หมวดหมู่:

Vatnajökull

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงVatnajökull

  • การออกเสียง : Fjallsjökull
    Fjallsjökull [is]
  • การออกเสียง : Fláajökull
    Fláajökull [is]
  • การออกเสียง : Heinabergsjökull
    Heinabergsjökull [is]