หมวดหมู่:

variant pronunciations

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvariant pronunciations

 • การออกเสียง : either
  either [en]
 • การออกเสียง : Caribbean
  Caribbean [en]
 • การออกเสียง : address
  address [en]
 • การออกเสียง : apricot
  apricot [en]
 • การออกเสียง : Marylebone
  Marylebone [en]
 • การออกเสียง : second
  second [en]
 • การออกเสียง : pecan
  pecan [en]
 • การออกเสียง : forehead
  forehead [en]
 • การออกเสียง : apartheid
  apartheid [af]
 • การออกเสียง : Shrewsbury
  Shrewsbury [en]
 • การออกเสียง : scheduled
  scheduled [en]
 • การออกเสียง : resume
  resume [en]
 • การออกเสียง : kilometre
  kilometre [en]
 • การออกเสียง : Tutankhamun
  Tutankhamun [en]
 • การออกเสียง : content
  content [en]
 • การออกเสียง : consortium
  consortium [en]
 • การออกเสียง : excuse
  excuse [en]
 • การออกเสียง : supposed
  supposed [en]
 • การออกเสียง : console
  console [en]
 • การออกเสียง : partisan
  partisan [en]
 • การออกเสียง : kilometres
  kilometres [en]
 • การออกเสียง : bowie knife
  bowie knife [en]
 • การออกเสียง : inchoate
  inchoate [en]
 • การออกเสียง : bathed
  bathed [en]
 • การออกเสียง : scheduler
  scheduler [en]
 • การออกเสียง : rescheduled
  rescheduled [en]
 • การออกเสียง : saffron
  saffron [en]
 • การออกเสียง : filet
  filet [fr]
 • การออกเสียง : ensuring
  ensuring [en]
 • การออกเสียง : deliberate
  deliberate [en]
 • การออกเสียง : degenerate
  degenerate [en]
 • การออกเสียง : short-lived
  short-lived [en]
 • การออกเสียง : routes
  routes [nl]
 • การออกเสียง : scheduling
  scheduling [en]
 • การออกเสียง : routing
  routing [en]
 • การออกเสียง : Shrewsbury School
  Shrewsbury School [en]
 • การออกเสียง : gallant
  gallant [en]
 • การออกเสียง : soubriquet
  soubriquet [en]
 • การออกเสียง : threepence
  threepence [en]
 • การออกเสียง : 4:3
  4:3 [en]
 • การออกเสียง : lieutenants
  lieutenants [en]
 • การออกเสียง : Francis Ayscough
  Francis Ayscough [en]
 • การออกเสียง : Ainscough
  Ainscough [en]
 • การออกเสียง : Hullo
  Hullo [en]
 • การออกเสียง : reroute
  reroute [en]
 • การออกเสียง : Sir George Yonge
  Sir George Yonge [en]