หมวดหมู่:

variant pronunciations

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvariant pronunciations

 • การออกเสียง : either either [en]
 • การออกเสียง : Caribbean Caribbean [en]
 • การออกเสียง : address address [en]
 • การออกเสียง : apricot apricot [en]
 • การออกเสียง : Marylebone Marylebone [en]
 • การออกเสียง : second second [en]
 • การออกเสียง : pecan pecan [en]
 • การออกเสียง : forehead forehead [en]
 • การออกเสียง : apartheid apartheid [af]
 • การออกเสียง : Shrewsbury Shrewsbury [en]
 • การออกเสียง : scheduled scheduled [en]
 • การออกเสียง : content content [en]
 • การออกเสียง : resume resume [en]
 • การออกเสียง : kilometre kilometre [en]
 • การออกเสียง : consortium consortium [en]
 • การออกเสียง : Tutankhamun Tutankhamun [en]
 • การออกเสียง : excuse excuse [en]
 • การออกเสียง : supposed supposed [en]
 • การออกเสียง : partisan partisan [en]
 • การออกเสียง : console console [pt]
 • การออกเสียง : kilometres kilometres [en]
 • การออกเสียง : bowie knife bowie knife [en]
 • การออกเสียง : inchoate inchoate [en]
 • การออกเสียง : bathed bathed [en]
 • การออกเสียง : deliberate deliberate [en]
 • การออกเสียง : scheduler scheduler [en]
 • การออกเสียง : rescheduled rescheduled [en]
 • การออกเสียง : saffron saffron [en]
 • การออกเสียง : ensuring ensuring [en]
 • การออกเสียง : degenerate degenerate [en]
 • การออกเสียง : filet filet [fr]
 • การออกเสียง : short-lived short-lived [en]
 • การออกเสียง : routes routes [nl]
 • การออกเสียง : scheduling scheduling [en]
 • การออกเสียง : routing routing [en]
 • การออกเสียง : Shrewsbury School Shrewsbury School [en]
 • การออกเสียง : soubriquet soubriquet [en]
 • การออกเสียง : gallant gallant [en]
 • การออกเสียง : threepence threepence [en]
 • การออกเสียง : 4:3 4:3 [en]
 • การออกเสียง : lieutenants lieutenants [en]
 • การออกเสียง : Francis Ayscough Francis Ayscough [en]
 • การออกเสียง : Ainscough Ainscough [en]
 • การออกเสียง : Hullo Hullo [en]
 • การออกเสียง : reroute reroute [en]
 • การออกเสียง : Sir George Yonge Sir George Yonge [en]