หมวดหมู่:

verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb

 • การออกเสียง : bijonə karde bijonə karde [tly]
 • การออกเสียง : bijonə be bijonə be [tly]
 • การออกเสียง : bijə varde bijə varde [tly]
 • การออกเสียง : bijə baste bijə baste [tly]
 • การออกเสียง : obowiązywało obowiązywało [pl]
 • การออกเสียง : tytułował tytułował [pl]
 • การออกเสียง : przyjmowali przyjmowali [pl]
 • การออกเสียง : prowadziły prowadziły [pl]
 • การออกเสียง : oznaczało oznaczało [pl]
 • การออกเสียง : wymyśliłem wymyśliłem [pl]
 • การออกเสียง : gira gira [es]
 • การออกเสียง : doszło doszło [pl]
 • การออกเสียง : kierujemy kierujemy [pl]
 • การออกเสียง : uczyniliśmy uczyniliśmy [pl]
 • การออกเสียง : okazała się okazała się [pl]
 • การออกเสียง : przyczyniło się przyczyniło się [pl]
 • การออกเสียง : 嘆きます 嘆きます [ja]
 • การออกเสียง : dəboxte dəboxte [tly]
 • การออกเสียง : səvašte səvašte [tly]
 • การออกเสียง : səvaçte səvaçte [tly]
 • การออกเสียง : səqynie səqynie [tly]
 • การออกเสียง : bəhs karde bəhs karde [tly]
 • การออกเสียง : bəhəšə že bəhəšə že [tly]
 • การออกเสียง : bərdošt be bərdošt be [tly]
 • การออกเสียง : bərbod karde bərbod karde [tly]
 • การออกเสียง : bərbod be bərbod be [tly]
 • การออกเสียง : bənd be bənd be [tly]
 • การออกเสียง : dəkande dəkande [tly]
 • การออกเสียง : bəmu karde bəmu karde [tly]
 • การออกเสียง : bəme bəme [tly]
 • การออกเสียง : beobur be beobur be [tly]
 • การออกเสียง : benizoməti karde benizoməti karde [tly]
 • การออกเสียง : besije besije [tly]
 • การออกเสียง : beme beme [tly]
 • การออกเสียง : bekyrnie bekyrnie [tly]
 • การออกเสียง : bevarde bevarde [tly]
 • การออกเสียง : bekarde bekarde [tly]
 • การออกเสียง : be be [en]
 • การออกเสียง : baste baste [en]
 • การออกเสียง : barde barde [fr]
 • การออกเสียง : bandəq gynie bandəq gynie [tly]
 • การออกเสียง : bais be bais be [tly]
 • การออกเสียง : baxše baxše [tly]
 • การออกเสียง : rehash rehash [en]
 • การออกเสียง : haul haul [cy]
 • การออกเสียง : slobber slobber [en]
 • การออกเสียง : beckon beckon [en]
 • การออกเสียง : standardize standardize [en]
 • การออกเสียง : shudder shudder [en]
 • การออกเสียง : glottalise glottalise [en]
 • การออกเสียง : casket casket [en]
 • การออกเสียง : ensure ensure [en]
 • การออกเสียง : encroach encroach [en]
 • การออกเสียง : kənul karde kənul karde [tly]
 • การออกเสียง : skazani skazani [pl]
 • การออกเสียง : odwiedzają odwiedzają [pl]
 • การออกเสียง : məse məse [tly]
 • การออกเสียง : tether tether [en]
 • การออกเสียง : istifodə karde istifodə karde [tly]
 • การออกเสียง : istyrohət karde istyrohət karde [tly]
 • การออกเสียง : istismor karde istismor karde [tly]
 • การออกเสียง : istiqomət doe istiqomət doe [tly]
 • การออกเสียง : isbot karde isbot karde [tly]
 • การออกเสียง : inkor karde inkor karde [tly]
 • การออกเสียง : inkišof karde inkišof karde [tly]
 • การออกเสียง : imtyhono beše imtyhono beše [tly]
 • การออกเสียง : imtyhon doe imtyhon doe [tly]
 • การออกเสียง : imtyhon karde imtyhon karde [tly]
 • การออกเสียง : iktyfo karde iktyfo karde [tly]
 • การออกเสียง : intišor be intišor be [tly]
 • การออกเสียง : intišor karde intišor karde [tly]
 • การออกเสียง : izn doe izn doe [tly]
 • การออกเสียง : complain complain [en]
 • การออกเสียง : yorikakaru yorikakaru [ja]
 • การออกเสียง : focus focus [en]
 • การออกเสียง : idorə karde idorə karde [tly]
 • การออกเสียง : odymać odymać [pl]
 • การออกเสียง : zumand karde zumand karde [tly]
 • การออกเสียง : zumand be zumand be [tly]
 • การออกเสียง : zyrrə zyrrə [tly]
 • การออกเสียง : zyre zyre [tly]
 • การออกเสียง : zyrnie zyrnie [tly]
 • การออกเสียง : zor-zor bəme zor-zor bəme [tly]
 • การออกเสียง : zymbynie zymbynie [tly]
 • การออกเสียง : zyr karde zyr karde [tly]
 • การออกเสียง : zym-zym karde zym-zym karde [tly]
 • การออกเสียง : zir-zəbər karde zir-zəbər karde [tly]
 • การออกเสียง : zin karde zin karde [tly]
 • การออกเสียง : zikkə že zikkə že [tly]
 • การออกเสียง : zijofət karde zijofət karde [tly]
 • การออกเสียง : zijorət karde zijorət karde [tly]
 • การออกเสียง : carburar carburar [pt]
 • การออกเสียง : odzwierciedla odzwierciedla [pl]
 • การออกเสียง : اِجرا کرنا اِجرا کرنا [ur]
 • การออกเสียง : zijon že zijon že [tly]
 • การออกเสียง : zijod be zijod be [tly]
 • การออกเสียง : zijod karde zijod karde [tly]
 • การออกเสียง : zidd be zidd be [tly]
 • การออกเสียง : zibəl barde zibəl barde [tly]
 • การออกเสียง : zəhmət kəše zəhmət kəše [tly]