หมวดหมู่:

verb - infinitiu

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb - infinitiu

 • การออกเสียง : ser ser [es]
 • การออกเสียง : cantar cantar [es]
 • การออกเสียง : venir venir [fr]
 • การออกเสียง : follar follar [es]
 • การออกเสียง : heure heure [fr]
 • การออกเสียง : llegar llegar [es]
 • การออกเสียง : caminar caminar [es]
 • การออกเสียง : abandonar abandonar [es]
 • การออกเสียง : jugar jugar [es]
 • การออกเสียง : partir partir [fr]
 • การออกเสียง : tomar tomar [es]
 • การออกเสียง : seguir seguir [es]
 • การออกเสียง : llevar llevar [es]
 • การออกเสียง : tocar tocar [es]
 • การออกเสียง : callar callar [es]
 • การออกเสียง : sentir sentir [fr]
 • การออกเสียง : saltar saltar [es]
 • การออกเสียง : lavar lavar [pt]
 • การออกเสียง : Oscar Oscar [pt]
 • การออกเสียง : vendre vendre [fr]
 • การออกเสียง : servir servir [es]
 • การออกเสียง : quedar quedar [es]
 • การออกเสียง : pensar pensar [es]
 • การออกเสียง : mentir mentir [fr]
 • การออกเสียง : fer fer [fr]
 • การออกเสียง : guardar guardar [es]
 • การออกเสียง : besar besar [es]
 • การออกเสียง : advertir advertir [pt]
 • การออกเสียง : iniciar iniciar [es]
 • การออกเสียง : adquirir adquirir [pt]
 • การออกเสียง : pagar pagar [es]
 • การออกเสียง : perdre perdre [fr]
 • การออกเสียง : cagar cagar [pt]
 • การออกเสียง : actuar actuar [es]
 • การออกเสียง : deixar deixar [pt]
 • การออกเสียง : quitar quitar [es]
 • การออกเสียง : gravar gravar [pt]
 • การออกเสียง : tenir tenir [fr]
 • การออกเสียง : acabar acabar [pt]
 • การออกเสียง : pegar pegar [es]
 • การออกเสียง : acusar acusar [es]
 • การออกเสียง : finir finir [fr]
 • การออกเสียง : parar parar [es]
 • การออกเสียง : abdicar abdicar [es]
 • การออกเสียง : hesitar hesitar [pt]
 • การออกเสียง : calmar calmar [es]
 • การออกเสียง : tirar tirar [pt]
 • การออกเสียง : acostar acostar [es]
 • การออกเสียง : decidir decidir [es]
 • การออกเสียง : odiar odiar [es]
 • การออกเสียง : ignorar ignorar [pt]
 • การออกเสียง : usar usar [es]
 • การออกเสียง : formular formular [de]
 • การออกเสียง : acariciar acariciar [pt]
 • การออกเสียง : talar talar [sv]
 • การออกเสียง : ocultar ocultar [pt]
 • การออกเสียง : baixar baixar [pt]
 • การออกเสียง : girar girar [es]
 • การออกเสียง : abaixar abaixar [pt]
 • การออกเสียง : passar passar [ia]
 • การออกเสียง : adaptar adaptar [pt]
 • การออกเสียง : sacar sacar [es]
 • การออกเสียง : accionar accionar [es]
 • การออกเสียง : blindar blindar [es]
 • การออกเสียง : abolir abolir [es]
 • การออกเสียง : validar validar [pt]
 • การออกเสียง : perforar perforar [es]
 • การออกเสียง : marcar marcar [es]
 • การออกเสียง : manejar manejar [es]
 • การออกเสียง : raciocinar raciocinar [pt]
 • การออกเสียง : necessitar necessitar [pt]
 • การออกเสียง : titular titular [en]
 • การออกเสียง : edificar edificar [es]
 • การออกเสียง : casar casar [pt]
 • การออกเสียง : gustar gustar [es]
 • การออกเสียง : inhibir inhibir [es]
 • การออกเสียง : infligir infligir [es]
 • การออกเสียง : velar velar [en]
 • การออกเสียง : llegir llegir [ca]
 • การออกเสียง : embellir embellir [fr]
 • การออกเสียง : agarrar agarrar [es]
 • การออกเสียง : figurar figurar [es]
 • การออกเสียง : adorar adorar [es]
 • การออกเสียง : narrar narrar [es]
 • การออกเสียง : imaginar imaginar [es]
 • การออกเสียง : acostumar acostumar [pt]
 • การออกเสียง : saludar saludar [es]
 • การออกเสียง : abanderar abanderar [es]
 • การออกเสียง : obtenir obtenir [fr]
 • การออกเสียง : afirmar afirmar [es]
 • การออกเสียง : penjar penjar [ca]
 • การออกเสียง : agitar agitar [es]
 • การออกเสียง : granular granular [en]
 • การออกเสียง : fixar fixar [ia]
 • การออกเสียง : acudir acudir [es]
 • การออกเสียง : delinquir delinquir [es]
 • การออกเสียง : separar separar [es]
 • การออกเสียง : seleccionar seleccionar [es]
 • การออกเสียง : tolerar tolerar [pt]
 • การออกเสียง : observar observar [es]