• การออกเสียงคำว่า cloche à fromage cloche à fromage [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Verre doseur Verre doseur [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Tire-bouchon Tire-bouchon [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Roulette à découper Roulette à découper [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Robot de cuisine Robot de cuisine [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Presse-agrumes Presse-agrumes [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Poêlon Poêlon [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Poche à douilles Poche à douilles [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Ouvre-boîtes Ouvre-boîtes [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Moulin à légumes Moulin à légumes [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Moule à tarte Moule à tarte [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Moule à gaufres Moule à gaufres [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Mortier et pilon Mortier et pilon [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Hachoir à viande Hachoir à viande [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Grille-pain Grille-pain [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Essoreuse à salade Essoreuse à salade [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Cuillère à glace Cuillère à glace [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Cocotte minute Cocotte minute [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Casse-noix Casse-noix [fr]
 • การออกเสียงคำว่า verre à pied verre à pied [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Cuillère en bois Cuillère en bois [fr]
 • การออกเสียงคำว่า Petite cuillère Petite cuillère [fr]