หมวดหมู่:

verb - infinitiu

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb - infinitiu

 • การออกเสียง : ser
  ser [es]
 • การออกเสียง : cantar
  cantar [es]
 • การออกเสียง : venir
  venir [fr]
 • การออกเสียง : heure
  heure [fr]
 • การออกเสียง : follar
  follar [es]
 • การออกเสียง : llegar
  llegar [es]
 • การออกเสียง : caminar
  caminar [es]
 • การออกเสียง : abandonar
  abandonar [es]
 • การออกเสียง : jugar
  jugar [es]
 • การออกเสียง : partir
  partir [fr]
 • การออกเสียง : llevar
  llevar [es]
 • การออกเสียง : tomar
  tomar [es]
 • การออกเสียง : seguir
  seguir [es]
 • การออกเสียง : tocar
  tocar [es]
 • การออกเสียง : sentir
  sentir [fr]
 • การออกเสียง : callar
  callar [es]
 • การออกเสียง : saltar
  saltar [es]
 • การออกเสียง : Oscar
  Oscar [pt]
 • การออกเสียง : lavar
  lavar [pt]
 • การออกเสียง : vendre
  vendre [fr]
 • การออกเสียง : servir
  servir [es]
 • การออกเสียง : quedar
  quedar [es]
 • การออกเสียง : pensar
  pensar [es]
 • การออกเสียง : fer
  fer [fr]
 • การออกเสียง : mentir
  mentir [fr]
 • การออกเสียง : guardar
  guardar [es]
 • การออกเสียง : besar
  besar [es]
 • การออกเสียง : pagar
  pagar [es]
 • การออกเสียง : perdre
  perdre [fr]
 • การออกเสียง : advertir
  advertir [pt]
 • การออกเสียง : iniciar
  iniciar [es]
 • การออกเสียง : adquirir
  adquirir [pt]
 • การออกเสียง : cagar
  cagar [pt]
 • การออกเสียง : deixar
  deixar [pt]
 • การออกเสียง : actuar
  actuar [es]
 • การออกเสียง : quitar
  quitar [es]
 • การออกเสียง : tenir
  tenir [fr]
 • การออกเสียง : gravar
  gravar [pt]
 • การออกเสียง : acabar
  acabar [es]
 • การออกเสียง : pegar
  pegar [es]
 • การออกเสียง : finir
  finir [fr]
 • การออกเสียง : acusar
  acusar [es]
 • การออกเสียง : parar
  parar [es]
 • การออกเสียง : abdicar
  abdicar [es]
 • การออกเสียง : hesitar
  hesitar [pt]
 • การออกเสียง : tirar
  tirar [pt]
 • การออกเสียง : calmar
  calmar [es]
 • การออกเสียง : acostar
  acostar [es]
 • การออกเสียง : decidir
  decidir [es]
 • การออกเสียง : formular
  formular [de]
 • การออกเสียง : ignorar
  ignorar [pt]
 • การออกเสียง : odiar
  odiar [es]
 • การออกเสียง : usar
  usar [es]
 • การออกเสียง : talar
  talar [sv]
 • การออกเสียง : acariciar
  acariciar [pt]
 • การออกเสียง : girar
  girar [es]
 • การออกเสียง : baixar
  baixar [pt]
 • การออกเสียง : ocultar
  ocultar [pt]
 • การออกเสียง : passar
  passar [ia]
 • การออกเสียง : abaixar
  abaixar [pt]
 • การออกเสียง : adaptar
  adaptar [pt]
 • การออกเสียง : sacar
  sacar [es]
 • การออกเสียง : accionar
  accionar [es]
 • การออกเสียง : blindar
  blindar [es]
 • การออกเสียง : abolir
  abolir [es]
 • การออกเสียง : validar
  validar [pt]
 • การออกเสียง : embellir
  embellir [fr]
 • การออกเสียง : marcar
  marcar [es]
 • การออกเสียง : perforar
  perforar [es]
 • การออกเสียง : manejar
  manejar [es]
 • การออกเสียง : titular
  titular [en]
 • การออกเสียง : raciocinar
  raciocinar [pt]
 • การออกเสียง : casar
  casar [pt]
 • การออกเสียง : necessitar
  necessitar [pt]
 • การออกเสียง : llegir
  llegir [ca]
 • การออกเสียง : gustar
  gustar [es]
 • การออกเสียง : edificar
  edificar [es]
 • การออกเสียง : inhibir
  inhibir [es]
 • การออกเสียง : velar
  velar [en]
 • การออกเสียง : infligir
  infligir [es]
 • การออกเสียง : obtenir
  obtenir [fr]
 • การออกเสียง : figurar
  figurar [es]
 • การออกเสียง : agarrar
  agarrar [es]
 • การออกเสียง : adorar
  adorar [es]
 • การออกเสียง : narrar
  narrar [es]
 • การออกเสียง : imaginar
  imaginar [es]
 • การออกเสียง : saludar
  saludar [es]
 • การออกเสียง : acostumar
  acostumar [pt]
 • การออกเสียง : abanderar
  abanderar [es]
 • การออกเสียง : penjar
  penjar [ca]
 • การออกเสียง : fixar
  fixar [ia]
 • การออกเสียง : agitar
  agitar [es]
 • การออกเสียง : acudir
  acudir [es]
 • การออกเสียง : granular
  granular [en]
 • การออกเสียง : afirmar
  afirmar [es]
 • การออกเสียง : delinquir
  delinquir [es]
 • การออกเสียง : separar
  separar [es]
 • การออกเสียง : seleccionar
  seleccionar [es]
 • การออกเสียง : fondre
  fondre [fr]
 • การออกเสียง : observar
  observar [es]