หมวดหมู่:

utwór muzyczny

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงutwór muzyczny

  • การออกเสียง : rapsodia rapsodia [es]
  • การออกเสียง : instrumentalizacja instrumentalizacja [pl]
  • การออกเสียง : nokturn nokturn [pl]