หมวดหมู่:

vaccination

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvaccination

  • การออกเสียง : .חיסון .חיסון [he]
  • การออกเสียง : Cotton Mather Cotton Mather [en]
  • การออกเสียง : Gustav Nossal Gustav Nossal [en]
  • การออกเสียง : vaccination vaccination [en]