หมวดหมู่:

Uzbek (language)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงUzbek (language)

  • การออกเสียง : Salom Salom [uz]
  • การออกเสียง : kitob kitob [uz]
  • การออกเสียง : Ismoil Ismoil [uz]
  • การออกเสียง : Ўзбек Ўзбек [uz]
  • การออกเสียง : hissiyot hissiyot [uz]
  • การออกเสียง : osmon osmon [uz]
  • การออกเสียง : muvaffaqiyat muvaffaqiyat [uz]
  • การออกเสียง : azob-uqubat azob-uqubat [uz]
  • การออกเสียง : tandyr tandyr [fr]