หมวดหมู่:

uroczystość

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงuroczystość

 • การออกเสียง : wigilia
  wigilia [pl]
 • การออกเสียง : jubilant
  jubilant [en]
 • การออกเสียง : fanfary
  fanfary [pl]
 • การออกเสียง : fajerwerki
  fajerwerki [pl]
 • การออกเสียง : Zaduszki
  Zaduszki [pl]
 • การออกเสียง : Wszystkich Świętych
  Wszystkich Świętych [pl]
 • การออกเสียง : wiekopomna
  wiekopomna [pl]
 • การออกเสียง : przemowa
  przemowa [pl]
 • การออกเสียง : Konstytucja 3 Maja
  Konstytucja 3 Maja [pl]
 • การออกเสียง : chrzestny
  chrzestny [pl]
 • การออกเสียง : kanonizacyjna
  kanonizacyjna [pl]
 • การออกเสียง : szczepowa
  szczepowa [pl]
 • การออกเสียง : halloweenowa
  halloweenowa [pl]
 • การออกเสียง : kupała
  kupała [pl]
 • การออกเสียง : podniosła
  podniosła [pl]
 • การออกเสียง : upamiętniono
  upamiętniono [pl]
 • การออกเสียง : formalna
  formalna [pl]
 • การออกเสียง : Prezentuj broń!
  Prezentuj broń! [pl]
 • การออกเสียง : biesiadnicy
  biesiadnicy [pl]
 • การออกเสียง : patetyczna
  patetyczna [pl]
 • การออกเสียง : celebracja
  celebracja [pl]
 • การออกเสียง : jubilat
  jubilat [ca]
 • การออกเสียง : koronacje
  koronacje [pl]
 • การออกเสียง : najuroczyściej
  najuroczyściej [pl]
 • การออกเสียง : pożegnalna
  pożegnalna [pl]
 • การออกเสียง : ślubowanie
  ślubowanie [pl]
 • การออกเสียง : godowa
  godowa [pl]
 • การออกเสียง : podniośle
  podniośle [pl]
 • การออกเสียง : suknia ślubna
  suknia ślubna [pl]
 • การออกเสียง : uroczystość weselna
  uroczystość weselna [pl]
 • การออกเสียง : uroczystość zaślubin
  uroczystość zaślubin [pl]
 • การออกเสียง : uroczystość ślubna
  uroczystość ślubna [pl]
 • การออกเสียง : rocznicowe
  rocznicowe [pl]