หมวดหมู่:

verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb

 • การออกเสียงคำว่า کھیلنے کھیلنے [ur]
 • การออกเสียงคำว่า سونپنا سونپنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า رچنا رچنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า سینچنا سینچنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า poprawił poprawił [pl]
 • การออกเสียงคำว่า istnieję istnieję [pl]
 • การออกเสียงคำว่า protestowali protestowali [pl]
 • การออกเสียงคำว่า سونگهنا سونگهنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า było było [pl]
 • การออกเสียงคำว่า dostał się dostał się [pl]
 • การออกเสียงคำว่า miałam miałam [pl]
 • การออกเสียงคำว่า mówiłam mówiłam [pl]
 • การออกเสียงคำว่า postępuje postępuje [pl]
 • การออกเสียงคำว่า سیکھیں سیکھیں [ur]
 • การออกเสียงคำว่า نہیں کرنا نہیں کرنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า مہکنا مہکنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า skewer skewer [en]
 • การออกเสียงคำว่า enclose enclose [en]
 • การออกเสียงคำว่า پڑهانا پڑهانا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า overturn overturn [en]
 • การออกเสียงคำว่า پیٹنا پیٹنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า دھکا دینا دھکا دینا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า توڑنا توڑنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า بیٹهنا بیٹهنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า دیکهنا دیکهنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า thrive thrive [en]
 • การออกเสียงคำว่า sadden sadden [en]
 • การออกเสียงคำว่า reshuffle reshuffle [en]
 • การออกเสียงคำว่า چهونا چهونا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า بوسہ دینا بوسہ دینا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า پگهلنا پگهلنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า کهودنا کهودنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า کهڑا ہونا کهڑا ہونا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า تھمانا تھمانا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า چاٹنا چاٹنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า کهولنا کهولنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า کهلنا کهلنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า موڑنا موڑنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า جاننا جاننا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า بهولنا بهولنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า پکڑانا پکڑانا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า rozrzucasz rozrzucasz [pl]
 • การออกเสียงคำว่า czekać czekać [pl]
 • การออกเสียงคำว่า دوںگا دوںگا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า جاوںگا جاوںگا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า stemmt stemmt [lb]
 • การออกเสียงคำว่า گزارنا گزارنا [ur]
 • การออกเสียงคำว่า rozmawiaj rozmawiaj [pl]
 • การออกเสียงคำว่า skutkują skutkują [pl]
 • การออกเสียงคำว่า wspomniałeś wspomniałeś [pl]
 • การออกเสียงคำว่า istniejemy istniejemy [pl]
 • การออกเสียงคำว่า limito limito [eo]
 • การออกเสียงคำว่า satirize satirize [en]
 • การออกเสียงคำว่า plita plita [sv]
 • การออกเสียงคำว่า lecisz lecisz [pl]
 • การออกเสียงคำว่า waż waż [pl]
 • การออกเสียงคำว่า بھاگنے بھاگنے [ur]
 • การออกเสียงคำว่า caricature caricature [en]
 • การออกเสียงคำว่า coin coin [en]
 • การออกเสียงคำว่า over-design over-design [en]
 • การออกเสียงคำว่า adorn adorn [en]
 • การออกเสียงคำว่า wriggle wriggle [en]
 • การออกเสียงคำว่า ruffle ruffle [en]
 • การออกเสียงคำว่า irk irk [en]
 • การออกเสียงคำว่า negotiate negotiate [en]
 • การออกเสียงคำว่า impinge impinge [en]
 • การออกเสียงคำว่า RYA RYA [sv]
 • การออกเสียงคำว่า przerażająca przerażająca [pl]
 • การออกเสียงคำว่า redevelop redevelop [en]
 • การออกเสียงคำว่า demolish demolish [en]
 • การออกเสียงคำว่า (wulgarnie) przypierdolić (wulgarnie) przypierdolić [pl]
 • การออกเสียงคำว่า zajmie zajmie [pl]
 • การออกเสียงคำว่า wątpiąc wątpiąc [pl]
 • การออกเสียงคำว่า delete delete [en]
 • การออกเสียงคำว่า underlay underlay [en]
 • การออกเสียงคำว่า undercoat undercoat [en]
 • การออกเสียงคำว่า drapać się drapać się [pl]
 • การออกเสียงคำว่า drapiąc się drapiąc się [pl]
 • การออกเสียงคำว่า wymykał się wymykał się [pl]
 • การออกเสียงคำว่า stwierdza się stwierdza się [pl]
 • การออกเสียงคำว่า Steiert Steiert [de]
 • การออกเสียงคำว่า chuckle chuckle [en]
 • การออกเสียงคำว่า emanate emanate [en]
 • การออกเสียงคำว่า curtsey curtsey [en]
 • การออกเสียงคำว่า curtsy curtsy [en]
 • การออกเสียงคำว่า fumble fumble [en]
 • การออกเสียงคำว่า surrender surrender [en]
 • การออกเสียงคำว่า administer administer [en]
 • การออกเสียงคำว่า taunt taunt [en]
 • การออกเสียงคำว่า bundle bundle [en]
 • การออกเสียงคำว่า slacken slacken [en]
 • การออกเสียงคำว่า impede impede [en]
 • การออกเสียงคำว่า retaliate retaliate [en]
 • การออกเสียงคำว่า shamble shamble [en]
 • การออกเสียงคำว่า pelt pelt [en]
 • การออกเสียงคำว่า trot trot [en]
 • การออกเสียงคำว่า marshal marshal [en]
 • การออกเสียงคำว่า jostle jostle [en]
 • การออกเสียงคำว่า have have [en]
 • การออกเสียงคำว่า clank clank [en]