หมวดหมู่:

verb

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงverb

 • การออกเสียง : abscind abscind [en]
 • การออกเสียง : abscindo abscindo [la]
 • การออกเสียง : abscond abscond [en]
 • การออกเสียง : abscondo abscondo [la]
 • การออกเสียง : absehen absehen [de]
 • การออกเสียง : abseil abseil [en]
 • การออกเสียง : absento absento [la]
 • การออกเสียง : absilio absilio [la]
 • การออกเสียง : absisto absisto [la]
 • การออกเสียง : absoldre absoldre [ca]
 • การออกเสียง : absolve absolve [en]
 • การออกเสียง : absolved absolved [en]
 • การออกเสียง : absolvéieren absolvéieren [lb]
 • การออกเสียง : absolvieren absolvieren [de]
 • การออกเสียง : absolvo absolvo [la]
 • การออกเสียง : absono absono [la]
 • การออกเสียง : absorbéieren absorbéieren [lb]
 • การออกเสียง : absorbeo absorbeo [la]
 • การออกเสียง : absorbi absorbi [ro]
 • การออกเสียง : absorbing absorbing [en]
 • การออกเสียง : absorbir absorbir [ca]
 • การออกเสียง : absorboida absorboida [fi]
 • การออกเสียง : absorboitua absorboitua [fi]
 • การออกเสียง : abspielen abspielen [de]
 • การออกเสียง : abspritzen abspritzen [de]
 • การออกเสียง : abspülen abspülen [de]
 • การออกเสียง : absquatulate absquatulate [en]
 • การออกเสียง : abstauben abstauben [de]
 • การออกเสียง : abstecken abstecken [de]
 • การออกเสียง : abstenir abstenir [fr]
 • การออกเสียง : abstergeo abstergeo [la]
 • การออกเสียง : absterreo absterreo [la]
 • การออกเสียง : abstiens abstiens [fr]
 • การออกเสียง : abstineo abstineo [la]
 • การออกเสียง : absto absto [la]
 • การออกเสียง : abstract abstract [en]
 • การออกเสียง : abstrahieren abstrahieren [de]
 • การออกเสียง : abstraho abstraho [la]
 • การออกเสียง : abstrahoitua abstrahoitua [fi]
 • การออกเสียง : abstrahować abstrahować [pl]
 • การออกเสียง : abstrakti abstrakti [fi]
 • การออกเสียง : abstraktistaa abstraktistaa [fi]
 • การออกเสียง : abstraktistua abstraktistua [fi]
 • การออกเสียง : abstrudo abstrudo [la]
 • การออกเสียง : absum absum [la]
 • การออกเสียง : absumo absumo [la]
 • การออกเสียง : absurdalizować absurdalizować [pl]
 • การออกเสียง : abszolutizál abszolutizál [hu]
 • การออกเสียง : abszolvál abszolvál [hu]
 • การออกเสียง : absztrahál absztrahál [hu]
 • การออกเสียง : abtasten abtasten [de]
 • การออกเสียง : abtransportieren abtransportieren [de]
 • การออกเสียง : abtrocknen abtrocknen [de]
 • การออกเสียง : abturnen abturnen [de]
 • การออกเสียง : abullucai abullucai [sc]
 • การออกเสียง : abundo abundo [la]
 • การออกเสียง : abungiai abungiai [sc]
 • การออกเสียง : aburteilen aburteilen [de]
 • การออกเสียง : aburtzai aburtzai [sc]
 • การออกเสียง : abusare abusare [it]
 • การออกเสียง : abuse abuse [en]
 • การออกเสียง : abuséieren abuséieren [lb]
 • การออกเสียง : abutonai abutonai [sc]
 • การออกเสียง : abutor abutor [la]
 • การออกเสียง : abwägen abwägen [de]
 • การออกเสียง : abwandern abwandern [de]
 • การออกเสียง : abwaschen abwaschen [de]
 • การออกเสียง : abwerben abwerben [de]
 • การออกเสียง : abwiegen abwiegen [de]
 • การออกเสียง : abwracken abwracken [de]
 • การออกเสียง : abzapfen abzapfen [de]
 • การออกเสียง : abzeichnen abzeichnen [de]
 • การออกเสียง : abziehen abziehen [de]
 • การออกเสียง : abzippen abzippen [de]
 • การออกเสียง : abzischen abzischen [de]
 • การออกเสียง : abzocken abzocken [de]
 • การออกเสียง : acabai acabai [sc]
 • การออกเสียง : acabar acabar [pt]
 • การออกเสียง : acabussar acabussar [ca]
 • การออกเสียง : acaddajonai acaddajonai [sc]
 • การออกเสียง : acalamai acalamai [sc]
 • การออกเสียง : acalculéieren acalculéieren [lb]
 • การออกเสียง : acallellai acallellai [sc]
 • การออกเสียง : acampar acampar [es]
 • การออกเสียง : acancarronai acancarronai [sc]
 • การออกเสียง : acapiai acapiai [sc]
 • การออกเสียง : acarcangiai acarcangiai [sc]
 • การออกเสียง : acardancai acardancai [sc]
 • การออกเสียง : acariciar acariciar [pt]
 • การออกเสียง : acaronar acaronar [ca]
 • การออกเสียง : acarotai acarotai [sc]
 • การออกเสียง : acarraxai acarraxai [sc]
 • การออกเสียง : acasagiai acasagiai [sc]
 • การออกเสียง : acastellanar acastellanar [ca]
 • การออกเสียง : acatai acatai [sc]
 • การออกเสียง : acatarrai acatarrai [sc]
 • การออกเสียง : accaparéieren accaparéieren [lb]
 • การออกเสียง : accapputtà accapputtà [nap]
 • การออกเสียง : accapputtari accapputtari [scn]
 • การออกเสียง : accasermare accasermare [it]