกเสียง : brancar brancar [ca]
 • การออกเสียง : brandar brandar [ca]
 • การออกเสียง : brandejar brandejar [ca]
 • การออกเสียง : brandir brandir [pt]
 • การออกเสียง : branquejar branquejar [pt]
 • การออกเสียง : bransolejar bransolejar [ca]
 • การออกเสียง : bonyigar bonyigar [ca]
 • การออกเสียง : boquejar boquejar [pt]
 • การออกเสียง : boquir boquir [ca]
 • การออกเสียง : borbollar borbollar [ca]
 • การออกเสียง : borbollejar borbollejar [ca]
 • การออกเสียง : bordar bordar [pt]
 • การออกเสียง : bordejar bordejar [pt]
 • การออกเสียง : bordonejar bordonejar [ca]
 • การออกเสียง : borinotejar borinotejar [ca]
 • การออกเสียง : borlar borlar [ca]
 • การออกเสียง : bornar bornar [ca]
 • การออกเสียง : bornejar bornejar [ca]