หมวดหมู่:

Vatnajökull

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงVatnajökull

  • การออกเสียง : Fláajökull Fláajökull [is]
  • การออกเสียง : Fjallsjökull Fjallsjökull [is]
  • การออกเสียง : Heinabergsjökull Heinabergsjökull [is]