• การออกเสียงคำว่า کهڑا ہونا کهڑا ہونا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า تھمانا تھمانا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า چاٹنا چاٹنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า کهولنا کهولنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า کهلنا کهلنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า موڑنا موڑنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า جاننا جاننا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า بهولنا بهولنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า پکڑانا پکڑانا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า rozrzucasz rozrzucasz [pl]
 • การออกเสียงคำว่า czekać czekać [pl]
 • การออกเสียงคำว่า دوںگا دوںگا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า جاوںگا جاوںگا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า stemmt stemmt [lb]
 • การออกเสียงคำว่า گزارنا گزارنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า rozmawiaj rozmawiaj [pl]
 • การออกเสียงคำว่า skutkują skutkują [pl]
 • การออกเสียงคำว่า wspomniałeś wspomniałeś [pl]
 • การออกเสียงคำว่า istniejemy istniejemy [pl]
 • การออกเสียงคำว่า limito limito [eo]
 • การออกเสียงคำว่า satirize satirize [en]
 • การออกเสียงคำว่า plita plita [sv]
 • การออกเสียงคำว่า lecisz lecisz [pl]
 • การออกเสียงคำว่า waż waż [pl]
 • การออกเสียงคำว่า بھاگنے بھاگنے [ur]
 • การออกเสียงคำว่า caricature caricature [en]
 • การออกเสียงคำว่า coin coin [en]
 • การออกเสียงคำว่า over-design over-design [en]
 • การออกเสียงคำว่า adorn adorn [en]
 • การออกเสียงคำว่า wriggle wriggle [en]