• การออกเสียงคำว่า Andrew Mellon Andrew Mellon [en]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Arleigh Burke class Arleigh Burke class [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Jim Bridger Jim Bridger [en]
 • การออกเสียงคำว่า Inland Empire Inland Empire [en]
 • การออกเสียงคำว่า Lake Arrowhead Lake Arrowhead [en]
 • การออกเสียงคำว่า Redwood City Redwood City [en]
 • การออกเสียงคำว่า Stanley Kaplan Stanley Kaplan [en]
 • การออกเสียงคำว่า Chippendales Chippendales [en]
 • การออกเสียงคำว่า Young and the Restless Young and the Restless [en]
 • การออกเสียงคำว่า K-Ci & JoJo K-Ci & JoJo [en]
 • การออกเสียงคำว่า Ally McBeal Ally McBeal [en]
 • การออกเสียงคำว่า Hail to the Chief Hail to the Chief [en]
 • การออกเสียงคำว่า Comcast Building Comcast Building [en]
 • การออกเสียงคำว่า Saratoga Springs Saratoga Springs [en]
 • การออกเสียงคำว่า A & P A & P [en]
 • บันทึกการออกเสียงคำว่า Kobuk Valley National Park Kobuk Valley National Park [en] รอการออกเสียง
 • การออกเสียงคำว่า Kenai Fjord National Park Kenai Fjord National Park [en]
 • การออกเสียงคำว่า Clearwater Beach Clearwater Beach [en]
 • การออกเสียงคำว่า Prairie Home Companion Prairie Home Companion [en]
 • การออกเสียงคำว่า Great Bear River Great Bear River [en]
 • การออกเสียงคำว่า Great Bear Lake Great Bear Lake [en]
 • การออกเสียงคำว่า Erie Canal Erie Canal [en]
 • การออกเสียงคำว่า Ladies Home Journal Ladies Home Journal [en]
 • การออกเสียงคำว่า Camp David Camp David [en]
 • การออกเสียงคำว่า Cable News Network Cable News Network [en]
 • การออกเสียงคำว่า Northwest Ordinance Northwest Ordinance [en]
 • การออกเสียงคำว่า Food and Drug Administration Food and Drug Administration [en]
 • การออกเสียงคำว่า One Flew Over the Cuckoo's Nest One Flew Over the Cuckoo's Nest [en]
 • การออกเสียงคำว่า Reflections in a Golden Eye Reflections in a Golden Eye [en]
 • การออกเสียงคำว่า HOV lane HOV lane [en]