หมวดหมู่:

verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb

 • การออกเสียง : przygasła przygasła [pl]
 • การออกเสียง : میسر ہونا میسر ہونا [ur]
 • การออกเสียง : dostałaś dostałaś [pl]
 • การออกเสียง : zobaczyłaś zobaczyłaś [pl]
 • การออกเสียง : bawiłem się bawiłem się [pl]
 • การออกเสียง : bawimy się bawimy się [pl]
 • การออกเสียง : bawiliście się bawiliście się [pl]
 • การออกเสียง : bawiłaś się bawiłaś się [pl]
 • การออกเสียง : bawisz się bawisz się [pl]
 • การออกเสียง : bawiłyście się bawiłyście się [pl]
 • การออกเสียง : bawicie się bawicie się [pl]
 • การออกเสียง : پھل کھائے پھل کھائے [ur]
 • การออกเสียง : vamoose vamoose [en]
 • การออกเสียง : propound propound [en]
 • การออกเสียง : gratulate gratulate [en]
 • การออกเสียง : toczyły się toczyły się [pl]
 • การออกเสียง : slå slå [no]
 • การออกเสียง : znalazły się znalazły się [pl]
 • การออกเสียง : toczą się toczą się [pl]
 • การออกเสียง : potrafiła potrafiła [pl]
 • การออกเสียง : gwarzyłem gwarzyłem [pl]
 • การออกเสียง : rozmawiałem rozmawiałem [pl]
 • การออกเสียง : kidnap kidnap [en]
 • การออกเสียง : przegraliśmy przegraliśmy [pl]
 • การออกเสียง : ułatwiają ułatwiają [pl]
 • การออกเสียง : rozszlochać się rozszlochać się [pl]
 • การออกเสียง : poszczęściło się poszczęściło się [pl]
 • การออกเสียง : płaszczyć się płaszczyć się [pl]
 • การออกเสียง : podciągać się podciągać się [pl]
 • การออกเสียง : mechanise mechanise [en]
 • การออกเสียง : widzieli widzieli [pl]
 • การออกเสียง : rozbrzmieć rozbrzmieć [pl]
 • การออกเสียง : ripen ripen [en]
 • การออกเสียง : foal foal [en]
 • การออกเสียง : قرار دیا قرار دیا [ur]
 • การออกเสียง : ausbrennen ausbrennen [de]
 • การออกเสียง : sengen sengen [de]
 • การออกเสียง : drżały drżały [pl]
 • บันทึกการออกเสียง : مارا پیٹا مارا پیٹا [] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : پِیٹا پِیٹا [ur]
 • การออกเสียง : yrka yrka [sv]
 • การออกเสียง : dacking dacking [en]
 • การออกเสียง : wrząca wrząca [pl]
 • การออกเสียง : nabierze nabierze [pl]
 • การออกเสียง : odetchnie odetchnie [pl]
 • การออกเสียง : przypisywana przypisywana [pl]
 • การออกเสียง : brzmieć brzmieć [pl]
 • การออกเสียง : نہیں ملا نہیں ملا [ur]
 • การออกเสียง : نکھارنا نکھارنا [ur]
 • การออกเสียง : erleben erleben [de]
 • การออกเสียง : stehen stehen [de]
 • การออกเสียง : Folgen Folgen [de]
 • บันทึกการออกเสียง : snarpa snarpa [is | sv] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : gabble gabble [en]
 • การออกเสียง : senken senken [de]
 • การออกเสียง : odpuśćcie odpuśćcie [pl]
 • การออกเสียง : rozszabrowali rozszabrowali [pl]
 • การออกเสียง : Pali się! Pali się! [pl]
 • การออกเสียง : wspomóż wspomóż [pl]
 • การออกเสียง : poskarżył się poskarżył się [pl]
 • การออกเสียง : bidra bidra [sv]
 • การออกเสียง : saften saften [da]
 • การออกเสียง : subskrybuj subskrybuj [pl]
 • การออกเสียง : łże łże [pl]
 • การออกเสียง : mogąc mogąc [pl]
 • การออกเสียง : biegaliśmy biegaliśmy [pl]
 • การออกเสียง : wpadła wpadła [pl]
 • การออกเสียง : teilnehmen teilnehmen [de]
 • การออกเสียง : strengen strengen [de]
 • การออกเสียง : hinterlassen hinterlassen [de]
 • การออกเสียง : panikując panikując [pl]
 • การออกเสียง : recur recur [en]
 • การออกเสียง : hog hog [en]
 • การออกเสียง : stupefy stupefy [en]
 • การออกเสียง : skada skada [sv]
 • การออกเสียง : prance prance [en]
 • การออกเสียง : burble burble [en]
 • การออกเสียง : zgotowali zgotowali [pl]
 • การออกเสียง : zesrać się zesrać się [pl]
 • การออกเสียง : cloak cloak [en]
 • การออกเสียง : beetle beetle [en]
 • การออกเสียง : rozgrzała rozgrzała [pl]
 • การออกเสียง : shańbić się shańbić się [pl]
 • การออกเสียง : spaleni spaleni [pl]
 • การออกเสียง : spálení spálení [cs]
 • การออกเสียง : zreasumujmy zreasumujmy [pl]
 • การออกเสียง : odkłamać odkłamać [pl]
 • การออกเสียง : Tuuts Tuuts [nds]
 • การออกเสียง : پڑاؤ ڈالتے پڑاؤ ڈالتے [ur]
 • การออกเสียง : کھنگالنے کھنگالنے [ur]
 • การออกเสียง : wytrzebić wytrzebić [pl]
 • การออกเสียง : znając znając [pl]
 • การออกเสียง : رشتہ جڑ گیا رشتہ جڑ گیا [ur]
 • การออกเสียง : zdołasz zdołasz [pl]
 • การออกเสียง : بدل دیا بدل دیا [ur]
 • การออกเสียง : dowiedzieliśmy się dowiedzieliśmy się [pl]
 • การออกเสียง : oszukać oszukać [pl]
 • การออกเสียง : zbiega zbiega [pl]
 • การออกเสียง : wyczuje wyczuje [pl]
 • การออกเสียง : spotyka się spotyka się [pl]