หมวดหมู่:

värmiq

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงvärmiq

  • การออกเสียง : pihlõnõ pihlõnõ [vro]
  • การออกเสียง : valgõ valgõ [vro]
  • การออกเสียง : rohilinõ rohilinõ [vro]
  • การออกเสียง : sinine sinine [et]
  • การออกเสียง : kõllanõ kõllanõ [vro]
  • การออกเสียง : verrev verrev [vro]
  • การออกเสียง : hõbõhõnõ hõbõhõnõ [vro]