หมวดหมู่:

verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb

 • การออกเสียง : perreo perreo [es]
 • การออกเสียง : perreaba perreaba [es]
 • การออกเสียง : perreando perreando [es]
 • การออกเสียง : perrear perrear [es]
 • การออกเสียง : zasiąść - zasiać zasiąść - zasiać [pl]
 • การออกเสียง : kleiło się kleiło się [pl]
 • การออกเสียง : dzieje się dzieje się [pl]
 • การออกเสียง : dokazują dokazują [pl]
 • การออกเสียง : burzy się burzy się [pl]
 • การออกเสียง : pożywić się pożywić się [pl]
 • การออกเสียง : udostępniały udostępniały [pl]
 • การออกเสียง : konsultowana konsultowana [pl]
 • การออกเสียง : degradować się degradować się [pl]
 • การออกเสียง : wyprzedane wyprzedane [pl]
 • การออกเสียง : wiążemy się wiążemy się [pl]
 • การออกเสียง : wierz wierz [lb]
 • การออกเสียง : wyprzedawajmy wyprzedawajmy [pl]
 • การออกเสียง : spoważniejesz spoważniejesz [pl]
 • การออกเสียง : zetknie się zetknie się [pl]
 • การออกเสียง : wyemancypować się wyemancypować się [pl]
 • การออกเสียง : σαλεύει σαλεύει [el]
 • การออกเสียง : puszczane puszczane [pl]
 • การออกเสียง : przechwycone przechwycone [pl]
 • การออกเสียง : przechwytywane przechwytywane [pl]
 • การออกเสียง : schłodziła schłodziła [pl]
 • การออกเสียง : wykończy wykończy [pl]
 • การออกเสียง : skończy się skończy się [pl]
 • การออกเสียง : wyrzucano wyrzucano [pl]
 • การออกเสียง : zmietli zmietli [pl]
 • การออกเสียง : kumulują się kumulują się [pl]
 • การออกเสียง : odtajniona odtajniona [pl]
 • การออกเสียง : zaktywizować się zaktywizować się [pl]
 • การออกเสียง : wybrzmiało wybrzmiało [pl]
 • การออกเสียง : osaczone osaczone [pl]
 • การออกเสียง : odsiarczyć odsiarczyć [pl]
 • การออกเสียง : uduchawia uduchawia [pl]
 • การออกเสียง : odwracają się odwracają się [pl]
 • การออกเสียง : redefiniują redefiniują [pl]
 • การออกเสียง : zgaszone zgaszone [pl]
 • การออกเสียง : przeorze - o przeorze przeorze - o przeorze [pl]
 • การออกเสียง : zgromadziły zgromadziły [pl]
 • การออกเสียง : wypromowana wypromowana [pl]
 • การออกเสียง : złocić się złocić się [pl]
 • การออกเสียง : skapnęła się skapnęła się [pl]
 • การออกเสียง : anonimizować anonimizować [pl]
 • การออกเสียง : odwiedzało odwiedzało [pl]
 • การออกเสียง : wykrztusił wykrztusił [pl]
 • การออกเสียง : powstali powstali [pl]
 • การออกเสียง : integrująca integrująca [pl]
 • การออกเสียง : zważone zważone [pl]
 • การออกเสียง : wyrzuci - wyzuci wyrzuci - wyzuci [pl]
 • การออกเสียง : przyzwolony przyzwolony [pl]
 • การออกเสียง : wyzuci wyzuci [pl]
 • การออกเสียง : obsunęły się obsunęły się [pl]
 • การออกเสียง : wtrącony wtrącony [pl]
 • การออกเสียง : zamyka się zamyka się [pl]
 • การออกเสียง : umorusałyście się umorusałyście się [pl]
 • การออกเสียง : umorusaliście się umorusaliście się [pl]
 • การออกเสียง : rozwlekły - rozwlokły rozwlekły - rozwlokły [pl]
 • การออกเสียง : rozwlokły rozwlokły [pl]
 • การออกเสียง : rozwlokłem rozwlokłem [pl]
 • การออกเสียง : nabrzmiewa nabrzmiewa [pl]
 • การออกเสียง : dokopałby się dokopałby się [pl]
 • การออกเสียง : przysiadły się przysiadły się [pl]
 • การออกเสียง : przysiedli się przysiedli się [pl]
 • การออกเสียง : przesiedlili przesiedlili [pl]
 • การออกเสียง : przesiedli się przesiedli się [pl]
 • การออกเสียง : przysiadła się przysiadła się [pl]
 • การออกเสียง : dokopie dokopie [pl]
 • การออกเสียง : ponosimy ponosimy [pl]
 • การออกเสียง : wydojona wydojona [pl]
 • การออกเสียง : daje się daje się [pl]
 • การออกเสียง : niszczyć - niszczeć niszczyć - niszczeć [pl]
 • การออกเสียง : niszczyło się niszczyło się [pl]
 • การออกเสียง : podmiecione podmiecione [pl]
 • การออกเสียง : dowiedzione dowiedzione [pl]
 • การออกเสียง : zmierzmy się zmierzmy się [pl]
 • การออกเสียง : nauczeni nauczeni [pl]
 • การออกเสียง : dolewać - odlewać dolewać - odlewać [pl]
 • การออกเสียง : polewać - podlewać polewać - podlewać [pl]
 • การออกเสียง : wlokę się wlokę się [pl]
 • การออกเสียง : zacieśniamy zacieśniamy [pl]
 • การออกเสียง : dosolę dosolę [pl]
 • การออกเสียง : dosolisz dosolisz [pl]
 • การออกเสียง : dosoliliby dosoliliby [pl]
 • การออกเสียง : dosoliłyby dosoliłyby [pl]
 • การออกเสียง : dosoliłabym dosoliłabym [pl]
 • การออกเสียง : dosoliłbym dosoliłbym [pl]
 • การออกเสียง : dosoli dosoli [pl]
 • การออกเสียง : pokusiły się pokusiły się [pl]
 • การออกเสียง : wyciszają wyciszają [pl]
 • การออกเสียง : żądały żądały [pl]
 • การออกเสียง : żądali żądali [pl]
 • การออกเสียง : żądające żądające [pl]
 • การออกเสียง : odważne - odważone odważne - odważone [pl]
 • การออกเสียง : odważone odważone [pl]
 • การออกเสียง : poniósł poniósł [pl]
 • การออกเสียง : odnosił się odnosił się [pl]
 • การออกเสียง : Google Google [en]
 • การออกเสียง : znieważają znieważają [pl]